Skip to content
Radlinianka w finale „Aktywny Senior 2021”

Radlinianka w finale "Aktywny Senior 2021"

Pragniemy poinformować, że z końcem października, z inicjatywy Pani Burmistrz złożono do Wojewody Śląskiego dwa wnioski o tytuł „Aktywna Seniorka 2021” i „Aktywny Senior 2021”. Nominowanymi przez Panią Burmistrz byli: Pani Gabriela Chromik i Pan Eryk Holona. Oboje bardzo aktywnie zaangażowani są w kulturalne i społeczne dzieła Radlina. Ich ciepło i chęć niesienia pomocy i wsparcia dla innych są dla nas prawdziwą radością i budzą uczucia wdzięczności i wielkiego szacunku. O ileż uboższa byłaby nasza społeczność, gdyby nie działa naukowe Pana Eryka, czy aktywne inicjatywy Pani Gabrieli. W konkursie, do którego zostali zgłoszeni nasi AKTYWNI SENIORZY nominowanych do tytułu „Aktywny Senior 2021” było, aż 97 osób. To ludzie pełni zaangażowania, chęci niesienia pomocy i dodawania odwagi tym, którzy jeszcze stoją u progu swojego życia zawodowego, rodzinnego czy społecznego.

Ostatecznie do ścisłego finału konkursu dotarła Pani Gabriela Chromik. Kapituła doceniła jej ogromne zaangażowanie w dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną i psychiczną seniorów. Organizacja badań profilaktycznych dla mieszkańców Radlina, prowadzenie i koordynacja projektów dla seniorów, aktywne wsparcie w codziennych działaniach na rzecz Radlina, to tylko nieliczne zasługi Pani Gabrieli.

Pani Gabriela Chromik w swoich działaniach nastawiona jest na szeroką współpracę z innymi stowarzyszeniami i instytucjami w mieście i poza nim. W prowadzone przez nią działania zaangażowane są członkinie stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich, radlińska sekcja Emerytów i Rencistów oraz organizacje pozarządowe: Młody Radlin, Radlińskie Towarzystwo Kulturalne czy kluby sportowe. Jako emerytowany nauczyciel bardzo chętnie współpracuje z nauczycielami, a przez nich z młodzieżą i dziećmi radlińskich szkół. Jako radna miasta (pełni funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej w Radlinie) ma wpływ na wiele decyzji i działań służących polepszeniu warunków życia osób starszych w mieście.

Organizując festyny środowiskowe angażuje do prac społecznych licznych mieszkańców osiedla Mikołajczyka, którzy z jej inicjatywy założyli Stowarzyszenie Zielona Wyspa i sami przejmują inicjatywy społeczne. Pani Gabriela chętnie służy im pomocą i wsparciem merytorycznym.

Ogromnie dziękujemy nominowanym seniorom Radlina za wyrażenie zgody udziału w konkursie i godne reprezentowanie Radlina. Ufamy, że Państwa gorliwość i moc nigdy nie ustaną, a każda chwila dobra i ciepła skierowana do Was, niech będą dla Was i dla nas napędem do dalszego działania.

Serdecznie gratulujemy! Uroczystość można było obejrzeć na komputerach poprzez transmisję zoom.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu