Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 8 lipca 2021 o 07:49:56. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Petycje w 2021:

1.  Petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO w sprawie szczepionek na SARS-Cov-2,

Pobierz:
Treść petycji (pobierz) – cz.1
Treść petycji (pobierz) – cz.2 

Sposób załatwienia sprawy:
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (pobierz) 

2.  Petycja w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego, oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski

Pobierz:
Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia:
Uchwała (pobierz)

3.  Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Pobierz:
Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała (pobierz)

4. Petycja w sprawie podjęcia zmiany w Uchwale nr S.0007.043.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji oraz Uchwale nr S.0007.023.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultacji społecznych

Pobierz: 
Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała (pobierz) 

5. Petycja mieszkańców ul. Damrota i ul. Ściegiennego w sprawie wymalowania dróg przeciwpożarowych na utwardzonych placach przy blokach oraz rozpoczęcia projektowania drogi Rogozina – Rymera w Radlinie

Pobierz:
Treść petycji (pobierz) 

Sposób załatwienia sprawy:
w toku. 

6. Petycja mieszkańców ul. Głożyńskiej sprzeciwiająca się planom przebudowy ul. Głożyńskiej w Radlinie

Pobierz:
Treść petycji (pobierz) 

Sposób załatwienia sprawy:
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwałą
nr S.0007.059.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania petycji mieszkańców ul.
Głożyńskiej w Radlinie przedmiotowa petycja została przekazana według właściwości Zarządowi
Powiatu Wodzisławskiego.

Petycje w 2020:

1.  Petycja zawierająca uchwałę w sprawie działań wykluczających społecznie mieszkańców Miasta Radlin w związku ze szczepieniami przeciwko SARS-COV-2 
Pobierz:
Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała (pobierz)

2. Petycja mieszkańców w sprawie planów wybudowania budynku socjalnego na ul. Sokolskiej
Pobierz:
Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała (pobierz)

3. Petycja w sprawie planów wybudowania budynku socjalnego na ul. Mikołajczyka
Pobierz:
Treść petycji (pobierz)

Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała (pobierz) 

 

Petycje w 2019:

1. Petycja o próbę dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych – wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.

Data złożenia: 15.10.2019 r.

Nazwa podmiotu wnoszącego: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Pobierz:

Sposób załatwienia: rozpatrzona

2. Petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe

Data złożenia: 15 .11.2019 r.

Nazwa podmiotu wnoszącego: Tomasz Miłowski

Pobierz:

Sposób załatwienia: rozpatrzona

Petycje w 2018:

1. Petycja mieszkańców w sprawie wstrzymania budowy wybiegu dla psów na ul. Irysowej
Pobierz:

Sposób załatwienia sprawy:

2. Petycja mieszkańców w sprawie ścieżki między ul. Hubalczyków i Rybnicką
Pobierz:

Sposób załatwienia sprawy:

Petycje w 2017:

Petycja mieszkańców w sprawie pozostawienie dotychczasowej nazwy ulicy Józefa Wieczorka w Radlinie

Pobierz:

Sposób załatwienia sprawy:

Petycje w 2016:

Zmiana regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

Pobierz:

Petycje w 2015:

Burmistrz Radlina informuje, że w roku 2015 do Urzędu Miasta Radlin nie wpłynęła żadna petycja.

Pobierz:

Wersja utworzona

8 lipca 2021 o 07:49:56Aktualna wersja
Treść
 Dodano: <a href="">Petycje 2024</a>
 Dodano: <p><strong>1. Petycja w sprawie ul. Głożyńskiej<br /></strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 04/petycja-ul.- Glozynska-skan.pdf">Treść petycji (pobierz)</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 06/Sposob-Zalatwienia- uchwala.pdf">Sposób Załatwienia sprawy &#8211; uchwała [link]</a></p> <p><strong>2. Petycja w sprawie</strong> <strong>budowy kanalizacji</strong><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 04/petycja-budowa- kanalizacji.pdf">Treść petycji (pobierz)</a> </p><p>Sposób załatwienia sprawy<br />&#8211; wkrótce</p><p> </p>
 Dodano: <a href="">Petycje 2023</a>
 Dodano: <p><strong>1. Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji</strong><br /><strong>wśród lokalnej społeczności< /strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/PETYCJAw- spr-transplantacji.pdf">Treść petycji (pobierz)</a> </p><p>Sposób załatwienia sprawy:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 03/uchwala-nr- S.0007.027.2023.pdf">Uchwała (pobierz)</a> </p><p>Aktualizacja:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 04/Rozstrzygniecie- nadzorcze-Wojewody- Slaskiego.pdf" >Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (pobierz) </a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 04/S.0007.044.2023.pdf">Uchwała S.0007.044.2023 (pobierz)</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 04/pismo-S.152.3.001.2023.pdf">Pismo (pobierz) </ a></p><p><strong>2. Petycja w sprawie hałdy w Radlinie </strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 10/petycja-halda- 2023.pdf">Treść petycji (pobierz)</a> </p><p>Sposób załatwienia sprawy<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/petycja_halda.pdf">Pismo (pobierz)</a> </p><p> </p>
 Dodano: <a href="">Petycje 2022</a>
 Dodano: <p>1.<strong style="font-size: 1rem;">  Petycja mieszkańców <strong>sprzeciwiających się planom przebudowy ul. Głożyńskiej w Radlinie</strong><br /></strong></ p><p>Pobierz:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 03/petycja-w- spr.-ul.-Glozynskiej.pdf">Treść petycji (pobierz)</a> </p><p>Sposób załatwienia sprawy:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 03/petycja-2022.pdf" >Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (pobierz) </ a></p> 2<i>. </i><b>Petycja o niepodwyższanie podatków na rok 2023.</b><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Petycja-podatki.pdf">Treść petycji (pobierz)</a> </p><p>Sposób załatwienia sprawy:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 12/Uchwala-nr- S.0007.088.2022.pdf">Uchwała (pobierz)</a> </p>  <p><strong>3. Petycja w sprawie dofinansowania miejsc dla dzieci zamieszkujących w Radlinie w placówce Pingu &#8211; Dwujęzyczny Żłobek Sportowy</strong><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 12/Petycja_Pingu_ Dwujezyczny_Zlobek_ Sportowy.pdf">Treść Petycji (pobierz)</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 12/wniosek_Pingu.pdf">Treść wniosku (pobierz) </ a></p><p>Sposób załatwienia sprawy:<br />w toku</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/odpowiedz.pdf" >Odpowiedź</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/Uchwala-S.0007.007.2023.pdf">Uchwała S.0007.007.2023</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/Uchwala-S.0007.009.2023.pdf">Uchwała S.0007.009.2023< /a></p><ul><li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 06/informacja- zbiorcza-o-petycjach-za-rok- 2022.pdf">INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ZA 2022 </a></strong></li></ul>
Skasowano: <h3>Petycje w 2021:</h3>Dodano: <a href="">Petycje 2021</a>
Skasowano: <p><strong>1.  Petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO w sprawie szczepionek na SARS-Cov-2,</strong></p> 
Skasowano: <p>Pobierz:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/petycja-Międzynarodowa- Koalicja-dla- Ochrony-Polskiej- Wsi1.pdf">Treść petycji (pobierz) - cz.1</a><br /><a style="color: #456b14; background-color: #ffffff;" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/petycja-Mi%C4%99dzynarodowa- Koalicja-dla- Ochrony-Polskiej- Wsi-2.pdf">Treść petycji (pobierz) - cz.2 </a></p> 
Skasowano: <p>Sposób załatwienia sprawy:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Zawiadomienie- o-sposobie-załatwienia- petycji.pdf" >Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (pobierz) </a></p> 
Skasowano: <p><strong>2.  Petycja w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego, oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski</strong></p> 
Skasowano: <p>Pobierz:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Petycja-w- sprawie-nowego- kodeksu-wyborczego.pdf">Treść petycji (pobierz)</a></p> 
Skasowano: <p>Sposób załatwienia:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/S.0007.030.2021.pdf">Uchwała (pobierz)</a></p> 
Skasowano: <p><strong>3.  Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego< /strong></p> 
Skasowano: <p>Pobierz:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Petycja-o- poparcie-Rządu- Tymczasowego- Rady-Stanu-Narodu-Polskiego- Społecznego- Komitetu-Konstytucyjnego.pdf">Treść petycji (pobierz)</a></p> 
Skasowano: <p>Sposób załatwienia sprawy:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/PETYCJA-S.0007.035.2021.pdf">Uchwała (pobierz)</a></p> 
Skasowano: <p><strong>4. Petycja w sprawie podjęcia zmiany w Uchwale nr S.0007.043.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji oraz Uchwale nr S.0007.023.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultacji społecznych< /strong></p> 
Skasowano: <p>Pobierz: <br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/petycja.pdf">Treść petycji (pobierz)</a></p> 
Skasowano: <p>Sposób załatwienia sprawy:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/S.0007.055.2021.pdf">Uchwała (pobierz)</a> </p> 
 Dodano: <p>1.<strong style="font-size: 1rem;">  Petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO w sprawie szczepionek na SARS-Cov-2,</ strong></p><p>Pobierz:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/petycja-Mi%C4%99dzynarodowa- Koalicja-dla- Ochrony-Polskiej- Wsi1.pdf">Treść petycji (pobierz) – cz.1</a><br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/petycja-Mi%C4%99dzynarodowa- Koalicja-dla- Ochrony-Polskiej- Wsi-2.pdf">Treść petycji (pobierz) – cz.2 </a></p><p>Sposób załatwienia sprawy:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Zawiadomienie- o-sposobie-za%C5%82atwienia- petycji.pdf"> Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (pobierz) </ a></p><p><strong>2.  Petycja w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego, oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski</strong> </p><p>Pobierz:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Petycja-w- sprawie-nowego- kodeksu-wyborczego.pdf">Treść petycji (pobierz)</a> </p><p>Sposób załatwienia:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/S.0007.030.2021.pdf">Uchwała (pobierz)</a> </p><p><strong>3.  Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego< /strong></p>< p>Pobierz:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Petycja-o- poparcie-Rz%C4%85du- Tymczasowego- Rady-Stanu-Narodu-Polskiego- Spo%C5%82ecznego-Komitetu- Konstytucyjnego.pdf">Treść petycji (pobierz)</a> </p><p>Sposób załatwienia sprawy:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/PETYCJA-S.0007.035.2021.pdf">Uchwała (pobierz)</a> </p><p><strong>4. Petycja w sprawie podjęcia zmiany w Uchwale nr S.0007.043.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji oraz Uchwale nr S.0007.023.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultacji społecznych< /strong></p>< p>Pobierz:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/petycja.pdf">Treść petycji (pobierz)</a> </p><p>Sposób załatwienia sprawy:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/S.0007.055.2021.pdf">Uchwała (pobierz)</a> </p><p><strong>5. Petycja mieszkańców ul. Damrota i ul. Ściegiennego w sprawie wymalowania dróg przeciwpożarowych na utwardzonych placach przy blokach oraz rozpoczęcia projektowania drogi Rogozina – Rymera w Radlinie</strong> </p><p>Pobierz:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/petyja.pdf">Treść petycji (pobierz) </ a></p><p>Sposób załatwienia sprawy:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/odpowiedz- na-petycje.pdf">LINK</a>< /p><p><strong>6. Petycja mieszkańców ul. Głożyńskiej sprzeciwiająca się planom przebudowy ul. Głożyńskiej w Radlinie</strong> </p><p>Pobierz:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/petycja.pdf">Treść petycji (pobierz) </ a></p><p>Sposób załatwienia sprawy:<br />Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwałą<br />nr S.0007.059.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania petycji mieszkańców ul.<br />Głożyńskiej w Radlinie przedmiotowa petycja została przekazana według właściwości Zarządowi<br />Powiatu Wodzisławskiego.< /p><p><strong>7. Petycja mieszkańców ul. Głożyńskiej – przekazana od Starosty Wodzisławskiego – w części dotyczącej zmiany kwalifikacji ul. Głożyńskiej z drogi powiatowej na miejską.</strong> </p><p>Pobierz:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 08/Petycja.pdf">Treść petycji (pobierz) </a><br />Sposób załatwienia sprawy:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 09/S.0007.068.2021.pdf">Uchwała (pobierz)</a> </p><p><strong>8. Petycja Fundacji Nowe Spektrum w temacie Narodowego Programu Szczepień</strong> </p><p>Pobierz:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/PETYCJA_1.pdf">Treść petycji (pobierz) </a><br />Sposób załatwienia sprawy:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/S.0007.087.2021.pdf">Uchwała (pobierz) </ a></p><p><strong>9. Petycja Towarzystwa Entuzjastów Kolei w sprawie optymalizacji linii komunikacji miejskiej MZK na terenie powiatu wodzisławskiego.</strong><br />Pobierz:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/tresc-petycji.pdf">Treść petycji (pobierz)</a><br />Sposób załatwienia sprawy:<br /><a role="link" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/zawiadomienie- o-przekazaniu-petycji-wg- wlasciwosci.pdf" >Zawiadomienie o przekazaniu petycji wg właściwości (pobierz)</a> </p><p><strong>10. Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli</strong><strong style="font-size: 1rem;"> w sprawie szczepień przeciw covid</strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/petycja2021.pdf">Treść petycji (pobierz)</a><br />Sposób załatwienia sprawy:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/S.0007.009.2022.pdf">Uchwała S.0007.009.2022 (pobierz)</a> </p><p> </p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/Informacja- zbiorcza-o-petycjach-za-2021- rok.pdf">INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ZA 2021</a></p>
 Dodano: <a href="">Petycje 2020</a>
 Dodano: <p>1.  Petycja zawierająca uchwałę w sprawie działań wykluczających społecznie mieszkańców Miasta Radlin w związku ze szczepieniami przeciwko SARS-COV-2</p> <p><strong>Pobierz: </strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/17bb.-petycja- 1.pdf">Treść petycji (pobierz)</a> </p><p><strong>Sposób załatwienia sprawy:<br /></strong><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Odp-na-petycję- uchwała-S.0007.015.2021.pdf">Odp na petycję &#8211; uchwała S.0007.015.2021< /a></p><p>2. Petycja mieszkańców w sprawie planów wybudowania budynku socjalnego na ul. Sokolskiej</p> <p><strong>Pobierz: </strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/petycja-Sokolska.pdf">Treść petycji (pobierz)</a> </p><p><strong>Sposób załatwienia sprawy:</strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/petycja-rozstrzygnięcie.pdf">Uchwała (pobierz)</a></p><p>3. Petycja w sprawie planów wybudowania budynku socjalnego na ul. Mikołajczyka< /p><p>Pobierz:</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/petycja-w- sprawie-lokali-socjalnych- na-ul.-Mikołajczyka.pdf">petycja w sprawie lokali socjalnych na ul. Mikołajczyka< /a></p><p>Sposób załatwienia sprawy:</p><p><a style="font-size: 1rem; background-color: #ffffff;" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/S.0007.016.2021.pdf">Uchwała (pobierz) </a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/zbiorcza- za-rok-2020-rok.odt">ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ZA ROK 2020</a></p>< p> </p><p><br /><br /></p>
 Dodano: <a href="">Petycje 2019</a>
 Dodano: <p><strong>1.< /strong> Petycja o próbę dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych – wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.</p><p> <strong>Data złożenia: 15.10.2019 r.</strong></p><p>Nazwa podmiotu wnoszącego: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego< /p><p><strong> Pobierz:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Petycja-FROB.odt">Petycja FROB</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/zawiadomienie- o-sposobie-rozpatrzenia-petycji- FROB.pdf">zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji</a></ li></ul><p>Sposób załatwienia: <strong>rozpatrzona< /strong></p>< p><strong>2.< /strong> Petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe</p><p> <strong>Data złożenia: 15 .11.2019 r. </strong></p><p>Nazwa podmiotu wnoszącego: Tomasz Miłowski</p> <p><strong>Pobierz:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Petycja-nr- 2-2019.pdf">Petycja nr 2-2019</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/petycja-2- odp.-do-p.-Miłowskiego.pdf" >odpowiedź</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/uchwała- RM-w-spr.-rozpatrzenia-petycji- Nr-S.0007.117.2019- 2.pdf">uchwała RM w spr. rozpatrzenia petycji Nr S.0007.117.2019< /a></li></ul><p>Sposób załatwienia: <strong>rozpatrzona< /strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/zbiorcza- za-2019.odt">ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ZA ROK 2019</a></p>
 Dodano: <a href="">Petycje 2018</a>
 Dodano: <p><strong>1.</strong> Petycja mieszkańców w sprawie wstrzymania budowy wybiegu dla psów na ul. Irysowej</p>< p><strong>Pobierz:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Petycja-wybieg- dla-psów.pdf">Petycja &#8211; wybieg dla psów</a></li> </ul><p><strong>Sposób załatwienia sprawy:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/odpowiedź- petycja-Irysowa.pdf">odpowiedź petycja Irysowa</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- nr-S.0007.063.2018.pdf">Uchwała nr S.0007.063.2018< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Informacja- Burmistrza-Radlina- o-rozpatrzeniu- petycji.pdf">Informacja Burmistrza Radlina o rozpatrzeniu petycji</a></ li></ul><p><strong>2.</strong> Petycja mieszkańców w sprawie ścieżki między ul. Hubalczyków i Rybnicką</p> <p><strong>Pobierz:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Petycja-Hubalczyków- Rybnicka.pdf">Petycja – Hubalczyków Rybnicka</a>< /li></ul><p>< strong>Sposób załatwienia sprawy:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/odpowiedź- petycja-ścieżka-Rybnicka- Hubalczyków.pdf">odpowiedź petycja ścieżka Rybnicka – Hubalczyków< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/uchwała.pdf" >uchwała</a> </li></ul><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/zbiorcza- za-2018-rok.odt">ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ZA 2018</a></p>
 Dodano: <a href="">Petycje 2017</a>
 Dodano: <p>Petycja mieszkańców w sprawie pozostawienie dotychczasowej nazwy ulicy Józefa Wieczorka w Radlinie</p>< p><strong>Pobierz:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/petycja-ul- Wieczorka.pdf">Petycja &#8211; ul. Wieczorka</a> </li></ul><p> <strong>Sposób załatwienia sprawy:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/petycja.zip">Odpowiedź na petycję</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S.0007.057.2017.pdf">Uchwała nr S.0007.057.2017 < /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S.0007.058.2017.pdf">Uchwała nr S.0007.058.2017 < /a></li></ul><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/Informacja- zbiorcza-o-rozpatrzeniu-petycji- wniesionych-w- 2017-roku.odt">ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH z 2017</a></p>
 Dodano: <a href="">Petycje 2016</a>
 Dodano: <p>Zmiana regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej</p> <p><strong>Pobierz:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Informacja- o-petycjach-za- 2016-rok.pdf">Zbiorcza informacja o rozpatrzonych przez Radę Miejską w Radlinie petycjach </ a></li></ul>
 Dodano: <a href="">Petycje 2015</a>
Skasowano: <p><strong>5. Petycja mieszkańców ul. Damrota i ul. Ściegiennego w sprawie wymalowania dróg przeciwpożarowych na utwardzonych placach przy blokach oraz rozpoczęcia projektowania drogi Rogozina - Rymera w Radlinie</strong><br /><br />Pobierz:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/petyja.pdf">Treść petycji (pobierz) </a></p>Dodano: <p>Burmistrz Radlina informuje, że w roku 2015 do Urzędu Miasta Radlin nie wpłynęła żadna petycja.</p>< p><strong>Pobierz:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zbiorcza_ informacja_o_ petycjach_w_ 2015_roku.pdf">Zbiorcza informacja o rozpatrzonych przez Radę Miejską w Radlinie petycjach </ a></li></ul>
Skasowano: <p>Sposób załatwienia sprawy:<br />w toku. </p> 
Skasowano: <p><strong>6. Petycja mieszkańców ul. Głożyńskiej sprzeciwiająca się planom przebudowy ul. Głożyńskiej w Radlinie</strong><br /><br />Pobierz:<br /><span style="font-size: inherit;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/petycja.pdf">Treść petycji (pobierz) </a><br /></span></p> 
Skasowano: <p><span style="font-size: inherit;">Sposób załatwienia sprawy:<br />Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwałą<br />nr S.0007.059.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania petycji mieszkańców ul.<br />Głożyńskiej w Radlinie przedmiotowa petycja została przekazana według właściwości Zarządowi<br />Powiatu Wodzisławskiego.<br /></span></p> 
Skasowano: <h3>Petycje w 2020:</h3> 
Skasowano: <p><strong>1.  Petycja zawierająca uchwałę w sprawie działań wykluczających społecznie mieszkańców Miasta Radlin w związku ze szczepieniami przeciwko SARS-COV-2 </strong><br />Pobierz:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/17bb.-petycja- 1.pdf">Treść petycji (pobierz)</a></p> 
Skasowano: <p>Sposób załatwienia sprawy:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Odp-na-petycję- uchwała-S.0007.015.2021.pdf">Uchwała (pobierz)</a></p> 
Skasowano: <p><strong>2. Petycja mieszkańców w sprawie planów wybudowania budynku socjalnego na ul. Sokolskiej</strong><br />Pobierz:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/petycja-Sokolska.pdf">Treść petycji (pobierz)</a></p> 
Skasowano: <p>Sposób załatwienia sprawy:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/petycja-rozstrzygnięcie.pdf">Uchwała (pobierz)</a></p> 
Skasowano: <p><strong>3. Petycja w sprawie planów wybudowania budynku socjalnego na ul. Mikołajczyka</strong><br />Pobierz:<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/petycja-w- sprawie-lokali-socjalnych- na-ul.-Mikołajczyka.pdf">Treść petycji (pobierz)</a></p> 
Skasowano: <p>Sposób załatwienia sprawy:<br /><a style="font-size: 1rem; background-color: #ffffff;" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/S.0007.016.2021.pdf">Uchwała (pobierz) </a></p> 
Skasowano: <p> </p> 
Skasowano: <h3>Petycje w 2019:</h3> 
Skasowano: <p><strong>1. Petycja o próbę dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych – wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.</strong></p> 
Skasowano: <p>Data złożenia: 15.10.2019 r.</p> 
Skasowano: <p>Nazwa podmiotu wnoszącego: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego</p> 
Skasowano: <p>Pobierz:</p> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Petycja-FROB.odt">Petycja FROB</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/zawiadomienie- o-sposobie-rozpatrzenia-petycji- FROB.pdf">zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <p>Sposób załatwienia: rozpatrzona</p> 
Skasowano: <p><strong>2. Petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe</strong></p> 
Skasowano: <p>Data złożenia: 15 .11.2019 r.</p> 
Skasowano: <p>Nazwa podmiotu wnoszącego: Tomasz Miłowski</p> 
Skasowano: <p>Pobierz:</p> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Petycja-nr- 2-2019.pdf">Petycja nr 2-2019</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/petycja-2- odp.-do-p.-Miłowskiego.pdf" >odpowiedź</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/uchwała- RM-w-spr.-rozpatrzenia-petycji- Nr-S.0007.117.2019- 2.pdf">uchwała RM w spr. rozpatrzenia petycji Nr S.0007.117.2019</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <p>Sposób załatwienia: rozpatrzona</p> 
Skasowano: <h3>Petycje w 2018:</h3> 
Skasowano: <p><strong>1. Petycja mieszkańców w sprawie wstrzymania budowy wybiegu dla psów na ul. Irysowej</strong><br />Pobierz:</p> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Petycja-wybieg- dla-psów.pdf">Petycja - wybieg dla psów</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <p>Sposób załatwienia sprawy:</p> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/odpowiedź- petycja-Irysowa.pdf">odpowiedź petycja Irysowa</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Uchwała- nr-S.0007.063.2018.pdf">Uchwała nr S.0007.063.2018</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Informacja- Burmistrza-Radlina- o-rozpatrzeniu- petycji.pdf">Informacja Burmistrza Radlina o rozpatrzeniu petycji</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <p><strong>2. Petycja mieszkańców w sprawie ścieżki między ul. Hubalczyków i Rybnicką</strong><br />Pobierz:</p> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Petycja-Hubalczyków- Rybnicka.pdf">Petycja – Hubalczyków Rybnicka</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <p>Sposób załatwienia sprawy:</p> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/odpowiedź- petycja-ścieżka-Rybnicka- Hubalczyków.pdf">odpowiedź petycja ścieżka Rybnicka – Hubalczyków</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/uchwała.pdf" >uchwała</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <h3>Petycje w 2017:</h3> 
Skasowano: <p><strong>Petycja mieszkańców w sprawie pozostawienie dotychczasowej nazwy ulicy Józefa Wieczorka w Radlinie</strong></p> 
Skasowano: <p>Pobierz:</p> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/petycja-ul- Wieczorka.pdf">Petycja - ul. Wieczorka</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <p>Sposób załatwienia sprawy:</p> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/petycja.zip">Odpowiedź na petycję</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S.0007.057.2017.pdf">Uchwała nr S.0007.057.2017 </a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/S.0007.058.2017.pdf">Uchwała nr S.0007.058.2017 </a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <h3>Petycje w 2016:</h3> 
Skasowano: <p><strong>Zmiana regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej</strong></p> 
Skasowano: <p>Pobierz:</p> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Informacja- o-petycjach-za- 2016-rok.pdf">Zbiorcza informacja o rozpatrzonych przez Radę Miejską w Radlinie petycjach </a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <h3>Petycje w 2015:</h3> 
Skasowano: <p>Burmistrz Radlina informuje, że w roku 2015 do Urzędu Miasta Radlin nie wpłynęła żadna petycja.</p> 
Skasowano: <p>Pobierz:</p> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Zbiorcza_ informacja_o_ petycjach_w_ 2015_roku.pdf">Zbiorcza informacja o rozpatrzonych przez Radę Miejską w Radlinie petycjach </a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:34
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.