Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 14 lipca 2022 o 09:49:42. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Miejski Żłobek "Serduszko" w Radlinie - logotyp

Logo składa się z sygnetu przedstawiającego symbol zielonego serca układającego się w literę „S” oraz logotypu w postaci napisu „Miejski Żłobek „Serduszko” w Radlinie”.

  • SYGNET
    Sygnet jest autorskim znakiem graficznym nawiązującym do komunikacji wizualnej miasta Radlin.
  • LOGOTYP
    Logotyp jest nazwą instytucji zapisaną w foncie „Calibri”.

Sygnet

Sygnet w połączeniu z logotypem

Kolorystyka:

Bazowym kolorem logotypu jest zieleń, utrzymana w stylistyce ciemnej limonki.

Konkretny odcień wyrażony w systemach graficznych prezentuje się następująco:

CMYK (49,0,100,20)
RGB (105,205,0),
HEX #69cd00,
HLS (89, 100,40,100)
HSV (89, 100, 80, 100)
Koło:

RGBA: 69cd00ff

Dopuszcza się również stosowanie wersji monochromatycznej, czyli czarno-białej:

Jeśli dana ekspozycja będzie tego wymagała, dopuszcza się również zastosowanie innej kolorystyki, o ile nie zakłóci to prawidłowego odczytania treści zawartej w symbolu:

Wersje niedopuszczalne:

Niedopuszczalnym jest, aby prezentować symbol w taki sposób, aby stosunek koloru logotypu czy sygnetu do tła ekspozycji uniemożliwiał prawidłowe odczytanie treści: 

Inne niedopuszczalne formy polegają na zachwianiu proporcji pomiędzy sygnetem a logotypem, spłaszczanie czy wydłużanie poszczególnych elementów logotypu, eksponowanie wersji w złej jakości (pikseloza), czy stosowanie kolorystyki niespójnej z obraną kolorystyką bazową, nie pasującą do poszczególnych elementów i wpływającą na zły odbiór całości.

Pole ochronne i proporcje

Pole ochronne znaku to obszar wokół samego symbolu graficznego, który nie może zostać zakłócony żadnymi innymi elementami graficznymi. Niedopuszczalnym jest, aby symbol w tym obszarze miał jakiekolwiek inne, obce elementy. Wszelkie inne symbole, napisy, grafiki, które pojawią sie w otoczeniu loga, muszą zachować odpowiedni odstęp, zarówno dla lepszej ekspozycji naszej grafiki jak i właściwego odczytu własnej treści.

 

Dla określenia pola ochronnego będziemy posługiwać się terminem „wartość X”, która stanowi długość dolnego wcięcia w symbol litery „S” zaprojektowanej na bazie serca:

Jeśli stosujemy sam symbol serca, wówczas polem ochronnym będzie połowa wartości X, wokół całego symbolu:

 

Jeśli stosujemy sygnet w połączeniu z logotypem (znaczek z napisem), wówczas polem ochronnym jest cała wartość X:

