Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:39:08. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Ewa Szulik

609 296 423

Pracuje w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie. Nauczycielka z 30-letnim stażem pracy. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Podczas pracy uzyskała również stopień nauczyciela dyplomowanego. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Dostrzegając potrzeby najmłodszych, napisała innowację pedagogiczną „Lewa rączko ćwicz, by sprawniejszą być” i program autorski „Program adaptacji w przedszkolu dziecka 2,5 i 3 – letniego „Jestem w przedszkolu”.

Współpracując z rodzicami zachęca do comiesięcznych spotkań integracyjnych w terenie i w przedszkolu podczas których rodzice wspólnie z dziećmi bawią się i wykonują różne prace plastyczne. Sprzyja to grupowej integracji i poznawaniu potrzeb dzieci a dla najmłodszych jest wielką frajdą.

Wielokrotnie otrzymywała Nagrodę Dyrektora a w 2013 roku za całokształt pracy Nagrodę Burmistrza.

W radzie reprezentuje Okręg Wyborczy nr 8, czyli:

  • ul. Rymera do 33 nieparzyste
  • ul. Makuszyńskiego
  • ul. Napierskiego
  • ul. Malinowa
  • ul. Korfantego od 14 do 38 parzyste

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:39:08. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:39:08Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h2>Ewa Szulik</h2>Bez zmian: <h2>Ewa Szulik</h2>
Skasowano: <img width="392" height="504" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Ewa_Szulik.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Ewa_Szulik.jpg 392w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//03/Ewa_ Szulik233×300.jpg 233w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" />Dodano: <img width="683" height="1024" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SZULIK-683×1024.jpeg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SZULIK-683×1024.jpeg 683w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/05/ SZULIK-200×300.jpeg 200w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/05/ SZULIK-768×1152.jpeg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wpcontent/uploads/ 2024/05/SZULIK.jpeg 1000w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" />
Bez zmian: <h3>Bez zmian: <h3>
Bez zmian: 609 296 423Bez zmian: 609 296 423
Bez zmian: </h3>Bez zmian: </h3>
 Dodano: <h3>
 Dodano: eszulik@wp.pl
 Dodano: </h3>
Skasowano: <p>Pracuje w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie. Nauczycielka z 30-letnim stażem pracy. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Podczas pracy uzyskała również stopień nauczyciela dyplomowanego. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.</p> Dostrzegając potrzeby najmłodszych, napisała innowację pedagogiczną „Lewa rączko ćwicz, by sprawniejszą być” i program autorski „Program adaptacji w przedszkolu dziecka 2,5 i 3 – letniego „Jestem w przedszkolu”.<br /><br />Współpracując z rodzicami zachęca do comiesięcznych spotkań integracyjnych w terenie i w przedszkolu podczas których rodzice wspólnie z dziećmi bawią się i wykonują różne prace plastyczne. Sprzyja to grupowej integracji i poznawaniu potrzeb dzieci a dla najmłodszych jest wielką frajdą.<br /><br />Wielokrotnie otrzymywała Nagrodę Dyrektora a w 2013 roku za całokształt pracy Nagrodę Burmistrza.<p><strong>W radzie reprezentuje Okręg Wyborczy nr 8, czyli:</strong> </p><ul><li>ul. Rymera do 33 nieparzyste</li><li>ul. Makuszyńskiego</li><li>ul. Napierskiego</li><li>ul. Malinowa</li><li>ul. Korfantego od 14 do 38 parzyste</li> </ul>Dodano: <p>Pracuje w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie. Nauczycielka z 30-letnim stażem pracy. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Podczas pracy uzyskała również stopień nauczyciela dyplomowanego. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.</p> Dostrzegając potrzeby najmłodszych, napisała innowację pedagogiczną „Lewa rączko ćwicz, by sprawniejszą być” i program autorski „Program adaptacji w przedszkolu dziecka 2,5 i 3 – letniego „Jestem w przedszkolu”.<br /><br />Współpracując z rodzicami zachęca do comiesięcznych spotkań integracyjnych w terenie i w przedszkolu podczas których rodzice wspólnie z dziećmi bawią się i wykonują różne prace plastyczne. Sprzyja to grupowej integracji i poznawaniu potrzeb dzieci a dla najmłodszych jest wielką frajdą.<br /><br />Wielokrotnie otrzymywała Nagrodę Dyrektora a w 2013 roku za całokształt pracy Nagrodę Burmistrza.<p><strong>W radzie reprezentuje Okręg Wyborczy nr 8, czyli:</strong> </p><ul><li>ul. Rymera do 33 nieparzyste</li><li>ul. Makuszyńskiego</li><li>ul. Napierskiego</li><li>ul. Malinowa</li><li>ul. Korfantego od 14 do 38 parzyste</li></ul>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:39
