Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 23 września 2020 o 12:31:59. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Poniżej prezentujemy listę obszarów tematycznych w ramach których realizowano projekty współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych. Prosimy kliknąć na poszczególną kategorię  – zostaną Państwo przekierowani na podstrony tematyczne.

Revision 29119 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

23 września 2020 o 12:31:59Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <strong>Poniżej prezentujemy listę obszarów tematycznych w ramach których realizowano projekty współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych. Prosimy kliknąć na poszczególną kategorię&nbsp; – zostaną Państwo przekierowani na podstrony tematyczne.</strong>Dodano: <p><strong>Poniżej prezentujemy listę obszarów tematycznych w ramach których realizowano projekty współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych. Prosimy kliknąć na poszczególną kategorię  – zostaną Państwo przekierowani na podstrony tematyczne.</ strong></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/bip/euro/ edukacja">Edukacja< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/bip/euro/ spoleczenstwo" >Społoczeństwo< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/bip/euro/ uslugi-publiczne">Usługi publiczne</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/bip/euro/ ekologia">Ekologia< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/bip/euro/ turystyka">Turystyka< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/bip/euro/ wspolpraca-miedzynarodowa" >Współpraca międzynarodowa< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/bip/euro/ ngo">Organizacje pozarządowe< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/bip/euro/ przestrzen-publiczna" >Przestrzeń publiczna</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/bip/euro/ rewitalizacja/" target="_blank" rel="noopener" >Rewitalizacja< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wsparcie- dla-uczniow-z- ukrainy-miasto- radlin/">Wsparcie dla Ukrainy </a> </li></ul><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ rfil">Projekty współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</a></p>
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/dedykowany- mikroserwis-poswiecony-projektom- wspolfinansowanym-ze-srodkow- ue/edukacja"> EDUKACJA</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/dedykowany- mikroserwis-poswiecony-projektom- wspolfinansowanym-ze-srodkow- ue/spoleczenstwo" >SPOŁECZEŃSTWO</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/dedykowany- mikroserwis-poswiecony-projektom- wspolfinansowanym-ze-srodkow- ue/uslugi-publiczne">USŁUGI PUBLICZNE</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/dedykowany- mikroserwis-poswiecony-projektom- wspolfinansowanym-ze-srodkow- ue/ekologia"> EKOLOGIA</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/dedykowany- mikroserwis-poswiecony-projektom- wspolfinansowanym-ze-srodkow- ue/turystyka" >TURYSTYKA</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/dedykowany- mikroserwis-poswiecony-projektom- wspolfinansowanym-ze-srodkow- ue/wspolpraca- miedzynarodowa" >WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/dedykowany- mikroserwis-poswiecony-projektom- wspolfinansowanym-ze-srodkow- ue/organizacje- pozarzadowe" >ORGANIZACJE POZARZĄDOWE</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/dedykowany- mikroserwis-poswiecony-projektom- wspolfinansowanym-ze-srodkow- ue/przestrzen- publiczna">PRZESTRZEŃ PUBLICZNA</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/adaptacja- budynku-przy- ul-pocztowej- 4-na-potrzeby- swietlicy-srodowiskowej- w-radlinie/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">REWITALIZACJA</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <ul></ul> 
Skasowano:  
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:20
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.