Wersja utworzona

14 lipca 2022 o 09:49:42Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Elementor #35130Dodano: Żłobek "Serduszko" - logo
Treść
Bez zmian: <h2>Miejski Żłobek "Serduszko" w Radlinie - logotyp</h2>Bez zmian: <h2>Miejski Żłobek "Serduszko" w Radlinie - logotyp</h2>
Bez zmian: <p>Logo składa się z sygnetu przedstawiającego symbol zielonego serca układającego się w literę "S" oraz logotypu w postaci napisu "Miejski Żłobek "Serduszko" w Radlinie".</p> <ul><li><strong> SYGNET</strong><br />Sygnet jest autorskim znakiem graficznym nawiązującym do komunikacji wizualnej miasta Radlin.</li>< li><strong>LOGOTYP</strong><br />Logotyp jest nazwą instytucji zapisaną w foncie "Calibri".</li></ul>Bez zmian: <p>Logo składa się z sygnetu przedstawiającego symbol zielonego serca układającego się w literę "S" oraz logotypu w postaci napisu "Miejski Żłobek "Serduszko" w Radlinie".</p> <ul><li><strong> SYGNET</strong><br />Sygnet jest autorskim znakiem graficznym nawiązującym do komunikacji wizualnej miasta Radlin.</li>< li><strong>LOGOTYP</strong><br />Logotyp jest nazwą instytucji zapisaną w foncie "Calibri".</li></ul>
Bez zmian: <img width="568" height="504" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/logotyp_zlobek1.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/logotyp_zlobek1.png 568w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ logotyp_zlobek1-300x266.png 300w" sizes="(max-width: 568px) 100vw, 568px" />Bez zmian: <img width="568" height="504" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/logotyp_zlobek1.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/logotyp_zlobek1.png 568w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ logotyp_zlobek1-300x266.png 300w" sizes="(max-width: 568px) 100vw, 568px" />
Bez zmian: <p style="text-align: center;">Sygnet</p>Bez zmian: <p style="text-align: center;">Sygnet</p>
Bez zmian: <img width="870" height="384" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/logotyp_zlobek2.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/logotyp_zlobek2.png 870w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ logotyp_zlobek2-300x132.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ logotyp_zlobek2-768x339.png 768w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" />Bez zmian: <img width="870" height="384" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/logotyp_zlobek2.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/logotyp_zlobek2.png 870w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ logotyp_zlobek2-300x132.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ logotyp_zlobek2-768x339.png 768w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" />
Bez zmian: <p>Sygnet w połączeniu z logotypem</p> <h3>Kolorystyka:</h3>Bez zmian: <p>Sygnet w połączeniu z logotypem</p> <h3>Kolorystyka:</h3>
Bez zmian: <img width="1024" height="259" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/logotyp_zlobek3- 1024x259.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/logotyp_zlobek3- 1024x259.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ logotyp_zlobek3-300x76.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ logotyp_zlobek3-768x195.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ logotyp_zlobek3.png 1074w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Bez zmian: <img width="1024" height="259" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/logotyp_zlobek3- 1024x259.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/logotyp_zlobek3- 1024x259.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ logotyp_zlobek3-300x76.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ logotyp_zlobek3-768x195.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ logotyp_zlobek3.png 1074w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
Bez zmian: <p>Bazowym kolorem logotypu jest zieleń, utrzymana w stylistyce ciemnej limonki.</p><p>Konkretny odcień wyrażony w systemach graficznych prezentuje się następująco:</p><p>CMYK (49,0,100,20)<br />RGB (105,205,0), <br />HEX #69cd00, <br />HLS (89, 100,40,100)<br />HSV (89, 100, 80, 100)<br />Koło:<br /><br /></p>Bez zmian: <p>Bazowym kolorem logotypu jest zieleń, utrzymana w stylistyce ciemnej limonki.</p><p>Konkretny odcień wyrażony w systemach graficznych prezentuje się następująco:</p><p>CMYK (49,0,100,20)<br />RGB (105,205,0), <br />HEX #69cd00, <br />HLS (89, 100,40,100)<br />HSV (89, 100, 80, 100)<br />Koło:<br /><br /></p>
Bez zmian: <img width="300" height="294" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/kolo-300x294.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/kolo-300x294.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/ 2022/07/kolo.png 372w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Bez zmian: <img width="300" height="294" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/kolo-300x294.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/kolo-300x294.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/ 2022/07/kolo.png 372w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
Bez zmian: <p>RGBA: 69cd00ff</p><p>Dopuszcza się również stosowanie wersji monochromatycznej, czyli czarno-białej: </p>Bez zmian: <p>RGBA: 69cd00ff</p><p>Dopuszcza się również stosowanie wersji monochromatycznej, czyli czarno-białej: </p>
Bez zmian: <img width="1024" height="269" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/monochrom- 1024x269.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/monochrom- 1024x269.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ monochrom-300x79.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ monochrom-768x201.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ monochrom.png 1098w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Bez zmian: <img width="1024" height="269" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/monochrom- 1024x269.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/monochrom- 1024x269.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ monochrom-300x79.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ monochrom-768x201.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ monochrom.png 1098w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
