Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 26 kwietnia 2022 o 11:16:36. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Umorzenia i poręczenia w 2021 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty

–  Pobierz Wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021r.

–  Pobierz wykaz

Umorzenia i poręczenia w 2020 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty

Pobierz wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020r.

–  Pobierz wykaz

Umorzenia i poręczenia w 2019 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r.

Umorzenia i poręczenia w 2018 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.

Umorzenia i poręczenia w 2017 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.

Umorzenia i poręczenia w 2016 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.

Wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.

Umorzenia i poręczenia w 2015 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków, opłat dzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia w 2015 r.

Wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.

Majątek publiczny:

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Radlin na dzień 31.12.2013r

Dług publiczny 2022:

Dług publiczny – I kwartał 2022 r.

Dług publiczny 2021:

Dług publiczny – IV kwartał 2021 r.

Dług publiczny – III kwartał 2021 r.

Dług publiczny – II kwartał 2021 r.

Dług publiczny – I kwartał 2021 r.

Dług publiczny 2020:

Dług publiczny – IV kwartał 2020 r.

Dług publiczny – III kwartał 2020 r.

Dług publiczny – II kwartał 2020 r.

Dług publiczny – I kwartał 2020 r.

Dług publiczny 2019:

Dług publiczny – IV kwartał 2019 r.

Dług publiczny – III kwartał 2019 r.

Dług publiczny – II kwartał 2019 r.

Dług publiczny – I kwartał 2019 r.

Dług publiczny 2018:

Dług publiczny – IV kwartał 2018 r.

Dług publiczny – III kwartał 2018 r.

Dług publiczny – II kwartał 2018 r.

Dług publiczny – I kwartał 2018 r.

Dług publiczny 2017:

Dług publiczny – IV kwartał 2017 r.

Dług publiczny – III kwartał 2017 r.

Dług publiczny – II kwartał 2017 r.

Dług publiczny – I kwartał 2017 r.

Dług publiczny 2016:

Dług publiczny – IV kwartał 2016 r.

Dług publiczny – III kwartał 2016 r.

Dług publiczny – II kw 2016 r.

Dług publiczny – I kw 2016 r.

Dług publiczny za 2015 rok

09 – Dług publiczny 2013 r.

Umorzenia:

Ciężary publiczne

  • Stan na dzień 1.01.2005: brak
  • Stan na dzień 1.01.2006: brak
  • Stan na dzień 1.01.2007: brak

Wersja utworzona

26 kwietnia 2022 o 11:16:36Aktualna wersja
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:25
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.