Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 6 sierpnia 2020 o 12:32:36. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Poniżej publikujemy zestawienie wyników badań jakości wody dostarczanej mieszkańcom:

Revision 28587 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

6 sierpnia 2020 o 12:32:36Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h3>Poniżej publikujemy zestawienie wyników badań jakości wody dostarczanej mieszkańcom:</h3>Bez zmian: <h3>Poniżej publikujemy zestawienie wyników badań jakości wody dostarczanej mieszkańcom:</h3>
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Jakość- wody-2020.pdf">[POBIERZ] Jakość wody 2020</a></li> 
Skasowano: </ul><ul><li> <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 08/Jakość- wody-II-kwartał- 2020.pdf">[POBIERZ] Jakość wody II kwartał 2020</a></li> </ul>Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/skan001.pdf">Informacja o wynikach badania jakości wody ze źródła "Sauer" w Radlinie -</a> 20.06.2023</li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/skan001-1.pdf">Informacja o wynikach badania jakości wody ze źródła przy ul. Wypandów w Radlinie - 20.06.2023</a></li></ul>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:24
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.