Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 26 lutego 2021 o 15:15:49. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wykaz Radlińskich organizacji

Przedsiębiorczość:
Bezpieczeństwo:
Inne:

Wersja utworzona

26 lutego 2021 o 15:15:49Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p><strong>Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie dostępnych w niniejszym serwisie informacji dot. organizacji pozarządowych. W przypadku nieodnalezienia szukanych informacji proszę spróbować skorzystać ze systemu <a href="http:// eurzad.radlin.pl/ ">eUrząd</a>.<br /></strong></ p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/kategoria/ male-granty/">Małe granty</a></li><li><a title="Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy" href="/ngo/sprawozdania- z-realizacji- rocznych-programow- wspolpracy/"> Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/informacje- o-wspolfinansowaniu/ ">Informacja o współfinansowaniu ze środków miasta – jak właściwie zaznaczyć ją na plakacie?</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/dedykowany- mikroserwis-poswiecony-projektom- wspolfinansowanym-ze-srodkow- ue/organizacje- pozarzadowe/ ">Organizacje pozarządowe - projekty współfinansowane ze środków UE</a></li></ ul><p><strong>Do pobrania:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Mały-grant- formularz-UPROSZCZONEJ-OFERTY- REALIZACJI-ZADANIA- PUBLICZNEGO.doc">Mały grant – formularz UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO < /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Mały-grant- UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE- Z-REALIZACJI- ZADANIA-PUBLICZNEGO.doc">Mały grant – formularz UPROSZCZONEGO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO < /a></li></ul>Bez zmian: <p><strong>Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie dostępnych w niniejszym serwisie informacji dot. organizacji pozarządowych. W przypadku nieodnalezienia szukanych informacji proszę spróbować skorzystać ze systemu <a href="http:// eurzad.radlin.pl/ ">eUrząd</a>.<br /></strong></ p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/kategoria/ male-granty/">Małe granty</a></li><li><a title="Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy" href="/ngo/sprawozdania- z-realizacji- rocznych-programow- wspolpracy/"> Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/informacje- o-wspolfinansowaniu/ ">Informacja o współfinansowaniu ze środków miasta – jak właściwie zaznaczyć ją na plakacie?</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/dedykowany- mikroserwis-poswiecony-projektom- wspolfinansowanym-ze-srodkow- ue/organizacje- pozarzadowe/ ">Organizacje pozarządowe - projekty współfinansowane ze środków UE</a></li></ ul><p><strong>Do pobrania:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Mały-grant- formularz-UPROSZCZONEJ-OFERTY- REALIZACJI-ZADANIA- PUBLICZNEGO.doc">Mały grant – formularz UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO < /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Mały-grant- UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE- Z-REALIZACJI- ZADANIA-PUBLICZNEGO.doc">Mały grant – formularz UPROSZCZONEGO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO < /a></li></ul>
Bez zmian: <h2>Wykaz Radlińskich organizacji</h2>Bez zmian: <h2>Wykaz Radlińskich organizacji</h2>
Bez zmian: <h5>Działalność społeczna:</h5>Bez zmian: <h5>Działalność społeczna:</h5>
Skasowano: <ul><li><a href="http:// bpo.radlin.pl/ ">Stowarzyszenie Biuro Porad Obywatelskich w Radlinie</a> </li><li><a href="http:// ska.radlin.pl/ ska/">Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Radlinie </a></li><li><a href="http:// mlody.radlin.pl/ #!/">Stowarzyszenie “Młody Radlin”</a> </li><li>Harcerski Krąg Seniora w Radlinie</li><li><a href="http:// teczaradlin.like.pl/ ">Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży “Tęcza” < /a></li><li><a href="http:// facebook.com/ StowarzyszenieAktywniSpolecznie" >Stowarzyszenie “Aktywni Społecznie” < /a></li><li><a href="https:/ /www.facebook.com/ pages/Radli%C5%84ska- Przysta%C5%84/ 241414892707544?fref= ts">Stowarzyszenie “Radlińska Przystań”< /a></li><li>Stowarzyszenie “SZOK-Skuteczni Zdecydowani, Operatywni, Kreatywni<strong> ”  </strong>- kontakt <a href="http:// gm1.radlin.pl/">przez Gimnazjum nr 1 w Radlinie</a>< /li><li>Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej</li><li><a href="http:// www.dobreanioly.org/ ">Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju “Dobre Anioły”<strong>  </strong></ a></li></ul>Dodano: <ul><li><a href="http:// ska.radlin.pl/ ska/">Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Radlinie </a></li><li><a href="http:// mlody.radlin.pl/ #!/">Stowarzyszenie “Wspólny Radlin” (dawniej "Młody Radlin")</a>< /li><li>Harcerski Krąg Seniora w Radlinie</li><li><a href="https:/ /www.facebook.com/ pages/Radli%C5%84ska- Przysta%C5%84/ 241414892707544?fref= ts">Stowarzyszenie “Radlińska Przystań”< /a></li><li>Stowarzyszenie “SZOK-Skuteczni Zdecydowani, Operatywni, Kreatywni<strong> ”  </strong>- kontakt <a href="http:// gm1.radlin.pl/">przez Gimnazjum nr 1 w Radlinie</a>< /li><li>Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej</li><li><a href="https:/ /www.facebook.com/people/ Stowarzyszenie- Zielona-Wyspa/ 100079336276361/ ">Stowarzyszenie "Zielona Wyspa"</a></li></ul>
