Ewa Szulik

609 296 423

Pracuje w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. „Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie. Nauczycielka z 30-letnim stażem pracy. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Podczas pracy uzyskała również stopień nauczyciela dyplomowanego. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Dostrzegając potrzeby najmłodszych, napisała innowację pedagogiczną „Lewa rączko ćwicz, by sprawniejszą być” i program autorski „Program adaptacji w przedszkolu dziecka 2,5 i 3 – letniego „Jestem w przedszkolu”.

Współpracując z rodzicami zachęca do comiesięcznych spotkań integracyjnych w terenie i w przedszkolu podczas których rodzice wspólnie z dziećmi bawią się i wykonują różne prace plastyczne. Sprzyja to grupowej integracji i poznawaniu potrzeb dzieci a dla najmłodszych jest wielką frajdą.

Wielokrotnie otrzymywała Nagrodę Dyrektora a w 2013 roku za całokształt pracy Nagrodę Burmistrza.

W radzie reprezentuje Okręg Wyborczy nr 8, czyli:

  • ul. Rymera do 33 nieparzyste
  • ul. Makuszyńskiego
  • ul. Napierskiego
  • ul. Malinowa
  • ul. Korfantego od 14 do 38 parzyste