Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 16:12:02. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana realizuje projekt pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana”.

Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarzadzania nieruchomościami w 5 gminach: Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin i Mszana przez podniesienie kompetencji 84 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. Dzięki realizacji projektu 5 jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Okres realizacji projektu: 01 września 2016 r. – 31 sierpnia 2017 r.

Wartość projektu: 999 800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 842 631,44 zł

W okresie realizacji projektu w F5 Konsulting Sp. z o.o. działa Biuro Projektu (ul. Składowa 5, 61-897 Poznań). Osoba do kontaktu: Emilia Matuszak: T: +48 61 85 66 944, e-mail: emilia.matuszak@f5.pl.

Informacji na temat projektu ze strony Urzędu Miasta Radlin udziela Izabela Woryna (T: +48 32 4590202, e-mail: sekretariat@radlin.pl).

Plakat promujący projekt w formie PDF

  • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 16:12:02 przez daniel_rad

Wersja utworzona

1 grudnia 2020 o 16:12:02Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <strong>F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana realizuje projekt pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana”.</strong> 
Skasowano: Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarzadzania nieruchomościami w 5 gminach: Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin i Mszana przez podniesienie kompetencji 84 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. Dzięki realizacji projektu 5 jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.Dodano: <p><strong>Beneficjent (Lider Projektu)</strong>: Miasto Rydułtowy</p> <p><strong>Partner Projektu:</strong> Miasto Radlin</p><p><strong>Cel projektu: </ strong>Zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do:</p><ul><li> zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych z ich wykorzystaniem usług elektronicznych online, szczególnie na najwyższych możliwych poziomach dojrzałości,< /li><li>zasobów dotyczących informacji przestrzennej oraz zasobów zdjęciowych, zgromadzonych obecnie w postaci papierowej a posiadających istotną wartość dla obywateli – w tym i przedsiębiorców,< /li><li>zwiększonej funkcjonalności aplikacji front-office udostępnianych mieszkańcom Rydułtów i Radlina – poprzez zastosowanie najnowszego oprogramowania oraz dostosowanie serwisów do europejskiego standardu dostępności WCAG 2.0 w zakresie aplikacji front-office.< /li></ul><p>< strong>Planowane efekty:</strong> </p><ul><li>informatyzacja i dostosowania baz danych pochodzących z różnorodnych komórek organizacyjnych urzędów;</li> <li>wdrożenie portalu e-Urząd w Urzędzie Miasta Rydułtowy;</ li><li>wdrożenie publicznego geoportalu w Urzędzie Miasta Radlin;</li>< li>wdrożenie nowych modułów e-Urzędu w Urzędzie Miasta Radlin;</li>< li>wdrożenie portalu komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Rydułtowy i Urzędzie Miasta Radlin;</li>< li>wdrożenie narzędzi i procedur integracji systemów finansowo-podatkowych z systemami GIS w Urzędzie Miasta Rydułtowy i Urzędzie Miasta Radlin;</li>< li>opracowanie nowych i dostosowanie obecnych serwisów front-office w obu Miastach do wytycznych zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności; </li><li>zakup nowego sprzętu serwerowego i komputerowego.< /li></ul><p>< strong>Koszty projektu:</strong> </p><ul><li>< strong>Wartość całkowita projektu:</strong> 1 134 138,44 zł (koszty kwalifikowane: 1 106 292,44 zł)<br />część dotycząca Miasta Radlin: 537 039,53 zł (koszty kwalifikowane: 523 116,52 zł)<br />część dotycząca Miasta Rydułtowy:  597 098,91 zł (koszty kwalifikowane: 583 175,92 zł)</li><li> <strong>Dofinansowanie ze środków EFRR:</strong> 940 348,58 zł<br />część dotycząca Miasta Radlin: 444 649,06 zł<br />część dotycząca Miasta Rydułtowy 495 699,52 zł</li><li>< strong>Wkład własny w kosztach kwalifikowanych: </strong> 65 943,86 zł<br />część dotycząca Miasta Radlin: 78 467,47 zł<br />część dotycząca Miasta Rydułtowy: 87 476,39 zł</li></ul> <p><strong>Termin realizacji:</ strong> 2016< /p><p><strong>Informacje dot. Projektu na stronie Urzędu Miasta Rydułtowy:</strong><br /><a href="http:// rydultowy.pl/ strona-762-radlin_ i_rydultowy_w_ przestrzeni.html" >http://rydultowy.pl/strona- 762-radlin_i_ rydultowy_w_ przestrzeni.html< /a></p><p>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (działanie 2.1).</p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93" /></p>
Skasowano: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Skasowano: <strong>Okres realizacji projektu: 01 września 2016 r. – 31 sierpnia 2017 r.</strong> 
Skasowano: Wartość projektu: 999 800,00 zł 
Skasowano: Wkład Funduszy Europejskich: 842 631,44 zł 
Skasowano: W okresie realizacji projektu w F5 Konsulting Sp. z o.o. działa Biuro Projektu (ul. Składowa 5, 61-897 Poznań). Osoba do kontaktu: Emilia Matuszak: T: +48 61 85 66 944, e-mail:&nbsp;<a href="mailto: emilia.matuszak@f5.pl" >emilia.matuszak@f5.pl</a>. 
Skasowano: Informacji na temat projektu ze strony&nbsp;Urzędu Miasta Radlin&nbsp;udziela&nbsp;Izabela Woryna (T: +48 32 4590202, e-mail:&nbsp;<a href="mailto: sekretariat@radlin.pl" >sekretariat@radlin.pl</a>). 
Skasowano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Przyjazny_ e-urzad_PLAKAT.pdf">Plakat promujący projekt w formie PDF</a> 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Przyjazny_ e-urzad_LOGO.png" alt="" width="605" height="118"> 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.