Skip to content
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 23 lipca 2021 o 13:47:57. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK znajduje się na terenie miasta Radlin przy ul. J.Rymera boczna, niedaleko budynku Urzędu Miasta Radlin.
Czynny w środy i soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W następujących godzinach:
– środy od 12.00 do 18.00
– soboty od 9.00 do 17.00

Odpady komunalne dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane.

Mieszkańcy dostarczają je we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązani są do samodzielnego rozładunku odpadów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje:

– azbestu
– papy
– zespołów okiennych
– opon z samochodów ciężarowych i koparek
– części samochodowych
– odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
– odpadów niebezpiecznych, pozbawionych etykiet
– odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach
– odpadów zmieszanych
– żużli i popiołów z palenisk domowych

Osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze mogą przyjąć zlecenie odpadów do PSZOK w imieniu mieszkańca , jednakże transportujący zobowiązany jest przedłożyć Przedstawicielowi Miasta obsługującemu PSZOK upoważnienie do transportu odpadów, wystawione przez właściciela odpadów.

Korzystanie z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Wersja utworzona

23 lipca 2021 o 13:47:57Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Informacja dla mieszkańców o możliwości oddania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Dodano: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść
Skasowano: <!-- wp:table -->  
Skasowano: <figure class="wp-block- table"><table> <tbody><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK znajduje się na terenie miasta Radlin przy ul. J.Rymera boczna, niedaleko budynku Urzędu Miasta Radlin.</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">Czynny w środy i soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W następujących godzinach:</td> </tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- środy od 12.00 do 18.00</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- soboty od 9.00 do 17.00</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">Odpady komunalne dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.< /td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left"> Dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane.< /td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" >Mieszkańcy dostarczają je we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązani są do samodzielnego rozładunku odpadów.</td> </tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><strong>Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje:</strong> </td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- azbestu</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- papy</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- zespołów okiennych</td> </tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- opon z samochodów ciężarowych i koparek</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- części samochodowych< /td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- odpadów niebezpiecznych, pozbawionych etykiet</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach</ td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- odpadów zmieszanych</ td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- żużli i popiołów z palenisk domowych</td> </tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">Osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze mogą przyjąć zlecenie odpadów do PSZOK w imieniu mieszkańca , jednakże transportujący zobowiązany jest przedłożyć Przedstawicielowi Miasta obsługującemu PSZOK upoważnienie do transportu odpadów, wystawione przez właściciela odpadów.</td> </tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" >Korzystanie z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.</ td></tr></tbody> </table></figure>  
Skasowano: <!-- /wp:table -->  
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p></p> Dodano: <p>Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK znajduje się na terenie miasta Radlin przy ul. J. Rymera (boczny odcinek), niedaleko budynku Urzędu Miasta Radlin.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:file {"id":32066," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ Upoważnienie- PSZOK-1.odt"} -->  
Skasowano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Upoważnienie- PSZOK-1.odt"> Upoważnienie PSZOK</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Upoważnienie- PSZOK-1.odt" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>  
Skasowano: <!-- /wp:file -->  
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>Czynny w środy i soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>W następujących godzinach:</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>- środy od 12.00 do 18.00</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>- soboty od 9.00 do 17.00</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>Odpady komunalne dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>Dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane. Mieszkańcy dostarczają je we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązani są do samodzielnego rozładunku odpadów. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje:</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p></p> Dodano: <p>- papy</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>- zespołów okiennych</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>- opon z samochodów ciężarowych i koparek</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>- części samochodowych</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>- odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>- odpadów niebezpiecznych, pozbawionych etykiet</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>- odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>- odpadów zmieszanych</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>- żużli i popiołów z palenisk domowych</p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p>Osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze mogą przyjąć zlecenie odpadów do PSZOK w imieniu mieszkańca , jednakże transportujący zobowiązany jest przedłożyć przedstawicielowi miasta obsługującemu PSZOK upoważnienie do transportu odpadów, wystawione przez właściciela odpadów. Korzystanie z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p> Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p><strong>Do pobrania: </strong></p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
  Dodano: <!-- wp:file {"id":32066," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ Upoważnienie- PSZOK-1.odt"} -->
  Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Upoważnienie- PSZOK-1.odt"> Upoważnienie PSZOK</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Upoważnienie- PSZOK-1.odt" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
  Dodano: <!-- /wp:file -->
  Dodano: <!-- wp:html -->
  Dodano: <iframe src="https:// www.google.com/ maps/embed?pb= !1m14!1m8!1m3!1d2562.186686199911!2d18.475230732540883!3d50.04533403478782!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa3641226086e05d4!2sPunktu%20Selektywnego%20Zbierania%20Odpad%C3%B3w%20Komunalnych%20w%20Radlinie%3A!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1631685169000!5m2!1spl!2spl" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
  Dodano: <!-- /wp:html -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu