Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 9 marca 2021 o 09:51:33. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Umorzenia i poręczenia w 2020 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty

Pobierz wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020r.

–  Pobierz wykaz

Umorzenia i poręczenia w 2019 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty

Umorzenia i poręczenia w 2018 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.

Umorzenia i poręczenia w 2017 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.

Umorzenia i poręczenia w 2016 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.

Wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.

Umorzenia i poręczenia w 2015 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków, opłat dzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia w 2015 r.

Wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.

Majątek publiczny:

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Radlin na dzień 31.12.2013r

Ciężary publiczne

  • Stan na dzień 1.01.2005: brak
  • Stan na dzień 1.01.2006: brak
  • Stan na dzień 1.01.2007: brak

Wersja utworzona

9 marca 2021 o 09:51:33Aktualna wersja
Treść
 Dodano: <h3>Umorzenia i poręczenia w 2021 r.:</h3>
 Dodano: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty
 Dodano: -  <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 04/Wykaz-1-2021.pdf">Pobierz Wykaz</a>
 Dodano: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021r.
 Dodano: - <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 04/Wykaz-2-2021.pdf"> Pobierz wykaz</a>
Bez zmian: <h3>Umorzenia i poręczenia w 2020 r.:</h3>Bez zmian: <h3>Umorzenia i poręczenia w 2020 r.:</h3>
Skasowano: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat&nbsp; udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na ratyDodano: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty
Bez zmian: - <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Wykaz-udzielonych- 2020.pdf">Pobierz wykaz</a>Bez zmian: - <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Wykaz-udzielonych- 2020.pdf">Pobierz wykaz</a>
Bez zmian: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020r.Bez zmian: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020r.
Skasowano: -&nbsp; <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Wykaz-osób- 2020.pdf">Pobierz wykaz</a>Dodano: -  <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Wykaz-osób- 2020.pdf">Pobierz wykaz</a>
Bez zmian: <h3>Umorzenia i poręczenia w 2019 r.:</h3>Bez zmian: <h3>Umorzenia i poręczenia w 2019 r.:</h3>
Skasowano: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat&nbsp; udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na ratyDodano: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r.
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Wykaz-osób- fizycznych-którym-udzielono- pomocy-publicznej- w-2019.pdf">Pobierz wykaz</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Wykaz-osób- fizycznych-którym-udzielono- pomocy-publicznej- w-2019.pdf">Pobierz wykaz</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <h3>Umorzenia i poręczenia w 2018 r.:</h3>Bez zmian: <h3>Umorzenia i poręczenia w 2018 r.:</h3>
Skasowano: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat&nbsp; udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na ratyDodano: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Wykaz-1.pdf">Pobierz wykaz</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Wykaz-1.pdf">Pobierz wykaz</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.Bez zmian: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Wykaz-2.pdf">Pobierz wykaz</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Wykaz-2.pdf">Pobierz wykaz</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <h3>Umorzenia i poręczenia w 2017 r.:</h3>Bez zmian: <h3>Umorzenia i poręczenia w 2017 r.:</h3>
Skasowano: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat&nbsp; udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na ratyDodano: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/ulgi-rozłożenie- na-raty.pdf">Pobierz wykaz</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/ulgi-rozłożenie- na-raty.pdf">Pobierz wykaz</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.Bez zmian: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/wykaz-osób- którym-udzielono-pomocy- publicznej.pdf">Pobierz wykaz</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/wykaz-osób- którym-udzielono-pomocy- publicznej.pdf">Pobierz wykaz</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <h3>Umorzenia i poręczenia w 2016 r.:</h3>Bez zmian: <h3>Umorzenia i poręczenia w 2016 r.:</h3>
Bez zmian: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.Bez zmian: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Scan-pomoc.pdf">Pobierz wykaz</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Scan-pomoc.pdf">Pobierz wykaz</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.Bez zmian: Wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Wykaz-podmiotów- którym-udzielono-poręczeń- wg.-stanu-na- dzień-31.12.2016- roku.pdf">Pobierz wykaz</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Wykaz-podmiotów- którym-udzielono-poręczeń- wg.-stanu-na- dzień-31.12.2016- roku.pdf">Pobierz wykaz</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <h3>Umorzenia i poręczenia w 2015 r.:</h3>Bez zmian: <h3>Umorzenia i poręczenia w 2015 r.:</h3>