Bez zmian: <p>Jeśli dana ekspozycja będzie tego wymagała, dopuszcza się również zastosowanie innej kolorystyki, o ile nie zakłóci to prawidłowego odczytania treści zawartej w symbolu:<br /><br /></p>Bez zmian: <p>Jeśli dana ekspozycja będzie tego wymagała, dopuszcza się również zastosowanie innej kolorystyki, o ile nie zakłóci to prawidłowego odczytania treści zawartej w symbolu:<br /><br /></p>
Bez zmian: <img width="1024" height="536" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/wersje-kolorystyczne- 1024x536.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/wersje-kolorystyczne- 1024x536.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ wersje-kolorystyczne-300x157.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ wersje-kolorystyczne-768x402.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ wersje-kolorystyczne.png 1134w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Bez zmian: <img width="1024" height="536" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/wersje-kolorystyczne- 1024x536.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/wersje-kolorystyczne- 1024x536.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ wersje-kolorystyczne-300x157.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ wersje-kolorystyczne-768x402.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ wersje-kolorystyczne.png 1134w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
Bez zmian: <h3>Wersje niedopuszczalne: </h3><p>Niedopuszczalnym jest, aby prezentować symbol w taki sposób, aby stosunek koloru logotypu czy sygnetu do tła ekspozycji uniemożliwiał prawidłowe odczytanie treści: </p>Bez zmian: <h3>Wersje niedopuszczalne: </h3><p>Niedopuszczalnym jest, aby prezentować symbol w taki sposób, aby stosunek koloru logotypu czy sygnetu do tła ekspozycji uniemożliwiał prawidłowe odczytanie treści: </p>
Bez zmian: <img width="1024" height="544" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/niedopuszczalne- 1024x544.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/niedopuszczalne- 1024x544.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ niedopuszczalne-300x159.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ niedopuszczalne-768x408.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ niedopuszczalne.png 1220w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Bez zmian: <img width="1024" height="544" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/niedopuszczalne- 1024x544.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/niedopuszczalne- 1024x544.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ niedopuszczalne-300x159.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ niedopuszczalne-768x408.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ niedopuszczalne.png 1220w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
Bez zmian: <p>Inne niedopuszczalne formy polegają na zachwianiu proporcji pomiędzy sygnetem a logotypem, spłaszczanie czy wydłużanie poszczególnych elementów logotypu, eksponowanie wersji w złej jakości (pikseloza), czy stosowanie kolorystyki niespójnej z obraną kolorystyką bazową, nie pasującą do poszczególnych elementów i wpływającą na zły odbiór całości. </p>Bez zmian: <p>Inne niedopuszczalne formy polegają na zachwianiu proporcji pomiędzy sygnetem a logotypem, spłaszczanie czy wydłużanie poszczególnych elementów logotypu, eksponowanie wersji w złej jakości (pikseloza), czy stosowanie kolorystyki niespójnej z obraną kolorystyką bazową, nie pasującą do poszczególnych elementów i wpływającą na zły odbiór całości. </p>
Bez zmian: <img width="1024" height="529" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/niedopuszczalne- 2-1024x529.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/niedopuszczalne- 2-1024x529.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ niedopuszczalne- 2-300x155.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ niedopuszczalne- 2-768x397.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ niedopuszczalne-2.png 1056w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Bez zmian: <img width="1024" height="529" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/niedopuszczalne- 2-1024x529.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/niedopuszczalne- 2-1024x529.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ niedopuszczalne- 2-300x155.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ niedopuszczalne- 2-768x397.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ niedopuszczalne-2.png 1056w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
Bez zmian: <h3>Pole ochronne i proporcje</h3><p>Pole ochronne znaku to obszar wokół samego symbolu graficznego, który nie może zostać zakłócony żadnymi innymi elementami graficznymi. Niedopuszczalnym jest, aby symbol w tym obszarze miał jakiekolwiek inne, obce elementy. Wszelkie inne symbole, napisy, grafiki, które pojawią sie w otoczeniu loga, muszą zachować odpowiedni odstęp, zarówno dla lepszej ekspozycji naszej grafiki jak i właściwego odczytu własnej treści.</p>< p> </p><p>Dla określenia pola ochronnego będziemy posługiwać się terminem "wartość X", która stanowi długość dolnego wcięcia w symbol litery "S" zaprojektowanej na bazie serca:<br /><br /></p>Bez zmian: <h3>Pole ochronne i proporcje</h3><p>Pole ochronne znaku to obszar wokół samego symbolu graficznego, który nie może zostać zakłócony żadnymi innymi elementami graficznymi. Niedopuszczalnym jest, aby symbol w tym obszarze miał jakiekolwiek inne, obce elementy. Wszelkie inne symbole, napisy, grafiki, które pojawią sie w otoczeniu loga, muszą zachować odpowiedni odstęp, zarówno dla lepszej ekspozycji naszej grafiki jak i właściwego odczytu własnej treści.</p>< p> </p><p>Dla określenia pola ochronnego będziemy posługiwać się terminem "wartość X", która stanowi długość dolnego wcięcia w symbol litery "S" zaprojektowanej na bazie serca:<br /><br /></p>
