Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 9 lutego 2022 o 13:05:08. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

  • Wersja utworzona dnia 9 lutego 2022 o 13:10:54 przez Marek Gajda
  • Wersja utworzona dnia 9 lutego 2022 o 13:05:08 przez Marek Gajda

Wersja utworzona

9 lutego 2022 o 13:05:08Aktualna wersja
Treść
 Dodano: <img width="1024" height="576" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/PSZOK-Radlin- 1-1024x576.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/PSZOK-Radlin- 1-1024x576.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ PSZOK-Radlin- 1-300x169.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ PSZOK-Radlin- 1-768x432.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ PSZOK-Radlin- 1-1536x864.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ PSZOK-Radlin-1.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">
 Dodano: <h2>PSZOK w Radlinie</h2>
 Dodano: <strong>Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radlinie </strong>znajduje się na terenie miasta Radlin przy ul. J. Rymera (boczny odcinek), niedaleko budynku Urzędu Miasta Radlin.
 Dodano: Z dniem 1 stycznia 2022 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny w dniach:
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li>wtorek od 8.00 do 14.00</li>
 Dodano: <li>środa od 12.00 do 18.00</li>
 Dodano: <li>piątek od 8.00 do 14.00</li>
 Dodano: <li>sobota od 9.00 do 17.00</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 Dodano: Odpady komunalne dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Dodano: Dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane. Mieszkańcy dostarczają je we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązani są do samodzielnego rozładunku odpadów. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje:
Skasowano: Dodano: <ul>
 Dodano: <li>papy</li>
 Dodano: <li>zespołów okiennych</li>
 Dodano: <li>opon z samochodów ciężarowych i koparek</li>
 Dodano: <li>części samochodowych</li>
 Dodano: <li>odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa</li>
 Dodano: <li>odpadów niebezpiecznych, pozbawionych etykiet</li>
 Dodano: <li>odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach</li>
 Dodano: <li>odpadów zmieszanych</li>
 Dodano: <li>żużli i popiołów z palenisk domowych</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: Osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze mogą przyjąć zlecenie odpadów do PSZOK w imieniu mieszkańca , jednakże transportujący zobowiązany jest przedłożyć przedstawicielowi miasta obsługującemu PSZOK upoważnienie do transportu odpadów, wystawione przez właściciela odpadów. Korzystanie z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 Dodano: <h2>Do pobrania:</h2>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/PSZOK-upowaznienie.pdf" >Upoważnienie (PSZOK)</a></li>
 Dodano: <li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/Karta-przyjecia- odpadow-do-PSZOK.pdf">Karta przyjęcia odpadów do PSZOK</a></li>
 Dodano: <li><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/ jak-segregowac- odpady-praktyczny- przewodnik/">Jak segregować odpady? – praktyczny przewodnik</a></li>
 Dodano: </ul>
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.