Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 14 października 2020 o 13:39:34. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Konsultacje społeczne projektu pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie”
Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie”.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkania oraz termomodernizacja i instalacja gazu zlokalizowanego w Radlinie przy ul. Hallera 32, 34 (działka nr 2974/237).
Zakres planowanych prac:
– wykonanie wskazanych zamurowań ścian, wykonanie nowych ścian murowanych,
– wykonanie nowych otworów okiennych z założeniem nadproży stalowych,
– wykonanie nowych ścian z płyt GK,
– wykonanie wskazanych rozbiórek ścian murowanych oraz ścian z płyt G-K,
– wykonanie nowych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
– wykonanie obudowy projektowanych przewodów spalinowych i wentylacyjnych z płyt GKF EI30,
– rozbiórka istniejących kratownic stalowych i płatwi stalowych oraz przeniesienie jednej kratownicy jako tzw. świadka historii,
– wykonanie przebudowy konstrukcji dachu w części adaptowanego poddasza,
– wykonanie okien połaciowych na poddaszu,
– przesunięcie wyłazu dachowego,
– remont schodów zewnętrznych betonowych wraz z montażem balustrady drewnianej,
– wymiana wskazanych drzwi i montaż nowych,
– wykonanie nowych łazienek w dwóch istniejących lokalach mieszkalnych,
– wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych budynku oraz dachu i stropu nad parterem w poziomie poddasza nieużytkowego części parterowej,
– wykonanie robót wykończeniowych,
– roboty remontowe konieczne do wykonania w celu przywrócenia należytego stanu technicznego budynku.

W budynku znajduje się w chwili obecnej 15 lokali mieszkalnych. Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę części przedmiotowych lokali, zmianę sposobu użytkowania poddasza na lokale mieszkalne w budynku nr 32, termomodernizację oraz budowę instalacji gazowej. Na poddaszu nieużytkowym w budynku nr 32 zaprojektowano 3 lokale mieszkalne.
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2022. Projekt będzie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.
Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:
•       złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,
•       przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),
•       przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@radlin.pl
Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:
•       poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00
•       wtorek: 8:00 – 16:30
•       piątek: 8:00-13:30

Wersja utworzona

14 października 2020 o 13:39:34Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Konsultacje: HalleraDodano: Konsultacje: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie”
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Konsultacje społeczne projektu pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie"<br>Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie”.< br>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkania oraz termomodernizacja i instalacja gazu zlokalizowanego w Radlinie przy ul. Hallera 32, 34 (działka nr 2974/237).<br>Zakres planowanych prac:<br>- wykonanie wskazanych zamurowań ścian, wykonanie nowych ścian murowanych,<br>- wykonanie nowych otworów okiennych z założeniem nadproży stalowych,<br>- wykonanie nowych ścian z płyt GK,<br>- wykonanie wskazanych rozbiórek ścian murowanych oraz ścian z płyt G-K,<br>- wykonanie nowych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,<br>- wykonanie obudowy projektowanych przewodów spalinowych i wentylacyjnych z płyt GKF EI30,<br>- rozbiórka istniejących kratownic stalowych i płatwi stalowych oraz przeniesienie jednej kratownicy jako tzw. świadka historii,<br>- wykonanie przebudowy konstrukcji dachu w części adaptowanego poddasza,<br>- wykonanie okien połaciowych na poddaszu,<br>- przesunięcie wyłazu dachowego,<br>- remont schodów zewnętrznych betonowych wraz z montażem balustrady drewnianej,<br>- wymiana wskazanych drzwi i montaż nowych,<br>- wykonanie nowych łazienek w dwóch istniejących lokalach mieszkalnych,<br>- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych budynku oraz dachu i stropu nad parterem w poziomie poddasza nieużytkowego części parterowej,<br>- wykonanie robót wykończeniowych,<br>- roboty remontowe konieczne do wykonania w celu przywrócenia należytego stanu technicznego budynku.</p>Bez zmian: <p>Konsultacje społeczne projektu pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie"<br>Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie”.< br>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkania oraz termomodernizacja i instalacja gazu zlokalizowanego w Radlinie przy ul. Hallera 32, 34 (działka nr 2974/237).<br>Zakres planowanych prac:<br>- wykonanie wskazanych zamurowań ścian, wykonanie nowych ścian murowanych,<br>- wykonanie nowych otworów okiennych z założeniem nadproży stalowych,<br>- wykonanie nowych ścian z płyt GK,<br>- wykonanie wskazanych rozbiórek ścian murowanych oraz ścian z płyt G-K,<br>- wykonanie nowych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,<br>- wykonanie obudowy projektowanych przewodów spalinowych i wentylacyjnych z płyt GKF EI30,<br>- rozbiórka istniejących kratownic stalowych i płatwi stalowych oraz przeniesienie jednej kratownicy jako tzw. świadka historii,<br>- wykonanie przebudowy konstrukcji dachu w części adaptowanego poddasza,<br>- wykonanie okien połaciowych na poddaszu,<br>- przesunięcie wyłazu dachowego,<br>- remont schodów zewnętrznych betonowych wraz z montażem balustrady drewnianej,<br>- wymiana wskazanych drzwi i montaż nowych,<br>- wykonanie nowych łazienek w dwóch istniejących lokalach mieszkalnych,<br>- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych budynku oraz dachu i stropu nad parterem w poziomie poddasza nieużytkowego części parterowej,<br>- wykonanie robót wykończeniowych,<br>- roboty remontowe konieczne do wykonania w celu przywrócenia należytego stanu technicznego budynku.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>W budynku znajduje się w chwili obecnej 15 lokali mieszkalnych. Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę części przedmiotowych lokali, zmianę sposobu użytkowania poddasza na lokale mieszkalne w budynku nr 32, termomodernizację oraz budowę instalacji gazowej. Na poddaszu nieużytkowym w budynku nr 32 zaprojektowano 3 lokale mieszkalne.<br>Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2022. Projekt będzie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.<br>Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail:&nbsp;<a href="mailto: fundusze@radlin.pl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fundusze@radlin.pl< /a><br>Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;wtorek: 8:00 – 16:30<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;piątek: 8:00-13:30</p>Bez zmian: <p>W budynku znajduje się w chwili obecnej 15 lokali mieszkalnych. Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę części przedmiotowych lokali, zmianę sposobu użytkowania poddasza na lokale mieszkalne w budynku nr 32, termomodernizację oraz budowę instalacji gazowej. Na poddaszu nieużytkowym w budynku nr 32 zaprojektowano 3 lokale mieszkalne.<br>Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2022. Projekt będzie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.<br>Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail:&nbsp;<a href="mailto: fundusze@radlin.pl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fundusze@radlin.pl< /a><br>Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;wtorek: 8:00 – 16:30<br>•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;piątek: 8:00-13:30</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":29318," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Formularz_konsultacyjny_ Hallera-1.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":29318," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Formularz_konsultacyjny_ Hallera-1.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Formularz_ konsultacyjny_ Hallera-1.pdf" >Formularz_konsultacyjny_ Hallera-1</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Formularz_ konsultacyjny_ Hallera-1.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Formularz_ konsultacyjny_ Hallera-1.pdf" >Formularz_konsultacyjny_ Hallera-1</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Formularz_ konsultacyjny_ Hallera-1.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":29334," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Raport-Hallera.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Raport-Hallera.pdf" >Raport-Hallera</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Raport-Hallera.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.