Bez zmian: Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków, opłat dzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia w 2015 r.Bez zmian: Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków, opłat dzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia w 2015 r.
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/11.pdf">Pobierz wykaz</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/11.pdf">Pobierz wykaz</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.Bez zmian: Wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Wykaz-udzielonych- poręczeń-za- 2015-r..pdf">Pobierz wykaz</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Wykaz-udzielonych- poręczeń-za- 2015-r..pdf">Pobierz wykaz</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <h3>Majątek publiczny:</h3>Bez zmian: <h3>Majątek publiczny:</h3>
Bez zmian: Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Radlin na dzień 31.12.2013rBez zmian: Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Radlin na dzień 31.12.2013r
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/017_396090.pdf">Pobierz informacje</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/017_396090.pdf">Pobierz informacje</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Skasowano: <h3>Dług publiczny:</h3>Dodano: <h3>Dług publiczny 2022:</h3>
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li style="list-style-type: none;"> 
Skasowano: <ul> 
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 10/Z-1.pdf">Dług publiczny - III kwartał 2022 r.</a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/z.pdf">Dług publiczny - II kwartał 2022 r.</a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 04/rb-z-z-I- kw-1.pdf">Dług publiczny - I kwartał 2022 r.</a>
 Dodano: <h3>Dług publiczny 2021:</h3>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 04/rb-z-kor- 15.03-1.pdf">Dług publiczny - IV kwartał 2021 r.</a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/z.pdf">Dług publiczny - III kwartał 2021 r.</a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/RB-Z-1.pdf">Dług publiczny - II kwartał 2021 r.</a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Dług-publiczny- I-kwartał-2021- r..pdf">Dług publiczny - I kwartał 2021 r.</a>
 Dodano: <h3>Dług publiczny 2020:</h3>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Dług-publiczny- IV-kwartał-2020- r..pdf">Dług publiczny - IV kwartał 2020 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Dług-publiczny- III-kwartał- 2020-r.-1.pdf">Dług publiczny - III kwartał 2020 r.</a></li>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Dług-publiczny- III-kwartał- 2020-r.-1.pdf">Dług publiczny - III kwartał 2020 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Dług-publiczny- –-II-kwartał- 2020-r..pdf">Dług publiczny - II kwartał 2020 r.</a></li>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Dług-publiczny- –-II-kwartał- 2020-r..pdf">Dług publiczny - II kwartał 2020 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Dług-publiczny- –-I-kwartał- 2020-r..pdf">Dług publiczny - I kwartał 2020 r.</a></li>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Dług-publiczny- –-I-kwartał- 2020-r..pdf">Dług publiczny - I kwartał 2020 r.</a>
Skasowano: </ul> 
Skasowano: </li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/rb-z1.pdf">Dług publiczny – III kwartał 2019 r.</a></li> 
 Dodano: <h3>Dług publiczny 2019:</h3>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 10/Dług-publiczny- IV-kwartał-2019- r..pdf">Dług publiczny - IV kwartał 2019 r.</a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/rb-z1.pdf">Dług publiczny – III kwartał 2019 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/z2.pdf">Dług publiczny – II kwartał 2019 r.</a></li>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/z2.pdf">Dług publiczny – II kwartał 2019 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/rb-z.pdf">Dług publiczny – I kwartał 2019 r.Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/rb-z.pdf">Dług publiczny – I kwartał 2019 r. </a>
Skasowano: </a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/rb-z.pdf"></a></li> 
 Dodano: <h3>Dług publiczny 2018:</h3>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/z1.pdf">Dług publiczny – IV kwartał 2018 r.</a></li>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/z1.pdf">Dług publiczny – IV kwartał 2018 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/z.pdf">Dług publiczny – III kwartał 2018 r.</a></li>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/z.pdf">Dług publiczny – III kwartał 2018 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/rbz-II-kw.pdf">Dług publiczny – II kwartał 2018 r.</a></li>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/rbz-II-kw.pdf">Dług publiczny – II kwartał 2018 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- I-kwartał-2018- r..pdf">Dług publiczny – I kwartał 2018 r.Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- I-kwartał-2018- r..pdf">Dług publiczny – I kwartał 2018 r. </a>
