Skip to content
Na najbliższej sesji – debata nad Raportem o stanie Miasta.

Na najbliższej sesji - debata nad Raportem o stanie Miasta.

Na najbliższej Sesji Rady Miasta, 25 sierpnia 2020 r, jednym z punktów będzie debata nad Raportem o stanie miasta Radlin za 2019 r.

Rada gminy rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie absolutorium. Radni będą rozpatrywać raport w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której to zabrać głos mogą radni miejscy, jak również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie takie mieszkaniec może złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, podczas której zaplanowano temat raportu. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Radlina wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania radni podejmują bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu