Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 marca 2021 o 13:01:16. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Pliki do pobrania pojawią się wkrótce.

Wersja utworzona

1 marca 2021 o 13:01:16Aktualna wersja
Treść
Skasowano: Pliki do pobrania pojawią się wkrótce.Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/Strategia- Rozwoju-Miasta- Radlina-projekt- tekst-25.04.pdf">Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Radlin do roku 2030 (pobierz)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Strategia- Zrównoważonego-Rozwoju- dla-Miasta-Radlin- 2014-2020.pdf" >Strategia-Zrównoważonego- Rozwoju-dla-Miasta- Radlin-2014-2020 (pobierz)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Strategia- Elektromobilności-dla-Miasta- Radlin-na-lata- 2019−2035_ konsultacje.pdf">Strategia Elektromobilności dla Miasta Radlin na lata-2019−2035 (pobierz) </ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/studium- glownych-tras-rowerowych- dla-miasta-radlin/">Studium głównych tras rowerowych dla miasta Radlin (pobierz)</a> </li><li><p>Dokumenty strategiczne z zakresu pomocy społecznej:<br /><a href="https:/ /ops.radlin.pl/ ops/akty-prawne/ ">https://ops.radlin.pl/ops/ akty-prawne/< /a></p></li></ul>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:44
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.