Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:19:56. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

“Biuletyn Radlin” jest pismem wydawanym od 1997 roku przez Urząd Miasta Radlin, poświęconym sprawom miasta. Pismo jest bezpłatnie kolportowane na terenie Radlina.

W “Biuletynie” nie publikujemy reklam, ani ogłoszeń prywatnych. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania oraz skracania.

Wydania archiwalne:

Wydania wcześniejsze: https://issuu.com/miastoradlin

Kontakt z redakcją; biuletyn@radlin.pl , tel. (32) 4590241 (Marek Gajda)

Revision 27469 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:19:56Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <p>“Biuletyn Radlin” jest pismem wydawanym od 1997 roku przez Urząd Miasta Radlin, poświęconym sprawom miasta. Pismo jest bezpłatnie kolportowane na terenie Radlina.</p><p><strong>W “Biuletynie” nie publikujemy reklam, ani ogłoszeń prywatnych. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania oraz skracania.</strong></p>Dodano: <img src="http://biuletyn.radlin.pl/ wp-content/uploads/2015/02/ cropped-DSC_0841.jpg" alt="Biuletyn Radlin!OK!">
Skasowano: <h3>Wydania archiwalne:</h3> 
Skasowano: <p><strong>Rok 2020:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/podsumowanie_ 2019.pdf">1_2020< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/2_ 2020.pdf">2_ 2020 </a></li> </ul><p><strong>Rok 2019:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/BIULETYN-RADLIN- 12019.pdf"> 1_ 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/2_ 2019.pdf">2_ 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Biuletyn_radlin_ nr3_2019_net.pdf">3_2019< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/biuletyn_ n4_20191.pdf" >4_2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/biuletn_radlin_ nr5_2019_net.pdf">5_2019< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/6_ 2019.pdf">6_ 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/7_ 2019.pdf">7_ 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/8_ 2019.pdf">8_ 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/9_ 2019.pdf">9_ 2019 </a></li> </ul><p><strong>Rok 2018:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/1_ 2018.pdf">1_ 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/2_ 2018.pdf">2_ 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/3_ 2018.pdf">3_ 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/4_ 2018.pdf">4_ 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/5_ 2018.pdf">5_ 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/6_ 2018.pdf">6_ 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/7_ 2018.pdf">7_ 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/8_ 2018.pdf">8_ 2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/11_2018.pdf"> 11_2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/12_2018.pdf"> 12_2018</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/wydanie_specjalne_ podsumowanie_ kadencji.pdf" >wydanie_specjalne_ podsumowanie< /a></li></ul> <p><strong>Wydania wcześniejsze:</strong> <a href="https:/ /issuu.com/miastoradlin"> https://issuu.com/ miastoradlin< /a></p><p><strong>Kontakt z redakcją;</strong> <a href="mailto: biuletyn@radlin.pl" >biuletyn@radlin.pl</a> , tel. (32) 4590241 (Marek Gajda)</p>Dodano: <p>“Biuletyn Radlin” jest pismem wydawanym od 1997 roku przez Urząd Miasta Radlin, poświęconym sprawom miasta. Pismo jest bezpłatnie kolportowane na terenie Radlina.</p>< p><strong><br />Kontakt z redakcją;</strong> <a href="mailto: biuletyn@radlin.pl" >biuletyn@radlin.pl</a> , tel. (32) 4590241<br />(redaktor naczelny Marek Gajda)</p><p><strong>Do pobrania:</strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 04/03-2022.pdf">3 2022</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 04/02-2022.pdf">2 2022</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 04/01-2022.pdf">1 2022</a></p><p><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 04/09-2021.pdf">9 2021</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 04/05-2021.pdf">5 2021</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 04/04-2021.pdf">4</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 04/04-2021.pdf"> 2021</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/3_2021.pdf" >3_2021</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/2_2021.pdf" >2_2021</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/1_2021.pdf" >1_2021</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/9_2020.pdf" >9_2020</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/biuletyn_ 8_2020.pdf">8_2020</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/7_2020.pdf" >7_2020</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/6_2020.pdf" >6_2020</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/6_2020.pdf" >5_2020</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/3_2020.pdf" >4_2020</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/3_2020.pdf" >3_2020</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/2_2020.pdf" >2_2020</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/1_2020.pdf" >1_2020</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/9_2019.pdf" >9_2019</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/8_2019.pdf" >8_2019</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/7_2019.pdf" >7_2019</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/6_2019.pdf" >6_2019</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/biuletn_radlin_ nr5_2019_net.pdf" >5_2019</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/biuletyn_ n4_20191.pdf" >4_2019</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Biuletyn_ radlin_nr3_2019_net.pdf"> 3_2019</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/2_2019.pdf" >2_2019</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/1_2019.pdf" >1_2019</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/12_2018.pdf" >12_2018</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/11_2018.pdf" >11_2018</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/11_2018.pdf" >10_2018</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/8_2018.pdf" >9_2018</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/8_2018.pdf" >8_2018</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/7_2018.pdf" >7_2018</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/6_2018.pdf" >6_2018</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/5_2018.pdf"><br />5_2018</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/4_2018.pdf" >4_2018</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/3_2018.pdf"><br />3_2018</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/2_2018.pdf" >2_2018</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/1_2018.pdf" >1_2018</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/WYDANIE-SPECJALNE.pdf">WYDANIE SPECJALNE -20-lecie Radlina</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/wydanie_specjalne_ podsumowanie_ kadencji.pdf">WYDANIE SPECJALNE - Podsumowanie kadencji 2014-2018</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/eco_nr9_2015.pdf">WYDANIE SPECJALNE - EKO-RADLIN!OK< /a></p><p>Wydania archiwalne: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/biuletyn- radlin-archiwalne-wydania/ ">LINK</a></p> <p><strong>W “Biuletynie” nie publikujemy reklam, ani ogłoszeń prywatnych. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania oraz skracania.</strong></p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:19
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.