Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 12 czerwca 2023 o 10:30:14. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

mgr Barbara Magiera

32 459 02 02

Sekretariat Burmistrza i Rady Miasta

burmistrz@radlin.pl

Urodzona 3 grudnia 1959 w Radlinie.  Działaczka samorządowa, radna miasta Wodzisław Śląski oraz miasta Radlin. Od 1997 roku Burmistrz miasta Radlin.

Ukończyła Uniwersytet Śląski oraz Polsko–Amerykańskie Studia Podyplomowe. Początkowo pracowała jako nauczyciel. Związana z harcerstwem. Od 1992 radna miasta Wodzisław Śląski, później radna miasta Radlin. 28 marca 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi.

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
 • reprezentowanie Miasta  na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Miasta,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,
Burmistrzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
 • Radca Prawny
 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Pion Ochrony
 • Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
 • Referat Prawny i Zamówień Publicznych
 • Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Urząd Stanu Cywilnego

 

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 12 czerwca 2023 o 10:30:14. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

12 czerwca 2023 o 10:30:14Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h2>mgr Barbara Magiera</h2>Dodano: <h2>mgr Barbara Magiera</h2>
Skasowano: <img width="1024" height="682" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/magiera-1160×773- 1-1024×682.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/magiera-1160×773- 1-1024×682.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ magiera-1160×773- 1-300×200.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ magiera-1160×773- 1-768×512.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ magiera-1160×773-1.jpg 1160w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">Dodano: <img width="1024" height="682" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/magiera-1160×773- 1-1024×682.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/magiera-1160×773- 1-1024×682.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ magiera-1160×773- 1-300×200.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ magiera-1160×773- 1-768×512.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ magiera-1160×773-1.jpg 1160w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
Skasowano: <h3>Dodano: <h3>
Skasowano: 32 459 02 02</h3>Dodano: 32 459 02 02
 Dodano: </h3>
Skasowano: Sekretariat Burmistrza i Rady MiastaDodano: <p>Sekretariat Burmistrza i Rady Miasta</p>
Skasowano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve"></svg>Dodano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
 Dodano: <g>
 Dodano: <g>
Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>
Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>
Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </g>Dodano: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
 Dodano: </svg>
 Dodano: <h3>
 Dodano: burmistrz@radlin.pl
 Dodano: </h3>
 Dodano: <p>Urodzona 3 grudnia 1959 w Radlinie.  Działaczka samorządowa, radna miasta Wodzisław Śląski oraz miasta Radlin. Od 1997 roku Burmistrz miasta Radlin.</p><p>Ukończyła Uniwersytet Śląski oraz Polsko–Amerykańskie Studia Podyplomowe. Początkowo pracowała jako nauczyciel. Związana z harcerstwem. Od 1992 radna miasta Wodzisław Śląski, później radna miasta Radlin. 28 marca 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi.</p>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/rejestr- zarzadzenia-burmistrza/">