Skasowano: </a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- I-kwartał-2018- r..pdf"></a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- IV-kwartał-2017- r..pdf">Dług publiczny – IV kwartał 2017 r.</a></li> 
 Dodano: <h3>Dług publiczny 2017:</h3>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- IV-kwartał-2017- r..pdf">Dług publiczny – IV kwartał 2017 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- III-kwartał- 2017-r..pdf">Dług publiczny – III kwartał 2017 r.</a></li>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- III-kwartał- 2017-r..pdf">Dług publiczny – III kwartał 2017 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- II-kwartał-2017- r..pdf">Dług publiczny – II kwartał 2017 r.</a></li> 
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- II-kwartał-2017- r..pdf">Dług publiczny – II kwartał 2017 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- I-kwartał-2017.pdf">Dług publiczny – I kwartał 2017 r.Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- I-kwartał-2017.pdf">Dług publiczny – I kwartał 2017 r. </a>
Skasowano: </a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- I-kwartał-2017.pdf"></a></li> 
 Dodano: <h3>Dług publiczny 2016:</h3>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- IV-kwartał-2016- r..pdf">Dług publiczny – IV kwartał 2016 r.</a></li>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- IV-kwartał-2016- r..pdf">Dług publiczny – IV kwartał 2016 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- za-III-kwartał- 2016-r..pdf">Dług publiczny – III kwartał 2016 r.</a></li>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- za-III-kwartał- 2016-r..pdf">Dług publiczny – III kwartał 2016 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- II-kw-2016-r..pdf">Dług publiczny – II kw 2016 r.</a></li> 
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- II-kw-2016-r..pdf">Dług publiczny – II kw 2016 r.</a>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- I-kw-2016-r..pdf">Dług publiczny – I kw 2016 r.Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- I-kw-2016-r..pdf">Dług publiczny – I kw 2016 r. </a>
Skasowano: </a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- I-kw-2016-r..pdf"></a></li> 
 Dodano: <h3></h3>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- za-2015-rok.pdf">Dług publiczny za 2015 rokDodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- za-2015-rok.pdf">Dług publiczny za 2015 rok </a>
Skasowano: </a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Dług-publiczny- za-2015-rok.pdf"></a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/018_395660.pdf">09 – Dług publiczny 2013 r.</a></li>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/018_395660.pdf">09 – Dług publiczny 2013 r.</a>
Skasowano: </ul> 
Bez zmian: <h3>Umorzenia:</h3>Bez zmian: <h3>Umorzenia:</h3>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/umorzenie- inf-kwartalna.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach za I kwartał 2017 r</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/umorzenie- inf-kwartalna.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach za I kwartał 2017 r</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Kwartalna- informacja-o- udzielonych- umorzeniach.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach za IV kwartał 2016r.</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Kwartalna- informacja-o- udzielonych- umorzeniach.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach za IV kwartał 2016r.</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Informacja_ o_umorzeniach_ 07-10-2016.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach III kwartał 2016r.</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Informacja_ o_umorzeniach_ 07-10-2016.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach III kwartał 2016r.</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/kwartalna- informacja-o- udzielonych- umorzeniach-I- kwartał.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach I kwartał 2016 r.</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/kwartalna- informacja-o- udzielonych- umorzeniach-I- kwartał.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach I kwartał 2016 r.</a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Kwartalna- informacja-o- udzielonych_ umorzeniach_nieopodatkowanych_ nalezności_budzetowych_za_ IV_kwartal_20151.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych_umorzeniach_ za_IV_kwartał 2015</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Kwartalna- informacja-o- udzielonych_ umorzeniach_nieopodatkowanych_ nalezności_budzetowych_za_ IV_kwartal_20151.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych_umorzeniach_ za_IV_kwartał 2015</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <h3>Ciężary publiczne</h3>Bez zmian: <h3>Ciężary publiczne</h3>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>Stan na dzień 1.01.2005: brak</li>Bez zmian: <li>Stan na dzień 1.01.2005: brak</li>
Bez zmian: <li>Stan na dzień 1.01.2006: brak</li>Bez zmian: <li>Stan na dzień 1.01.2006: brak</li>
Bez zmian: <li>Stan na dzień 1.01.2007: brak</li>Bez zmian: <li>Stan na dzień 1.01.2007: brak</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:25
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.