Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 2 grudnia 2020 o 09:48:47. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Radlin, jako jedyne polskie miasto, znalazło się w gronie uczestników projektu „’Volunteering Cities’ („Miasta Wolontariatu”) międzynarodowego programu Urbact. To projekt, którego tematem przewodnim jest wolontariat i aktywność w organizacjach pozarządowych. Oprócz Radlina w gronie sieci miast jest m.in. niemieckie miasto Altena, włoskie Capizzi czy chorwacka miejscowość Pregrada. W sumie w tzw. “sieci transferu” dobrych praktyk znalazło się siedem europejskich miast.

Jak mówią inicjatorzy działań, celem jest wymiana pozytywnych praktyk i stworzenie określonych standardów w dziedzinie aktywności społecznej mieszkańców.
– Aby opracować innowacyjne strategie niezbędne aby sprostania potrzeb mieszkańców, takich jak opieka nad osobami starszymi i dziećmi, walka z izolacją społeczną, ubóstwem czy nawet depresją, konieczne jest wzajemne uczenie się, wymiana doświadczeń i wiedzy – mówią inicjatorzy projektu. „Sieć Transferu”, w której znalazł się Radlin, będzie wspierać lokalny wolontariat tak, aby lepiej radził sobie w walce z wykluczeniami społecznymi. Nacisk położony zostanie na współpracę międzypokoleniową, w ramach której różne grupy wiekowe zarówno ochotnicy, jak i osoby borykające się z problemami, będą razem pracować nad poprawą jakości życia lokalnej społeczności.

Uczestnicy projektu będą spotykać się aby sygnalizować problemy występujące na swoim terenie jak i chwalić się rozwiązaniami, które mogą zainspirować innych. – Wolontariusze odgrywają kluczową rolę w partycypacyjnym modelu zarządzania gminą – czytamy na stronie projektu. W sumie wszystkich, różnych tematycznie „urbactowych” sieci jest aż 23 a uczestniczy w nich aż 17 gmin czy obszarów z Polski. M.in. Wrocław (w projekcie dotyczącym mobilizacji sektora kultury i sztuki), Poznań (innowacje edukacyjne) czy Szczecin (projekt dotyczący gospodarki morskiej). Z lokalnych miast w jednej z sieci Urbactu pojawia się również Rybnik (rybnicka sieć dotyczy rewitalizacji niewykorzystanych i niszczejących kamienic). To już drugi udział Radlina w międzynarodowym programie Urbact. Poprzedni, CityCentreDoctor, dotyczył centralnych części miast i ich ożywienia, głównie społecznego i gospodarczego.

  • Wersja utworzona dnia 2 grudnia 2020 o 09:48:47 przez daniel_rad

Wersja utworzona

2 grudnia 2020 o 09:48:47Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <strong>Radlin, jako jedyne polskie miasto, znalazło się w gronie uczestników projektu „’Volunteering Cities’ („Miasta Wolontariatu”) międzynarodowego programu Urbact. To projekt, którego tematem przewodnim jest wolontariat i aktywność w organizacjach pozarządowych. Oprócz Radlina w gronie sieci miast jest m.in. niemieckie miasto Altena, włoskie Capizzi czy chorwacka miejscowość Pregrada. W sumie w tzw. “sieci transferu” dobrych praktyk znalazło się siedem europejskich miast.</strong> 
Skasowano: Jak mówią inicjatorzy działań, celem jest wymiana pozytywnych praktyk i stworzenie określonych standardów w dziedzinie aktywności społecznej mieszkańców. 
Skasowano: - Aby opracować innowacyjne strategie niezbędne aby sprostania potrzeb mieszkańców, takich jak opieka nad osobami starszymi i dziećmi, walka z izolacją społeczną, ubóstwem czy nawet depresją, konieczne jest wzajemne uczenie się, wymiana doświadczeń i wiedzy – mówią inicjatorzy projektu. „Sieć Transferu”, w której znalazł się Radlin, będzie wspierać lokalny wolontariat tak, aby lepiej radził sobie w walce z wykluczeniami społecznymi. Nacisk położony zostanie na współpracę międzypokoleniową, w ramach której różne grupy wiekowe zarówno ochotnicy, jak i osoby borykające się z problemami, będą razem pracować nad poprawą jakości życia lokalnej społeczności. 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/DB92FDYDYdU" width="535" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen"></iframe> 
Skasowano: Uczestnicy projektu będą spotykać się aby sygnalizować problemy występujące na swoim terenie jak i chwalić się rozwiązaniami, które mogą zainspirować innych. – Wolontariusze odgrywają kluczową rolę w partycypacyjnym modelu zarządzania gminą – czytamy na stronie projektu. W sumie wszystkich, różnych tematycznie „urbactowych” sieci jest aż 23 a uczestniczy w nich aż 17 gmin czy obszarów z Polski. M.in. Wrocław (w projekcie dotyczącym mobilizacji sektora kultury i sztuki), Poznań (innowacje edukacyjne) czy Szczecin (projekt dotyczący gospodarki morskiej). Z lokalnych miast w jednej z sieci Urbactu pojawia się również Rybnik (rybnicka sieć dotyczy rewitalizacji niewykorzystanych i niszczejących kamienic). To już drugi udział Radlina w międzynarodowym programie Urbact. Poprzedni, CityCentreDoctor, dotyczył centralnych części miast i ich ożywienia, głównie społecznego i gospodarczego.Dodano: <p><strong>Miasto Radlin, wraz z partnerskim miastem Mohelnice, w Czechach, prowadziło projekt w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na realizację projektu pn. „Odległość nie jest dla nas przeszkodą”.< /strong></p><p>Projekt miał na celu rozwijanie kontaktów partnerskich z czeskim miastem Mohelnice, które oficjalnie zostało miastem partnerskim Radlina wiosną 2010 roku. W związku z pozyskaną dotacją realizowane były działania sprzyjające integracji społecznej mieszkańców obu miast. Działania te obejmowały głównie obszar kultury, sportu i oświaty.</p><p>I tak, w ramach projektu odbyła się wspólna konferencja dyrektorów polskich i czeskich szkół. Wiosną 2011r. w ramach wymiany uczniów młodzież z Radlina wyjechała na kilka dni do miasta Mohelnice, a następnie  młodzież z Czech gościła w Radlinie. Odbyło się również wydarzenie skierowane bezpośrednio do mieszkańców: Dni Miasta Mohelnice w Radlinie – impreza ta (w formie festynu na Placu Radlińskich Olimpijczyków) odbyła się latem 2011 roku.</p><p>Warto nadmienić, że wartość projektu wynosi blisko <strong>31 tys euro</strong>, z czego miasto wyłożyło tylko 5%, zaś pozostałą kwotę pokrył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżet państwa (10%)</p><p><iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/hsPz7Bj56L4" width="535" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen"></iframe> </p><p><iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/tRMfay6zml4" width="535" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen"></iframe> </p><p><iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/pJ1cEYyIziI" width="535" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen"></iframe> </p><p><iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/IzdA43Nh6LE" width="535" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen" ></iframe></p>
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.