Bez zmian: <img width="300" height="284" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/wartoscX- 300x284.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/wartoscX-300x284.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ wartoscX.png 492w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Bez zmian: <img width="300" height="284" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/wartoscX- 300x284.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/wartoscX-300x284.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ wartoscX.png 492w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
Bez zmian: <p>Jeśli stosujemy sam symbol serca, wówczas polem ochronnym będzie połowa wartości X, wokół całego symbolu:</p><p> </p>Bez zmian: <p>Jeśli stosujemy sam symbol serca, wówczas polem ochronnym będzie połowa wartości X, wokół całego symbolu:</p><p> </p>
Bez zmian: <img width="768" height="842" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/pole-ochronne- 1-768x842.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/pole-ochronne- 1-768x842.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ pole-ochronne- 1-274x300.png 274w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ pole-ochronne-1.png 792w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />Bez zmian: <img width="768" height="842" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/pole-ochronne- 1-768x842.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/pole-ochronne- 1-768x842.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ pole-ochronne- 1-274x300.png 274w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ pole-ochronne-1.png 792w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
Bez zmian: <p>Jeśli stosujemy sygnet w połączeniu z logotypem (znaczek z napisem), wówczas polem ochronnym jest cała wartość X:<br /><br /></p>Bez zmian: <p>Jeśli stosujemy sygnet w połączeniu z logotypem (znaczek z napisem), wówczas polem ochronnym jest cała wartość X:<br /><br /></p>
Skasowano: <img width="634" height="728" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/pole-ochronne-2.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/pole-ochronne-2.png 634w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ pole-ochronne- 2-261x300.png 261w" sizes="(max-width: 634px) 100vw, 634px" />Dodano: <img width="634" height="728" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/pole-ochronne-2.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/pole-ochronne-2.png 634w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ pole-ochronne- 2-261x300.png 261w" sizes="(max-width: 634px) 100vw, 634px" />
 Dodano: <h3>Przykłady ekspozycji:</h3>
 Dodano: <img width="554" height="800" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/przyklady- wykorzystania2.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/przyklady- wykorzystania2.png 554w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ przyklady-wykorzystania2-208x300.png 208w" sizes="(max-width: 554px) 100vw, 554px" />
 Dodano: <h3>Unikalna typografia</h3>
 Dodano: <img width="1024" height="280" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/typografia- 1024x280.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/typografia- 1024x280.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ typografia-300x82.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ typografia-768x210.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ typografia.png 1318w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
 Dodano: <p>Oprócz samego loga, w komunikacji wizualnej i dla promocji insytucji, można stosować unikalną typografię (liternictwo) zaprojektowane na bazie symbolu serca, przedstawiającą każdą z liter wchodzącą w skład nazwy żłobka "SERDUSZKO".< /p><p>Przykładowe wykorzystanie:</p>
 Dodano: <img width="890" height="604" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/wykorzystanie1.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/wykorzystanie1.png 890w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ wykorzystanie1-300x204.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ wykorzystanie1-768x521.png 768w" sizes="(max-width: 890px) 100vw, 890px" />
 Dodano: <img width="906" height="366" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/przyklady- wykorzystania3.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/przyklady- wykorzystania3.png 906w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ przyklady-wykorzystania3-300x121.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/07/ przyklady-wykorzystania3-768x310.png 768w" sizes="(max-width: 906px) 100vw, 906px" />
 Dodano: <section data-id="45d5b0d" data-element_ type="section" data-settings= "{"><p><strong> UWAGA!</strong> </p></section><section data-id="13f35e2" data-element_ type="section" ><p><strong> Każdorazowo chęć użycia logotypu miejskiego musi być skonsultowana z <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ zlobek">Miejskim Żłobkem "Serduszko" w Radlinie</a>< /strong></p></section>
 Dodano: <h2><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/Miejski-Zlobek- Serduszko-w-Radlinie-logo- do-pobrania.zip">Pliki do pobrania [.ZIP] </a></h2>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.