Skip to content
Nabór do projektu pn. „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”

Nabór do projektu pn. „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”

Burmistrz Radlina ogłasza nabór do projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy” w dniach 8.03.2022 r. do 16.03.2022 r.

Projekt jest realizowany na terenie Miasta Radlin i Miasta Rydułtowy.

Miasta działają na podstawie umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu przy czym Miasto Radlin jest Liderem a Miasto Rydułtowy jest Partnerem Projektu. Niniejszy nabór dotyczy Mieszkańców Miasta Radlin.

Projekt dotyczy dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych, ogniw/paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła do c.w.u.

WAŻNE! Osoby, które złożyły wniosek w 2018 r. i chcą kontynuować uczestnictwo w programie również muszą złożyć deklarację. Jeżeli nie będą dokonywać zmian we wniosku złożonym w 2018 r. mają zagwarantowany udział w projekcie. W przypadku zmiany rodzaju instalacji lub jej mocy oraz przewyższającej ilości złożonych deklaracji będzie organizowane losowanie.

Program ma charakter parasolowy, co znaczy, że Miasto będzie organizować przetarg na instalacje, które zostaną zamontowane w budynkach mieszkańców.

Mieszkaniec będzie ponosić następujące koszty:
• do 15% kosztów kwalifikowanych netto zakupu i montażu instalacji + należny
podatek VAT od wartości całej instalacji;
• koszty nie objęte dofinansowaniem związane m.in. z eksploatacją instalacji i serwisowaniem po okresie trwałości;
• koszty naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji);
• koszty dodatkowe niekwalifikowane (w razie ich wystąpienia) związane z niestandardowymi warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji.

Do pobrania:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu