Miejski Żłobek "Serduszko" w Radlinie - logotyp

Logo składa się z sygnetu przedstawiającego symbol zielonego serca układającego się w literę „S” oraz logotypu w postaci napisu „Miejski Żłobek „Serduszko” w Radlinie”.

  • SYGNET
    Sygnet jest autorskim znakiem graficznym nawiązującym do komunikacji wizualnej miasta Radlin.
  • LOGOTYP
    Logotyp jest nazwą instytucji zapisaną w foncie „Calibri”.

Sygnet

Sygnet w połączeniu z logotypem

Kolorystyka:

Bazowym kolorem logotypu jest zieleń, utrzymana w stylistyce ciemnej limonki.

Konkretny odcień wyrażony w systemach graficznych prezentuje się następująco:

CMYK (49,0,100,20)
RGB (105,205,0),
HEX #69cd00,
HLS (89, 100,40,100)
HSV (89, 100, 80, 100)
Koło:

RGBA: 69cd00ff

Dopuszcza się również stosowanie wersji monochromatycznej, czyli czarno-białej:

Jeśli dana ekspozycja będzie tego wymagała, dopuszcza się również zastosowanie innej kolorystyki, o ile nie zakłóci to prawidłowego odczytania treści zawartej w symbolu:

Wersje niedopuszczalne:

Niedopuszczalnym jest, aby prezentować symbol w taki sposób, aby stosunek koloru logotypu czy sygnetu do tła ekspozycji uniemożliwiał prawidłowe odczytanie treści: 

Inne niedopuszczalne formy polegają na zachwianiu proporcji pomiędzy sygnetem a logotypem, spłaszczanie czy wydłużanie poszczególnych elementów logotypu, eksponowanie wersji w złej jakości (pikseloza), czy stosowanie kolorystyki niespójnej z obraną kolorystyką bazową, nie pasującą do poszczególnych elementów i wpływającą na zły odbiór całości.

Pole ochronne i proporcje

Pole ochronne znaku to obszar wokół samego symbolu graficznego, który nie może zostać zakłócony żadnymi innymi elementami graficznymi. Niedopuszczalnym jest, aby symbol w tym obszarze miał jakiekolwiek inne, obce elementy. Wszelkie inne symbole, napisy, grafiki, które pojawią sie w otoczeniu loga, muszą zachować odpowiedni odstęp, zarówno dla lepszej ekspozycji naszej grafiki jak i właściwego odczytu własnej treści.

 

Dla określenia pola ochronnego będziemy posługiwać się terminem „wartość X”, która stanowi długość dolnego wcięcia w symbol litery „S” zaprojektowanej na bazie serca:

Jeśli stosujemy sam symbol serca, wówczas polem ochronnym będzie połowa wartości X, wokół całego symbolu:

 

Jeśli stosujemy sygnet w połączeniu z logotypem (znaczek z napisem), wówczas polem ochronnym jest cała wartość X:

Przykłady ekspozycji:

Unikalna typografia

Oprócz samego loga, w komunikacji wizualnej i dla promocji insytucji, można stosować unikalną typografię (liternictwo) zaprojektowane na bazie symbolu serca, przedstawiającą każdą z liter wchodzącą w skład nazwy żłobka „SERDUSZKO”.

Przykładowe wykorzystanie:

UWAGA!

Każdorazowo chęć użycia logotypu miejskiego musi być skonsultowana z Miejskim Żłobkem „Serduszko” w Radlinie