 Dodano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="569pt" viewBox="-66 0 569 569.286" width="569pt"><path d="m.109375 66.382812v493.132813c0 5.238281 4.246094 9.484375 9.484375 9.484375h360.367188c5.234374 0 9.480468-4.246094 9.480468-9.484375v- 398.296875c0- .210938-.101562- .390625-.121094- .597656-.046874- .832032-.210937-1.652344- .484374-2.4375- .105469-.304688- .179688-.597656- .3125-.894532- .460938-1.03125-1.101563- 1.972656-1.898438-2.777343l- 94.832031-94.832031c-.804688- .800782-1.75- 1.441407-2.789063- 1.898438-.285156-.121094- .574218-.222656- .871094-.3125- .792968-.273438-1.617187- .4375-2.457031- .492188-.160156.027344- .347656-.074218- .546875-.074218h- 265.535156c-5.238281 0-9.484375 4.242187-9.484375 9.480468zm346.957031 85.351563h-62.457031v- 62.457031zm-327.992187- 75.867187h246.570312v85.351562c0 5.234375 4.246094 9.480469 9.480469 9.480469h85.351562v379.335937h- 341.402343zm0 0"></path><path d="m398.410156 493.132812v18.964844h28.449219c5.238281 0 9.484375-4.242187 9.484375-9.480468v- 493.132813c0- 5.238281-4.246094- 9.484375-9.484375-9.484375h- 360.367187c-5.238282 0-9.484376 4.246094-9.484376 9.484375v28.449219h18.96875v- 18.96875h341.398438v474.167968zm0 0"></path><path d="m75.976562 189.667969h227.597657v18.964843h- 227.597657zm0 0"></path><path d="m75.976562 132.765625h75.867188v18.96875h- 75.867188zm0 0"></path><path d="m75.976562 246.566406h151.734376v18.96875h- 151.734376zm0 0"></path><path d="m246.675781 246.566406h56.898438v18.96875h- 56.898438zm0 0"></path><path d="m75.976562 303.464844h227.597657v18.96875h- 227.597657zm0 0"></path><path d="m75.976562 417.265625h227.597657v18.96875h- 227.597657zm0 0"></path><path d="m161.324219 360.367188h142.25v18.964843h-142.25zm0 0"></path><path d="m75.976562 360.367188h66.382813v18.964843h- 66.382813zm0 0"></path><path d="m75.976562 474.167969h37.933594v18.964843h- 37.933594zm0 0"></path><path d="m132.875 474.167969h170.699219v18.964843h- 170.699219zm0 0"></path></svg> </a>
Skasowano: <h3>Dodano: <h3>
Skasowano: burmistrz@radlin.pl</h3> 
Skasowano: Urodzona 3 grudnia 1959 w Radlinie.&nbsp; Działaczka samorządowa, radna miasta Wodzisław Śląski oraz miasta Radlin. Od 1997 roku Burmistrz miasta Radlin. 
Skasowano: Ukończyła Uniwersytet Śląski oraz Polsko–Amerykańskie Studia Podyplomowe. Początkowo pracowała jako nauczyciel. Związana z harcerstwem. Od 1992 radna miasta Wodzisław Śląski, później radna miasta Radlin. 28 marca 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi. 
Skasowano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/rejestr- zarzadzenia-burmistrza/"> 
Skasowano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="569pt" viewBox="-66 0 569 569.286" width="569pt"><path d="m.109375 66.382812v493.132813c0 5.238281 4.246094 9.484375 9.484375 9.484375h360.367188c5.234374 0 9.480468-4.246094 9.480468-9.484375v- 398.296875c0- .210938-.101562- .390625-.121094- .597656-.046874- .832032-.210937-1.652344- .484374-2.4375- .105469-.304688- .179688-.597656- .3125-.894532- .460938-1.03125-1.101563- 1.972656-1.898438-2.777343l- 94.832031-94.832031c-.804688- .800782-1.75- 1.441407-2.789063- 1.898438-.285156-.121094- .574218-.222656- .871094-.3125- .792968-.273438-1.617187- .4375-2.457031- .492188-.160156.027344- .347656-.074218- .546875-.074218h- 265.535156c-5.238281 0-9.484375 4.242187-9.484375 9.480468zm346.957031 85.351563h-62.457031v- 62.457031zm-327.992187- 75.867187h246.570312v85.351562c0 5.234375 4.246094 9.480469 9.480469 9.480469h85.351562v379.335937h- 341.402343zm0 0"></path><path d="m398.410156 493.132812v18.964844h28.449219c5.238281 0 9.484375-4.242187 9.484375-9.480468v- 493.132813c0- 5.238281-4.246094- 9.484375-9.484375-9.484375h- 360.367187c-5.238282 0-9.484376 4.246094-9.484376 9.484375v28.449219h18.96875v- 18.96875h341.398438v474.167968zm0 0"></path><path d="m75.976562 189.667969h227.597657v18.964843h- 227.597657zm0 0"></path><path d="m75.976562 132.765625h75.867188v18.96875h- 75.867188zm0 0"></path><path d="m75.976562 246.566406h151.734376v18.96875h- 151.734376zm0 0"></path><path d="m246.675781 246.566406h56.898438v18.96875h- 56.898438zm0 0"></path><path d="m75.976562 303.464844h227.597657v18.96875h- 227.597657zm0 0"></path><path d="m75.976562 417.265625h227.597657v18.96875h- 227.597657zm0 0"></path><path d="m161.324219 360.367188h142.25v18.964843h-142.25zm0 0"></path><path d="m75.976562 360.367188h66.382813v18.964843h- 66.382813zm0 0"></path><path d="m75.976562 474.167969h37.933594v18.964843h- 37.933594zm0 0"></path><path d="m132.875 474.167969h170.699219v18.964843h- 170.699219zm0 0"></path></svg> </a> 
Skasowano: <h3> 
Skasowano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/rejestr- zarzadzenia-burmistrza/"> Zarządzenia Burmistrza</a></h3>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/rejestr- zarzadzenia-burmistrza/"> Zarządzenia Burmistrza</a>
Skasowano: <h5><strong>Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: </strong></h5> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>reprezentowanie Miasta&nbsp; na zewnątrz,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie bieżących spraw Miasta,</li> 
Skasowano: <li>podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,</li> 
Skasowano: <li>wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,</li> 
Skasowano: <li>zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,</li> 
Skasowano: <li>okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,</li> 
Skasowano: <li>koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,</li> 
Skasowano: <li>rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi&nbsp; podziału zadań,</li> 
Skasowano: <li>udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,</li> 
Skasowano: <li>czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,</li> 
Skasowano: <li>przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,</li> 
Skasowano: <li>ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,</li> 
Skasowano: <li>wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <h5><strong>Burmistrzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: </strong></h5> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Radca Prawny</li> 
Skasowano: <li>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</li> 
Skasowano: <li>Pion Ochrony</li> 
Skasowano: <li>Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej</li> 
Skasowano: <li>Referat Prawny i Zamówień Publicznych</li> 
Skasowano: <li>Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego</li> 
Skasowano: <li>Urząd Stanu Cywilnego</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano:  
 Dodano: </h3>
 Dodano: <p><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 06/Zaswiadczenie- Miejskiej-Komisji-Wyborczej- w-Radlinie-o- wyborze-Burmistrza- Radlina.pdf"> Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Radlinie o wyborze Burmistrza Radlina [POBIERZ]</a> </strong></p> <h5><strong>Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: </strong></h5> <ul><li>reprezentowanie Miasta  na zewnątrz,</li> <li>prowadzenie bieżących spraw Miasta,</li>< li>podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,</ li><li>wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,</li> <li>zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,< /li><li>okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,</li>< li>koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,< /li><li>rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań,</li>< li>udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,</li> <li>czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,</li> <li>przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,< /li><li>ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,< /li><li>wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,</li></ul> <h5><strong>Burmistrzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: </strong></h5> <ul><li>Radca Prawny</li><li>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych< /li><li>Pion Ochrony</li>< li>Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej< /li><li>Referat Prawny i Zamówień Publicznych</ li><li>Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego</ li><li>Urząd Stanu Cywilnego</li> </ul><p> </p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:20
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Wersja utworzona

12 czerwca 2023 o 10:30:14Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h2>mgr Barbara Magiera</h2>Dodano: <h2>mgr Barbara Magiera</h2>
Skasowano: <img width="1024" height="682" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/magiera-1160x773- 1-1024x682.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/magiera-1160x773- 1-1024x682.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ magiera-1160x773- 1-300x200.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ magiera-1160x773- 1-768x512.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ magiera-1160x773-1.jpg 1160w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">Dodano: <img width="1024" height="682" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/magiera-1160x773- 1-1024x682.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/magiera-1160x773- 1-1024x682.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ magiera-1160x773- 1-300x200.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ magiera-1160x773- 1-768x512.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ magiera-1160x773-1.jpg 1160w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
Skasowano: <h3>Dodano: <h3>
Skasowano: 32 459 02 02</h3>Dodano: 32 459 02 02
 Dodano: </h3>
Skasowano: Sekretariat Burmistrza i Rady MiastaDodano: <p>Sekretariat Burmistrza i Rady Miasta</p>
Skasowano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve"></svg>Dodano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">
Skasowano: <g> 
Skasowano: <g> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
 Dodano: <g>
 Dodano: <g>
Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>
Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>
Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </g>Dodano: </g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
 Dodano: </svg>
 Dodano: <h3>
 Dodano: burmistrz@radlin.pl
 Dodano: </h3>
 Dodano: <p>Urodzona 3 grudnia 1959 w Radlinie.  Działaczka samorządowa, radna miasta Wodzisław Śląski oraz miasta Radlin. Od 1997 roku Burmistrz miasta Radlin.</p><p>Ukończyła Uniwersytet Śląski oraz Polsko–Amerykańskie Studia Podyplomowe. Początkowo pracowała jako nauczyciel. Związana z harcerstwem. Od 1992 radna miasta Wodzisław Śląski, później radna miasta Radlin. 28 marca 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi.</p>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/rejestr- zarzadzenia-burmistrza/">
 Dodano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="569pt" viewBox="-66 0 569 569.286" width="569pt"><path d="m.109375 66.382812v493.132813c0 5.238281 4.246094 9.484375 9.484375 9.484375h360.367188c5.234374 0 9.480468-4.246094 9.480468-9.484375v- 398.296875c0- .210938-.101562- .390625-.121094- .597656-.046874- .832032-.210937-1.652344- .484374-2.4375- .105469-.304688- .179688-.597656- .3125-.894532- .460938-1.03125-1.101563- 1.972656-1.898438-2.777343l- 94.832031-94.832031c-.804688- .800782-1.75- 1.441407-2.789063- 1.898438-.285156-.121094- .574218-.222656- .871094-.3125- .792968-.273438-1.617187- .4375-2.457031- .492188-.160156.027344- .347656-.074218- .546875-.074218h- 265.535156c-5.238281 0-9.484375 4.242187-9.484375 9.480468zm346.957031 85.351563h-62.457031v- 62.457031zm-327.992187- 75.867187h246.570312v85.351562c0 5.234375 4.246094 9.480469 9.480469 9.480469h85.351562v379.335937h- 341.402343zm0 0"></path><path d="m398.410156 493.132812v18.964844h28.449219c5.238281 0 9.484375-4.242187 9.484375-9.480468v- 493.132813c0- 5.238281-4.246094- 9.484375-9.484375-9.484375h- 360.367187c-5.238282 0-9.484376 4.246094-9.484376 9.484375v28.449219h18.96875v- 18.96875h341.398438v474.167968zm0 0"></path><path d="m75.976562 189.667969h227.597657v18.964843h- 227.597657zm0 0"></path><path d="m75.976562 132.765625h75.867188v18.96875h- 75.867188zm0 0"></path><path d="m75.976562 246.566406h151.734376v18.96875h- 151.734376zm0 0"></path><path d="m246.675781 246.566406h56.898438v18.96875h- 56.898438zm0 0"></path><path d="m75.976562 303.464844h227.597657v18.96875h- 227.597657zm0 0"></path><path d="m75.976562 417.265625h227.597657v18.96875h- 227.597657zm0 0"></path><path d="m161.324219 360.367188h142.25v18.964843h-142.25zm0 0"></path><path d="m75.976562 360.367188h66.382813v18.964843h- 66.382813zm0 0"></path><path d="m75.976562 474.167969h37.933594v18.964843h- 37.933594zm0 0"></path><path d="m132.875 474.167969h170.699219v18.964843h- 170.699219zm0 0"></path></svg> </a>
Skasowano: <h3>Dodano: <h3>
Skasowano: burmistrz@radlin.pl</h3> 
Skasowano: Urodzona 3 grudnia 1959 w Radlinie.&nbsp; Działaczka samorządowa, radna miasta Wodzisław Śląski oraz miasta Radlin. Od 1997 roku Burmistrz miasta Radlin. 
Skasowano: Ukończyła Uniwersytet Śląski oraz Polsko–Amerykańskie Studia Podyplomowe. Początkowo pracowała jako nauczyciel. Związana z harcerstwem. Od 1992 radna miasta Wodzisław Śląski, później radna miasta Radlin. 28 marca 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi. 
Skasowano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/rejestr- zarzadzenia-burmistrza/"> 
