Konsultacje społeczne projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie”.

Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie”.

Projekt obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych w części budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, przy ul. Majora Piotra Rogozina Iwanowicza 55 w Radlinie (segment A i B).

Zakres planowanych prac:

do termomodernizacji budynku  zostanie wykorzystana technologia lekka-mokra, czyli ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 18 cm i współczynniku λ=0,040W/mK, wyprawionego tynkiem cienkowarstwowym malowanym farbami silikatowymi, odpornymi na zabrudzenia i pylenie znajdujących się w sąsiedztwie drzew oraz pyłów kopalnianych.

W ramach inwestycji zostanie wykonane docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym grubości 16 cm i współczynniku λ=0,036W/mK. Fragmenty elewacji, gdzie cokół wystaje poza lico ściany parteru ( m.in. segment A) zostaną ocieplone polistyrenem ekstrudowanym grubości pozwalającej na zachowanie jednej płaszczyzny elewacji ze ścianami wyższych kondygnacji (gr. ok. 7÷7,5 cm polistyrenu ekstrudowanego).

Wszelkie nierówności wynikające z braków w tynku i okładzinie zostaną oczyszczone ze szczególną uwagą, zabezpieczone przed postępującą degradacją. Wszystkie ocieplane ściany budynku do wysokości 3 m ponad poziomem terenu będą zabezpieczone przed uderzeniami, przez wtopienie podwójnej siatki w warstwy kleju systemowego (tzw. siatka pancerna). Od ziemi do szczytu attyki zostanie utworzone jedno lico, uzupełniając w razie potrzeby przestrzeń styropianem w odpowiedniej grubości, pokrytym wyprawą tynkarską.

Zadanie obejmuje prace przygotowawcze, w tym demontażowe / rozbiórkowe, jak również prace odtworzeniowe wynikające z konieczności przeprowadzenia robót termomodernizacyjnych, np. opaski, rynien, obróbki blacharskiej, parapetów, balustrad, instalacji odgromowej, etc.

W ramach wydatków niekwalifikowanych zostaną wykonane prace związane z:
– dociepleniem dachu (zdjęcie warstw wykończeniowych z dachów objętych termomodernizacją, ułożenie wełny mineralnej na dachach objętych dokumentacją projektową),
– dociepleniem attyk budynku,
– dociepleniem aluminiową folią multirefleksyjną zadaszeń nad wejściami, w pasie szerokości 1m od lica docieplonej ściany.

Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2021.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:
•       złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,
•       przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),
•       przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@radlin.pl
Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:
•       poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00
•       wtorek: 8:00 – 16:30
•       piątek: 8:00-13:30

Do pobrania: