OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 22 października, 2015 @ 13:52.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


E-mail: geodezja@radlin.pl

Piotr Patała
KIEROWNIK REFERATU

Budynek C, I piętro
Telefon: 32 4590254

Jolanta Szymiczek
INSPEKTOR

Budynek C, I piętro
Telefon: 32 4590253
E-mail: jszymiczek@radlin.pl

Sylwia Woźnica
INSPEKTOR

Budynek C, I piętro
Telefon: 32 4590253
E-mail: swoznica@radlin.pl

Do zadań Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 • komunalizacja gruntów Skarbu Państwa,
 • sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste  gruntów stanowiących własność Miasta,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych,
 • zawieranie umów na dzierżawę i użyczenie gruntów komunalnych,
 • tworzenie zasobu gruntów komunalnych,
 • ustanawianie trwałego zarządu na rzecz komunalnych jednostek organizacyjnych,
 • nabywanie nieruchomości na realizację celów publicznych i zadań własnych  Miasta,
 • nabywanie od Skarbu Państwa gruntów i obiektów na własność, w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie lub w użyczenie,
 • regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi,
 • uwłaszczanie osób prawnych,
 • pierwokup,
 • podziały nieruchomości,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wnioskowanie o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Miasta,
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta,
 • współpraca z Sądem Rejonowym – Wydział Ksiąg Wieczystych i Wydział Cywilny,
 • współpraca z kancelariami notarialnymi, jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawcami majątkowymi,
 • oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
 • nadawanie nazw placom i ulicom,
 • prowadzenie ewidencji nazewnictwa i numeracji nieruchomości,
 • współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Urzędem Statystycznym,
 • współpraca z Woj. Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kołem Gospodyń Wiejskich i Kółkiem Rolniczym,
 • prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem.

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

22 października, 2015 @ 13:52Aktualna wersja
E-mail: <a href="mailto: geodezja@radlin.pl" >geodezja@radlin.pl</a> E-mail: <a href="mailto: geodezja@radlin.pl" >geodezja@radlin.pl</a>
<strong>Piotr Patała  <strong>mgr inż. Piotr Patała
KIEROWNIK REFERATU</strong> KIEROWNIK REFERATU</strong>
Budynek C, I piętro Budynek C, I piętro
Telefon: 32 4590254 Telefon: 32 4590254
<strong>Jolanta Szymiczek <strong>Jolanta Szymiczek
INSPEKTOR</strong> INSPEKTOR</strong>
Budynek C, I piętro Budynek C, I piętro
Telefon: 32 4590253 Telefon: 32 4590253
E-mail: <a href="mailto: jszymiczek@radlin.pl" >jszymiczek@radlin.pl</a> E-mail: <a href="mailto: jszymiczek@radlin.pl" >jszymiczek@radlin.pl</a>
<strong>Sylwia Woźnica  <strong>mgr Sylwia Woźnica
INSPEKTOR</strong> INSPEKTOR</strong>
Budynek C, I piętro Budynek C, I piętro
Telefon: 32 4590253 Telefon: 32 4590253
E-mail: <a href="mailto: swoznica@radlin.pl" >swoznica@radlin.pl</a> E-mail: <a href="mailto: swoznica@radlin.pl" >swoznica@radlin.pl</a>
Do zadań Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami w szczególności: Do zadań Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami w szczególności:
<ul> <ul>
<li>prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,</li>  <li>prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,</li>
<li>komunalizacja gruntów Skarbu Państwa,</li>  <li>komunalizacja gruntów Skarbu Państwa,</li>
<li>sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste  gruntów stanowiących własność Miasta,</li>  <li>sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste  gruntów stanowiących własność Miasta,</li>
<li>organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych,</li>  <li>organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych,</li>
<li>zawieranie umów na dzierżawę i użyczenie gruntów komunalnych,</li>  <li>zawieranie umów na dzierżawę i użyczenie gruntów komunalnych,</li>
<li>tworzenie zasobu gruntów komunalnych,</li>  <li>tworzenie zasobu gruntów komunalnych,</li>
<li>ustanawianie trwałego zarządu na rzecz komunalnych jednostek organizacyjnych,</li>  <li>ustanawianie trwałego zarządu na rzecz komunalnych jednostek organizacyjnych,</li>
<li>nabywanie nieruchomości na realizację celów publicznych i zadań własnych  Miasta,</li>  <li>nabywanie nieruchomości na realizację celów publicznych i zadań własnych  Miasta,</li>
<li>nabywanie od Skarbu Państwa gruntów i obiektów na własność, w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie lub w użyczenie,</li>  <li>nabywanie od Skarbu Państwa gruntów i obiektów na własność, w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie lub w użyczenie,</li>
<li>regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi,</li>  <li>regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi,</li>
<li>uwłaszczanie osób prawnych,</li>  <li>uwłaszczanie osób prawnych,</li>
<li>pierwokup,</li>  <li>pierwokup,</li>
<li>podziały nieruchomości,</li>  <li>podziały nieruchomości,</li>
<li>przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,</li>  <li>przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,</li>
<li>wnioskowanie o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Miasta,</li>  <li>wnioskowanie o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Miasta,</li>
<li>aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta,</li>  <li>aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta,</li>
<li>współpraca z Sądem Rejonowym – Wydział Ksiąg Wieczystych i Wydział Cywilny,</li>  <li>współpraca z Sądem Rejonowym – Wydział Ksiąg Wieczystych i Wydział Cywilny,</li>
<li>współpraca z kancelariami notarialnymi, jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawcami majątkowymi,</li>  <li>współpraca z kancelariami notarialnymi, jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawcami majątkowymi,</li>
<li>oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,</li>  <li>oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,</li>
<li>nadawanie nazw placom i ulicom,</li>  <li>nadawanie nazw placom i ulicom,</li>
<li>prowadzenie ewidencji nazewnictwa i numeracji nieruchomości,</li>  <li>prowadzenie ewidencji nazewnictwa i numeracji nieruchomości,</li>
<li>współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Urzędem Statystycznym,</li>  <li>współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Urzędem Statystycznym,</li>
<li>współpraca z Woj. Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kołem Gospodyń Wiejskich i Kółkiem Rolniczym,</li>  <li>współpraca z Woj. Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kołem Gospodyń Wiejskich i Kółkiem Rolniczym,</li>
<li>prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem.</li>  <li>prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem.</li>
</ul> </ul>
&nbsp; &nbsp;


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 4 603

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.