Konsultacje społeczne projektu pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie”
Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie”.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkania oraz termomodernizacja i instalacja gazu zlokalizowanego w Radlinie przy ul. Hallera 32, 34 (działka nr 2974/237).
Zakres planowanych prac:
– wykonanie wskazanych zamurowań ścian, wykonanie nowych ścian murowanych,
– wykonanie nowych otworów okiennych z założeniem nadproży stalowych,
– wykonanie nowych ścian z płyt GK,
– wykonanie wskazanych rozbiórek ścian murowanych oraz ścian z płyt G-K,
– wykonanie nowych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
– wykonanie obudowy projektowanych przewodów spalinowych i wentylacyjnych z płyt GKF EI30,
– rozbiórka istniejących kratownic stalowych i płatwi stalowych oraz przeniesienie jednej kratownicy jako tzw. świadka historii,
– wykonanie przebudowy konstrukcji dachu w części adaptowanego poddasza,
– wykonanie okien połaciowych na poddaszu,
– przesunięcie wyłazu dachowego,
– remont schodów zewnętrznych betonowych wraz z montażem balustrady drewnianej,
– wymiana wskazanych drzwi i montaż nowych,
– wykonanie nowych łazienek w dwóch istniejących lokalach mieszkalnych,
– wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych budynku oraz dachu i stropu nad parterem w poziomie poddasza nieużytkowego części parterowej,
– wykonanie robót wykończeniowych,
– roboty remontowe konieczne do wykonania w celu przywrócenia należytego stanu technicznego budynku.

W budynku znajduje się w chwili obecnej 15 lokali mieszkalnych. Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę części przedmiotowych lokali, zmianę sposobu użytkowania poddasza na lokale mieszkalne w budynku nr 32, termomodernizację oraz budowę instalacji gazowej. Na poddaszu nieużytkowym w budynku nr 32 zaprojektowano 3 lokale mieszkalne.
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2022. Projekt będzie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.
Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:
•       złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,
•       przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),
•       przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@radlin.pl
Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:
•       poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00
•       wtorek: 8:00 – 16:30
•       piątek: 8:00-13:30