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:39:08Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h2>Ewa Szulik</h2>Bez zmian: <h2>Ewa Szulik</h2>
Skasowano: <img width="392" height="504" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Ewa_Szulik.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Ewa_Szulik.jpg 392w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//03/Ewa_ Szulik-233x300.jpg 233w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" />Dodano: <img width="683" height="1024" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SZULIK-683x1024.jpeg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 05/SZULIK-683x1024.jpeg 683w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/05/ SZULIK-200x300.jpeg 200w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/05/ SZULIK-768x1152.jpeg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/ 2024/05/SZULIK.jpeg 1000w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" />
Bez zmian: <h3>Bez zmian: <h3>
Bez zmian: 609 296 423Bez zmian: 609 296 423
Bez zmian: </h3>Bez zmian: </h3>
 Dodano: <h3>
 Dodano: eszulik@wp.pl
 Dodano: </h3>
Skasowano: <p>Pracuje w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie. Nauczycielka z 30-letnim stażem pracy. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Podczas pracy uzyskała również stopień nauczyciela dyplomowanego. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.</p> Dostrzegając potrzeby najmłodszych, napisała innowację pedagogiczną „Lewa rączko ćwicz, by sprawniejszą być” i program autorski „Program adaptacji w przedszkolu dziecka 2,5 i 3 – letniego „Jestem w przedszkolu”.<br /><br />Współpracując z rodzicami zachęca do comiesięcznych spotkań integracyjnych w terenie i w przedszkolu podczas których rodzice wspólnie z dziećmi bawią się i wykonują różne prace plastyczne. Sprzyja to grupowej integracji i poznawaniu potrzeb dzieci a dla najmłodszych jest wielką frajdą.<br /><br />Wielokrotnie otrzymywała Nagrodę Dyrektora a w 2013 roku za całokształt pracy Nagrodę Burmistrza.<p><strong>W radzie reprezentuje Okręg Wyborczy nr 8, czyli:</strong> </p><ul><li>ul. Rymera do 33 nieparzyste</li><li>ul. Makuszyńskiego</li><li>ul. Napierskiego</li><li>ul. Malinowa</li><li>ul. Korfantego od 14 do 38 parzyste</li> </ul>Dodano: <p>Pracuje w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie. Nauczycielka z 30-letnim stażem pracy. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Podczas pracy uzyskała również stopień nauczyciela dyplomowanego. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.</p> Dostrzegając potrzeby najmłodszych, napisała innowację pedagogiczną „Lewa rączko ćwicz, by sprawniejszą być” i program autorski „Program adaptacji w przedszkolu dziecka 2,5 i 3 – letniego „Jestem w przedszkolu”.<br /><br />Współpracując z rodzicami zachęca do comiesięcznych spotkań integracyjnych w terenie i w przedszkolu podczas których rodzice wspólnie z dziećmi bawią się i wykonują różne prace plastyczne. Sprzyja to grupowej integracji i poznawaniu potrzeb dzieci a dla najmłodszych jest wielką frajdą.<br /><br />Wielokrotnie otrzymywała Nagrodę Dyrektora a w 2013 roku za całokształt pracy Nagrodę Burmistrza.<p><strong>W radzie reprezentuje Okręg Wyborczy nr 8, czyli:</strong> </p><ul><li>ul. Rymera do 33 nieparzyste</li><li>ul. Makuszyńskiego</li><li>ul. Napierskiego</li><li>ul. Malinowa</li><li>ul. Korfantego od 14 do 38 parzyste</li></ul>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:39
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.