Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 13 października 2020 o 15:27:06. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Konsultacje społeczne projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie”
Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie”.
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych im.  Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie przy ul. mjr Piotra Iwanowicza Rogozina 55, na działkach nr 1729/219, 1730/219, 1570/220, 1571/220, 1572/220 obręb Radlin. Celem inwestycji jest zmniejszenie rocznego zużycia energii, a tym samym kosztów ogrzewania.
Zakres planowanych prac:
-ocieplenie ścian styropianem o grubości min. 18 cm,
-docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym o grubości 16 cm,
-oczyszczenie i zabezpieczenie nierówności wynikających z braków w tynku i okładzinie,
-ocieplenie dachu na skrzydłem sali gimnastycznej (segment C) oraz daszków łącznika hali sportowej,
-wyburzenie istniejących okapów (segment A i B) oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm,
-zastąpienie istniejących rynien i rur spustowych nowym orynnowaniem cynkowo-tytanowym odprowadzonym do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej,
-skucie gzymsu podokiennego w elewacji zewnętrznej segmentu C,
-ocieplenie zadaszenia nad wejściami do budynku aluminiową folią multirefleksyjną,
-oczyszczenie, ocynkowanie i pomalowanie balustrad schodowych, balkonowych i krat okiennych,
-wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła dla sali sportowej,
-odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej,
-demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz kamer i ponowne ich zamontowanie po zakończeniu prac termomodernizacyjnych,
-tynkowanie i malowanie elewacji.
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2021.
Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:
•       złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,
•       przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),
•       przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@radlin.pl
Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:
•       poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00
•       wtorek: 8:00 – 16:30
•       piątek: 8:00-13:30

Do pobrania:


Wersja utworzona

13 października 2020 o 15:27:06Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Konsultacje: Sportowa Szkoła PodstawowaDodano: Konsultacje: Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Konsultacje społeczne projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie"<br>Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie”.< br>Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych im.  Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie przy ul. mjr Piotra Iwanowicza Rogozina 55, na działkach nr 1729/219, 1730/219, 1570/220, 1571/220, 1572/220 obręb Radlin. Celem inwestycji jest zmniejszenie rocznego zużycia energii, a tym samym kosztów ogrzewania.<br>Zakres planowanych prac:<br>-ocieplenie ścian styropianem o grubości min. 18 cm,<br>-docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym o grubości 16 cm,<br>-oczyszczenie i zabezpieczenie nierówności wynikających z braków w tynku i okładzinie,< br>-ocieplenie dachu na skrzydłem sali gimnastycznej (segment C) oraz daszków łącznika hali sportowej,<br>-wyburzenie istniejących okapów (segment A i B) oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm,<br>-zastąpienie istniejących rynien i rur spustowych nowym orynnowaniem cynkowo-tytanowym odprowadzonym do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej,<br>-skucie gzymsu podokiennego w elewacji zewnętrznej segmentu C,<br>-ocieplenie zadaszenia nad wejściami do budynku aluminiową folią multirefleksyjną,< br>-oczyszczenie, ocynkowanie i pomalowanie balustrad schodowych, balkonowych i krat okiennych,<br>-wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła dla sali sportowej,<br> -odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej,<br>-demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz kamer i ponowne ich zamontowanie po zakończeniu prac termomodernizacyjnych,< br>-tynkowanie i malowanie elewacji.<br>Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2021.<br>Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:<br>•       złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,<br>•       przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),<br>•       przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: <a href="mailto: fundusze@radlin.pl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fundusze@radlin.pl< /a><br>Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:<br>•       poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00<br>•       wtorek: 8:00 – 16:30<br>•       piątek: 8:00-13:30</p>Dodano: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Konsultacje społeczne projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie”.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie”.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Projekt obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych w części budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, przy ul. Majora Piotra Rogozina Iwanowicza 55 w Radlinie (segment A i B).</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Zakres planowanych prac:</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>do termomodernizacji budynku&nbsp; zostanie wykorzystana technologia lekka-mokra, czyli ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 18 cm i współczynniku λ=0,040W/mK, wyprawionego tynkiem cienkowarstwowym malowanym farbami silikatowymi, odpornymi na zabrudzenia i pylenie znajdujących się w sąsiedztwie drzew oraz pyłów kopalnianych.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>W ramach inwestycji zostanie wykonane docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym grubości 16 cm i współczynniku λ=0,036W/mK. Fragmenty elewacji, gdzie cokół wystaje poza lico ściany parteru ( m.in. segment A) zostaną ocieplone polistyrenem ekstrudowanym grubości pozwalającej na zachowanie jednej płaszczyzny elewacji ze ścianami wyższych kondygnacji (gr. ok. 7÷7,5 cm polistyrenu ekstrudowanego).</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Wszelkie nierówności wynikające z braków w tynku i okładzinie zostaną oczyszczone ze szczególną uwagą, zabezpieczone przed postępującą degradacją. Wszystkie ocieplane ściany budynku do wysokości 3 m ponad poziomem terenu będą zabezpieczone przed uderzeniami, przez wtopienie podwójnej siatki w warstwy kleju systemowego (tzw. siatka pancerna). Od ziemi do szczytu attyki zostanie utworzone jedno lico, uzupełniając w razie potrzeby przestrzeń styropianem w odpowiedniej grubości, pokrytym wyprawą tynkarską.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Zadanie obejmuje prace przygotowawcze, w tym demontażowe / rozbiórkowe, jak również prace odtworzeniowe wynikające z konieczności przeprowadzenia robót termomodernizacyjnych, np. opaski, rynien, obróbki blacharskiej, parapetów, balustrad, instalacji odgromowej, etc.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>W ramach wydatków niekwalifikowanych zostaną wykonane prace związane z:<br>- dociepleniem dachu (zdjęcie warstw wykończeniowych z dachów objętych termomodernizacją, ułożenie wełny mineralnej na dachach objętych dokumentacją projektową),<br>- dociepleniem attyk budynku,<br>- dociepleniem aluminiową folią multirefleksyjną zadaszeń nad wejściami, w pasie szerokości 1m od lica docieplonej ściany.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2021.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail:&nbsp;<a href="mailto: fundusze@radlin.pl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fundusze@radlin.pl< /a><br>Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;wtorek: 8:00 – 16:30<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;piątek: 8:00-13:30</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Do pobrania:</p>Dodano: <p><strong>Do pobrania:</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":29321," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Formularz_konsultacyjny_SSP2.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":29321," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Formularz_konsultacyjny_SSP2.pdf"} -->
Skasowano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Formularz_ konsultacyjny_ SSP2.pdf">Formularz_ konsultacyjny_SSP2</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Formularz_ konsultacyjny_SSP2.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Formularz_ konsultacyjny_ SSP2.pdf">Formularz konsultacyjny SSP 2</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Formularz_ konsultacyjny_SSP2.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":29373," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Raport-SSP2-1.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Raport-SSP2- 1.pdf">Raport SSP 2 (dokument podpisany) </a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Raport-SSP2-1.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":29375," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ raport-SSP.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/raport-SSP.pdf">Raport SSP 2 (wersja do odczytu)</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/raport-SSP.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><br></p>Bez zmian: <p><br></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.