Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 6 sierpnia 2020 o 12:28:34. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Poniżej publikujemy zestawienie wyników badań jakości wody dostarczanej mieszkańcom:

Revision 28584 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

6 sierpnia 2020 o 12:28:34Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h3>Poniżej publikujemy zestawienie wyników badań jakości wody dostarczanej mieszkańcom:</h3>Dodano: <h3>Poniżej publikujemy zestawienie wyników badań jakości wody dostarczanej mieszkańcom:</h3>
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Jakość- wody-2020-1-729x1024.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Jakość- wody-2020-1-729x1024.jpg 729w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ Jakość-wody- 2020-1-214x300.jpg 214w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ Jakość-wody- 2020-1-768x1079.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ Jakość-wody-2020-1.jpg 800w" sizes="(max-width: 729px) 100vw, 729px" width="729" height="1024">Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/skan001.pdf">Informacja o wynikach badania jakości wody ze źródła "Sauer" w Radlinie -</a> 20.06.2023</li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/skan001-1.pdf">Informacja o wynikach badania jakości wody ze źródła przy ul. Wypandów w Radlinie - 20.06.2023</a></li></ul>
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Jakość- wody-2020.pdf">[POBIERZ] Jakość wody 2020</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano:  
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:24
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.