Bez zmian: <h5>Turystyka, sport i rekreacja:</h5>Bez zmian: <h5>Turystyka, sport i rekreacja:</h5>
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="http:// sokol.radlin.pl/">Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział w Radlinie </a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /pttkgronie.radlin.pl/ pttkgronie/">Koło PTTK “Gronie” przy KWK “Marcel” w Radlinie</a></li> 
Skasowano: <li><a href="http:// www.radlin.pl/ sokol/gorska/ watra/skkt.html">Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne “Watra”</a></li> 
Skasowano: <li><a href="http:// www.kg.radlin.pl/kg/">Klub Gimnastyczny “Radlin” </a></li> 
Skasowano: <li><a href="http:// gornikradlin.pl/">Klub Sportowy “Górnik Radlin”</a></li> 
Skasowano: <li><a href="http:// skgornik.radlin.pl/ ">Siatkarski Klub “Górnik Radlin” (występujący w rozgrywkach pod nazwą SK JSW Koks Radlin) </a></li>Dodano: <ul><li><a href="http:// sokol.radlin.pl/">Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział w Radlinie </a></li><li><a href="https:/ /pttkgronie.radlin.pl/ pttkgronie/">Koło PTTK “Gronie” przy KWK “Marcel” w Radlinie</a></li><li><a href="http:// www.radlin.pl/ sokol/gorska/ watra/skkt.html">Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne “Watra”</ a></li><li><a href="http:// www.kg.radlin.pl/kg/">Klub Gimnastyczny “Radlin” < /a></li><li><a href="http:// gornikradlin.pl/">Klub Sportowy “Górnik Radlin”</a></li><li><a href="http:// skgornik.radlin.pl/ ">Siatkarski Klub “Górnik Radlin” </a></li><li><a href="http:// www.szermierka.radlin.pl/ ">Towarzystwo Szermierzy “Górnik Radlin”  < /a></li><li><a href="https:/ /www.facebook.com/ profile.php?id= 100063640027339">Uczniowski Klub Sportowy  “Trójka Radlin”</a></li><li><a href="https:/ /www.facebook.com/ fanklubronina">Uczniowski Klub Sportowy "Ronin"</a> </li><li><a href="https:/ /www.facebook.com/ profile.php?id= 100087390355473" >Stowarzyszenie "Spartan Radlin"</a></li><li>Klub Skata Sportowego "Marcel" </li></ul>
Skasowano: <li><a href="http:// www.szermierka.radlin.pl/ ">Towarzystwo Szermierzy “Górnik Radlin”  </a></li> 
Skasowano: <li>Uczniowski Klub Sportowy  “Trójka”</li> 
Skasowano: <li>Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki “Tao” -</li> 
Skasowano: <li>Związek Sportowy Langren Shihan</li> 
Skasowano: <li>Kluby skatowe w Radlinie</li> 
Skasowano: </ul> 
Bez zmian: <h5>Kultura:</h5>Bez zmian: <h5>Kultura:</h5>
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="http:// www.rtk.radlin.pl/ ">Radlińskie Towarzystwo Kulturalne</a></li> 
Skasowano: <li><a href="http:// zzgmarcel.pl/ index_chor.php">Chór Męski “Echo” </a></li> 
Skasowano: <li><a href="http:// www.slowacki.radlin.pl/">Chór Mieszany im. J. Słowackiego</a></li>Dodano: <ul><li><a href="http:// www.rtk.radlin.pl/ ">Radlińskie Towarzystwo Kulturalne</a></li><li><a href="http:// zzgmarcel.pl/ index_chor.php">Chór Męski “Echo” < /a></li><li><a href="http:// www.slowacki.radlin.pl/">Chór Mieszany im. J. Słowackiego< /a></li><li><a href="http:// eduarte.com.pl/">Fundacja Eduarte</a></li><li><a href="https:/ /www.facebook.com/ profile.php?id= 100057420372406" >Stowarzyszenie Mażoretek Fenix Radlin</a></li><li><a href="https:/ /www.facebook.com/ StowarzyszenieZespolChoralnySonArte">Zespół Chóralny SonArte</a></li></ul>
Skasowano: <li>Fundacja Eduarte</li> 
Skasowano: </ul> 
Bez zmian: <h5>Przedsiębiorczość:</h5>Bez zmian: <h5>Przedsiębiorczość:</h5>
Skasowano: <ul><li><a href="http:// forum.radlin.pl/">Forum Firm Miasta Radlin </a></li></ul>Dodano: <ul><li><a href="http:// forum.radlin.pl/">Forum Firm z siedzibą w Radlinie </a></li></ul>
Bez zmian: <h5>Bezpieczeństwo:</h5>Bez zmian: <h5>Bezpieczeństwo:</h5>
Skasowano: <ul><li><a href="http:// www.ospbiertultowy.radlin.pl/ ">Ochotnicza Straż Pożarna w Biertułtowach < /a></li><li><a href="http:// www.osp-glozyny.org.pl/ ">Ochotnicza Straż Pożarna w Głożynach < /a></li><li>Ochotnicza Straż Pożarna przy “Koksowni Radlin”</li></ul>Dodano: <ul><li><a href="http:// www.ospbiertultowy.radlin.pl/ ">Ochotnicza Straż Pożarna - Biertułtowy< /a></li><li><a href="http:// www.osp-glozyny.org.pl/ ">Ochotnicza Straż Pożarna - Głożyny</a></li></ul>
Bez zmian: <h5>Inne:</h5>Bez zmian: <h5>Inne:</h5>
Skasowano: <ul><li><a href="http:// www.zmdiradlin.pl/ ">Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza</a> </li><li>Kółko Rolnicze – Radlin</li></ul>Dodano: <ul><li><a href="http:// www.zmdiradlin.pl/ ">Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza</a> </li><li>Kółko Rolnicze – Radlin</li><li><a href="https:/ /eurzad.finn.pl/ pzwodzislawsl/ #!/rejestr/575108" >Stowarzyszenie "Sauer" (wędkarstwo) </a></li></ul>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:47
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.