Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 marca 2021 o 13:08:47. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

1 marca 2021 o 13:08:47Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Strategia- Zrównoważonego-Rozwoju- dla-Miasta-Radlin- 2014-2020.pdf" >Strategia-Zrównoważonego- Rozwoju-dla-Miasta- Radlin-2014-2020 (pobierz)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Strategia- Elektromobilności-dla-Miasta- Radlin-na-lata- 2019−2035_ konsultacje.pdf">Strategia Elektromobilności dla Miasta Radlin na lata-2019−2035 (pobierz) </ a><p>Dokumenty strategiczne z zakresu pomocy społecznej:<br /><a href="https:/ /ops.radlin.pl/ ops/akty-prawne/ ">https://ops.radlin.pl/ops/ akty-prawne/< /a></p></li></ul> Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Strategia- Zrównoważonego-Rozwoju- dla-Miasta-Radlin- 2014-2020.pdf" >Strategia-Zrównoważonego- Rozwoju-dla-Miasta- Radlin-2014-2020 (pobierz)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Strategia- Elektromobilności-dla-Miasta- Radlin-na-lata- 2019−2035_ konsultacje.pdf">Strategia Elektromobilności dla Miasta Radlin na lata-2019−2035 (pobierz) </ a><p> </p></ li><li><p>Dokumenty strategiczne z zakresu pomocy społecznej:<br /><a href="https:/ /ops.radlin.pl/ ops/akty-prawne/ ">https://ops.radlin.pl/ops/ akty-prawne/< /a></p></li></ul>
wp_last_modified_info
Skasowano:  Dodano: 18/06/ @ 13:44
wplmi_shortcode
Skasowano:  Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano:  Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano:  Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano:  Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano:  Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano:  Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano:  Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.