Skip to content
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 23 lipca 2021 o 13:42:08. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Informacja dla mieszkańców o możliwości oddania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK znajduje się na terenie miasta Radlin przy ul. J.Rymera boczna, niedaleko budynku Urzędu Miasta Radlin.

Czynny w środy i soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W następujących godzinach:
– środy od 12.00 do 18.00
– soboty od 9.00 do 17.00

Odpady komunalne dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane.

Mieszkańcy dostarczają je we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązani są do samodzielnego rozładunku odpadów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje:

– azbestu
– papy
– zespołów okiennych
– opon z samochodów ciężarowych i koparek
– części samochodowych
– odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
– odpadów niebezpiecznych, pozbawionych etykiet
– odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach
– odpadów zmieszanych
– żużli i popiołów z palenisk domowych

Osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze mogą przyjąć zlecenie odpadów do PSZOK w imieniu mieszkańca , jednakże transportujący zobowiązany jest przedłożyć Przedstawicielowi Miasta obsługującemu PSZOK upoważnienie do transportu odpadów, wystawione przez właściciela odpadów.

Korzystanie z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Wersja utworzona

23 lipca 2021 o 13:42:08Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Informacja dla mieszkańców o możliwości oddania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów KomunalnychDodano: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść
Skasowano: <!-- wp:table --> 
Skasowano: <figure class="wp-block- table"><table> <tbody><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><strong>Informacja dla mieszkańców o możliwości oddania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</ strong></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK znajduje się na terenie miasta Radlin przy ul. J.Rymera boczna, niedaleko budynku Urzędu Miasta Radlin.</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">Czynny w środy i soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W następujących godzinach:</td> </tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- środy od 12.00 do 18.00</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- soboty od 9.00 do 17.00</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">Odpady komunalne dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.< /td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left"> Dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane.< /td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" >Mieszkańcy dostarczają je we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązani są do samodzielnego rozładunku odpadów.</td> </tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><strong>Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje:</strong> </td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- azbestu</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- papy</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- zespołów okiennych</td> </tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- opon z samochodów ciężarowych i koparek</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- części samochodowych< /td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- odpadów niebezpiecznych, pozbawionych etykiet</td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach</ td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- odpadów zmieszanych</ td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">- żużli i popiołów z palenisk domowych</td> </tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">Osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze mogą przyjąć zlecenie odpadów do PSZOK w imieniu mieszkańca , jednakże transportujący zobowiązany jest przedłożyć Przedstawicielowi Miasta obsługującemu PSZOK upoważnienie do transportu odpadów, wystawione przez właściciela odpadów.</td> </tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" ><br></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left" >Korzystanie z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.</ td></tr></tbody> </table></figure> 
Skasowano: <!-- /wp:table --> 
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p></p>Dodano: <p>Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK znajduje się na terenie miasta Radlin przy ul. J. Rymera (boczny odcinek), niedaleko budynku Urzędu Miasta Radlin.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:file {"id":32066," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ Upoważnienie- PSZOK-1.odt"} --> 
Skasowano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Upoważnienie- PSZOK-1.odt"> Upoważnienie PSZOK</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Upoważnienie- PSZOK-1.odt" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> 
Skasowano: <!-- /wp:file --> 
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Czynny w środy i soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>W następujących godzinach:</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>- środy od 12.00 do 18.00</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>- soboty od 9.00 do 17.00</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Odpady komunalne dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane. Mieszkańcy dostarczają je we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązani są do samodzielnego rozładunku odpadów. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje:</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p></p>Dodano: <p>- papy</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>- zespołów okiennych</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>- opon z samochodów ciężarowych i koparek</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>- części samochodowych</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>- odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>- odpadów niebezpiecznych, pozbawionych etykiet</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>- odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>- odpadów zmieszanych</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>- żużli i popiołów z palenisk domowych</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze mogą przyjąć zlecenie odpadów do PSZOK w imieniu mieszkańca , jednakże transportujący zobowiązany jest przedłożyć przedstawicielowi miasta obsługującemu PSZOK upoważnienie do transportu odpadów, wystawione przez właściciela odpadów. Korzystanie z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p><strong>Do pobrania: </strong></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":32066," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ Upoważnienie- PSZOK-1.odt"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Upoważnienie- PSZOK-1.odt"> Upoważnienie PSZOK</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Upoważnienie- PSZOK-1.odt" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:html -->
 Dodano: <iframe src="https:// www.google.com/ maps/embed?pb= !1m14!1m8!1m3!1d2562.186686199911!2d18.475230732540883!3d50.04533403478782!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa3641226086e05d4!2sPunktu%20Selektywnego%20Zbierania%20Odpad%C3%B3w%20Komunalnych%20w%20Radlinie%3A!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1631685169000!5m2!1spl!2spl" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
 Dodano: <!-- /wp:html -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu