Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 7 stycznia 2022 o 08:41:17. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

UWAGA ! - nowy numer rachunku bankowego

Urząd Miasta Radlina informuje, że od 16 stycznia 2020r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego:

Mikołowski Bank Spółdzielczy

30 84360003 0000 0026 8038 0001

Na niniejsze konto należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych,
 • opłaty skarbowej
 • koncesji alkoholowych
 • dzierżaw
 • kar umownych
 • mandatów
 • odszkodowań
 • opłat za zajęcie pasa drogowego
 • opłat za wydanie zaświadczeń
 • sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków
 • za wieczyste użytkowanie gruntów itp. 

UWAGA !

Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach.

Nowe,  ogólnopolskie formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych, obowiązujące od 1 lipca 2019LINK

Wcześniejsze uchwały:

Wersja utworzona

7 stycznia 2022 o 08:41:17Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h3>UWAGA ! - nowy numer rachunku bankowego</h3>Bez zmian: <h3>UWAGA ! - nowy numer rachunku bankowego</h3>
Bez zmian: <p>Urząd Miasta Radlina informuje, że od 16 stycznia 2020r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego:</p>Bez zmian: <p>Urząd Miasta Radlina informuje, że od 16 stycznia 2020r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego:</p>
Bez zmian: Mikołowski Bank SpółdzielczyBez zmian: Mikołowski Bank Spółdzielczy
Bez zmian: <h2>30 84360003 0000 0026 8038 0001</h2>Bez zmian: <h2>30 84360003 0000 0026 8038 0001</h2>
Bez zmian: <p align="justify"><strong>Na niniejsze konto należy dokonywać wpłat z tytułu:</strong> </p><ul><li>podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych,< /li><li>opłaty skarbowej</li> <li>koncesji alkoholowych< /li><li>dzierżaw</li><li>kar umownych</li> <li>mandatów< /li><li>odszkodowań< /li><li>opłat za zajęcie pasa drogowego</li><li>opłat za wydanie zaświadczeń< /li><li>sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków</li><li>za wieczyste użytkowanie gruntów itp. </li></ul>Bez zmian: <p align="justify"><strong>Na niniejsze konto należy dokonywać wpłat z tytułu:</strong> </p><ul><li>podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych,< /li><li>opłaty skarbowej</li> <li>koncesji alkoholowych< /li><li>dzierżaw</li><li>kar umownych</li> <li>mandatów< /li><li>odszkodowań< /li><li>opłat za zajęcie pasa drogowego</li><li>opłat za wydanie zaświadczeń< /li><li>sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków</li><li>za wieczyste użytkowanie gruntów itp. </li></ul>
Bez zmian: <h3>UWAGA !</h3>Bez zmian: <h3>UWAGA !</h3>
Bez zmian: <p><b>Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach.</b> </p><p>Nowe,  ogólnopolskie formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych, obowiązujące od 1 lipca 2019<strong>: <a href="https:/ /www.podatki.gov.pl/podatki- i-oplaty-lokalne/formularze/ ">LINK</a></strong></p>Bez zmian: <p><b>Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach.</b> </p><p>Nowe,  ogólnopolskie formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych, obowiązujące od 1 lipca 2019<strong>: <a href="https:/ /www.podatki.gov.pl/podatki- i-oplaty-lokalne/formularze/ ">LINK</a></strong></p>
Bez zmian: <h3>Poniżej publikujemy najważniejsze uchwały dotyczące podatków w Radlinie:</h3>Bez zmian: <h3>Poniżej publikujemy najważniejsze uchwały dotyczące podatków w Radlinie:</h3>
Skasowano: <ul><li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/Uchwala-w- sprawie-okreslenia-wysokosci- stawek-i-zwolnien-z-podatku- od-nieruchomosci- na-rok-2022.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2022</a></strong> </li><li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/Uchwala-w- sprawie-okreslenia-wysokosci- stawek-podatku-od-srodkow- transportowych.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></strong>< /li><li> </li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S-0007-086- 2019-Sieci-kanalizacyjne.pdf" >Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.086.2019 w sprawie uchylenia uchwały nr S.0007.099.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S-0007-087- 2019-Stawka-zrodla- ciepla.pdf">Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.087.2019 w sprawie wysokości stawki podatku od nieruchomości stosowanej dla budynków mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż wielorodzinna, a w których zastosowano wyłącznie ekologiczne źródło ciepła</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zarządzenie- S.0050.0240.2019.pdf" >Zarządzenie Burmistrza Radlina nr S.0050.0240.2019 w sprawie weryfikacji informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości stosowanej dla budynków mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż wielorodzinna, a w których zastosowano wyłącznie ekologiczne źródło ciepła oraz załącznik w formie oświadczenia< /a></li></ul>Dodano: <ul><li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 12/S.0007.096.2023- w-sprawie-okreslenia-wysokosci- stawek-i-zwolnien-z-podatku- od-nieruchomosci- na-rok-2024.pdf">Uchwała S.0007.096.2023 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2024</a></strong> </li><li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 12/S.0007.097.2023- w-sprawie-okreslenia-wysokosci- stawek-podatku-od-srodkow- transportowych.pdf">uchwała S.0007.097.2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></strong>< /li><li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 12/S.0007.098.2023- w-sprawie-szczegolowych-zasad- udzielania-ulg-w-splacie- naleznosci-pienieznych-majacych- charakter-cywilnoprawny- przypadajacych- Miastu-Radlin- oraz-miejskim- jednostkom-organizacyjnym.pdf"> Uchwała S.0007.098.2023 w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym< /a></strong>< /li></ul><hr /><p</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/uchwala-w- sprawie-okreslenia-wysokosci- stawek-i-zwolnien-z-podatku- od-nieruchomosci- na-rok-2023.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2023</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/uchwala-w- sprawie-okreslenia-wysokosci- stawek-podatku-od-srodkow- transportowych.pdf">Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (2023) </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/Uchwala-w- sprawie-okreslenia-wysokosci- stawek-i-zwolnien-z-podatku- od-nieruchomosci- na-rok-2022.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2022</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/Uchwala-w- sprawie-okreslenia-wysokosci- stawek-podatku-od-srodkow- transportowych.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S-0007-086- 2019-Sieci-kanalizacyjne.pdf" >Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.086.2019 w sprawie uchylenia uchwały nr S.0007.099.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S-0007-087- 2019-Stawka-zrodla- ciepla.pdf">Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.087.2019 w sprawie wysokości stawki podatku od nieruchomości stosowanej dla budynków mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż wielorodzinna, a w których zastosowano wyłącznie ekologiczne źródło ciepła</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zarządzenie- S.0050.0240.2019.pdf" >Zarządzenie Burmistrza Radlina nr S.0050.0240.2019 w sprawie weryfikacji informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości stosowanej dla budynków mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż wielorodzinna, a w których zastosowano wyłącznie ekologiczne źródło ciepła oraz załącznik w formie oświadczenia< /a></li></ul>
Bez zmian: <h3>Wcześniejsze uchwały:</h3>Bez zmian: <h3>Wcześniejsze uchwały:</h3>
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/uchwała- S.0007.068.2020-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2021- 1.pdf">Uchwała S.0007.068.2020 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2021</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Uchwała- S.0007.069.2020-de-minimis- 1.pdf">Uchwała S.0007.069.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis<br />dla mikro i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S-0007-085- 2019-Stawki-podatkow- na-2020.pdf">Uchwała S.0007-085-2019 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2020 </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- S.0007.097.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2019.pdf">Uchwała  w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- S.0007.098.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- podatku-od-środków- transportowych.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- S.0007.099.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- ustalenia-wysokości-podatku- od-nieruchomości- dotyczącego- rurociągów- sieci-kanalizacyjnej.pdf">Uchwała w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- S.0007.100.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wzorów-formularzy- deklaracji-oraz-informacji- na-podatek-od- nieruchomości- podatek.pdf">Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- S.0007.101.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-formatu- elektronicznego- warunków-i-trybu-składania- formularzy-informacji.pdf">Uchwała w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji</a> </li></ul><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S.0007.088.2017.pdf">Uchwała S.0007.088.2017 w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej < /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S.0007.089.2017.pdf" ><strong>Uchwała S.0007.089.2017< /strong><strong> w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2018</strong> </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S.0007.090.2017- 1.pdf">Uchwała S.0007.090.2017 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwala-de- minimis.pdf">Uchwala de minimis</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- S.0007.089.2015-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- podatku-od-środków- transportowych.pdf">Uchwała S.0007.089.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/uchwała- nr-S.0007.075.2016-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2017.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017</a></li></ul>Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/uchwała- S.0007.068.2020-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2021- 1.pdf">Uchwała S.0007.068.2020 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2021</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Uchwała- S.0007.069.2020-de-minimis- 1.pdf">Uchwała S.0007.069.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis<br />dla mikro i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S-0007-085- 2019-Stawki-podatkow- na-2020.pdf">Uchwała S.0007-085-2019 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2020 </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- S.0007.097.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2019.pdf">Uchwała  w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- S.0007.098.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- podatku-od-środków- transportowych.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- S.0007.099.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- ustalenia-wysokości-podatku- od-nieruchomości- dotyczącego- rurociągów- sieci-kanalizacyjnej.pdf">Uchwała w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- S.0007.100.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wzorów-formularzy- deklaracji-oraz-informacji- na-podatek-od- nieruchomości- podatek.pdf">Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- S.0007.101.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-formatu- elektronicznego- warunków-i-trybu-składania- formularzy-informacji.pdf">Uchwała w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji</a> </li></ul><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S.0007.088.2017.pdf">Uchwała S.0007.088.2017 w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej < /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S.0007.089.2017.pdf" ><strong>Uchwała S.0007.089.2017< /strong><strong> w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2018</strong> </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S.0007.090.2017- 1.pdf">Uchwała S.0007.090.2017 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwala-de- minimis.pdf">Uchwala de minimis</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- S.0007.089.2015-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- podatku-od-środków- transportowych.pdf">Uchwała S.0007.089.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/uchwała- nr-S.0007.075.2016-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2017.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017</a></li></ul>
Bez zmian: <h3>Zobacz też:</h3>Bez zmian: <h3>Zobacz też:</h3>
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/podatki/ interpretacje- indywidualne" >Interpretacje indywidualne< /a></li></ul>Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/podatki/ interpretacje- indywidualne" >Interpretacje indywidualne< /a></li></ul>
Bez zmian: <h3>Archiwum:</h3>Bez zmian: <h3>Archiwum:</h3>
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwały- obowiazujące- do-31.12.2015.zip">Uchwały obowiązujące do 31.12.2015</a></li></ul>Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwały- obowiazujące- do-31.12.2015.zip">Uchwały obowiązujące do 31.12.2015</a></li></ul>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:34
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.