Skasowano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" height="569pt" viewBox="-66 0 569 569.286" width="569pt"><path d="m.109375 66.382812v493.132813c0 5.238281 4.246094 9.484375 9.484375 9.484375h360.367188c5.234374 0 9.480468-4.246094 9.480468-9.484375v- 398.296875c0- .210938-.101562- .390625-.121094- .597656-.046874- .832032-.210937-1.652344- .484374-2.4375- .105469-.304688- .179688-.597656- .3125-.894532- .460938-1.03125-1.101563- 1.972656-1.898438-2.777343l- 94.832031-94.832031c-.804688- .800782-1.75- 1.441407-2.789063- 1.898438-.285156-.121094- .574218-.222656- .871094-.3125- .792968-.273438-1.617187- .4375-2.457031- .492188-.160156.027344- .347656-.074218- .546875-.074218h- 265.535156c-5.238281 0-9.484375 4.242187-9.484375 9.480468zm346.957031 85.351563h-62.457031v- 62.457031zm-327.992187- 75.867187h246.570312v85.351562c0 5.234375 4.246094 9.480469 9.480469 9.480469h85.351562v379.335937h- 341.402343zm0 0"></path><path d="m398.410156 493.132812v18.964844h28.449219c5.238281 0 9.484375-4.242187 9.484375-9.480468v- 493.132813c0- 5.238281-4.246094- 9.484375-9.484375-9.484375h- 360.367187c-5.238282 0-9.484376 4.246094-9.484376 9.484375v28.449219h18.96875v- 18.96875h341.398438v474.167968zm0 0"></path><path d="m75.976562 189.667969h227.597657v18.964843h- 227.597657zm0 0"></path><path d="m75.976562 132.765625h75.867188v18.96875h- 75.867188zm0 0"></path><path d="m75.976562 246.566406h151.734376v18.96875h- 151.734376zm0 0"></path><path d="m246.675781 246.566406h56.898438v18.96875h- 56.898438zm0 0"></path><path d="m75.976562 303.464844h227.597657v18.96875h- 227.597657zm0 0"></path><path d="m75.976562 417.265625h227.597657v18.96875h- 227.597657zm0 0"></path><path d="m161.324219 360.367188h142.25v18.964843h-142.25zm0 0"></path><path d="m75.976562 360.367188h66.382813v18.964843h- 66.382813zm0 0"></path><path d="m75.976562 474.167969h37.933594v18.964843h- 37.933594zm0 0"></path><path d="m132.875 474.167969h170.699219v18.964843h- 170.699219zm0 0"></path></svg> </a> 
Skasowano: <h3> 
Skasowano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/rejestr- zarzadzenia-burmistrza/"> Zarządzenia Burmistrza</a></h3>Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/rejestr- zarzadzenia-burmistrza/"> Zarządzenia Burmistrza</a>
Skasowano: <h5><strong>Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: </strong></h5> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>reprezentowanie Miasta&nbsp; na zewnątrz,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie bieżących spraw Miasta,</li> 
Skasowano: <li>podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,</li> 
Skasowano: <li>wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,</li> 
Skasowano: <li>zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,</li> 
Skasowano: <li>okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,</li> 
Skasowano: <li>koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,</li> 
Skasowano: <li>rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi&nbsp; podziału zadań,</li> 
Skasowano: <li>udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,</li> 
Skasowano: <li>czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,</li> 
Skasowano: <li>przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,</li> 
Skasowano: <li>ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,</li> 
Skasowano: <li>wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <h5><strong>Burmistrzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: </strong></h5> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Radca Prawny</li> 
Skasowano: <li>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych</li> 
Skasowano: <li>Pion Ochrony</li> 
Skasowano: <li>Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej</li> 
Skasowano: <li>Referat Prawny i Zamówień Publicznych</li> 
Skasowano: <li>Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego</li> 
Skasowano: <li>Urząd Stanu Cywilnego</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano:  
 Dodano: </h3>
 Dodano: <p><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 06/Zaswiadczenie- Miejskiej-Komisji-Wyborczej- w-Radlinie-o- wyborze-Burmistrza- Radlina.pdf"> Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Radlinie o wyborze Burmistrza Radlina [POBIERZ]</a> </strong></p> <h5><strong>Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: </strong></h5> <ul><li>reprezentowanie Miasta  na zewnątrz,</li> <li>prowadzenie bieżących spraw Miasta,</li>< li>podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,</ li><li>wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,</li> <li>zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,< /li><li>okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,</li>< li>koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,< /li><li>rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań,</li>< li>udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,</li> <li>czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,</li> <li>przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,< /li><li>ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,< /li><li>wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,</li></ul> <h5><strong>Burmistrzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: </strong></h5> <ul><li>Radca Prawny</li><li>Wydział Edukacji i Spraw Społecznych< /li><li>Pion Ochrony</li>< li>Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej< /li><li>Referat Prawny i Zamówień Publicznych</ li><li>Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego</ li><li>Urząd Stanu Cywilnego</li> </ul><p> </p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:20
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.