Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:19:15. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Jak ustrzec się zagrożenia gazowego?

  • Raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowej, piecyka, pieca gazowego. Sprawdzić drożność wentylacji w mieszkaniu.
  • Raz w roku przeprowadzić czyszczenie kominów, przewodów wentylacyjnych. WSZELKIE NAPRAWY I PRZEGLĄDY POWIERZAĆ OSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA
  • Raz na 10 lat wymienić piecyk, piec gazowy na nowe urządzenie gazowe.
  • Zaopatrzyć się w domowy wykrywacz gazu lub tlenku węgla (czadu).

Co robić gdy ulatnia się gaz?

  • nie włączać i wyłączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie korzystać z telefonu
  • zamknąć zawór przed urządzeniem gazowym lub przed gazomierzem; jeżeli gaz pobierany jest z butli – zakręcić zawór butli lub wynieść butlę z pomieszczenia na otwartą przestrzeń, gdy zawór jest uszkodzony
  • wietrzyć pomieszczenie otwierając okna, drzwi
  • powiadomić pogotowie gazowe lub straż pożarną i policję

(źródło: www.czk.pl )

Revision 27465 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

  • Wersja utworzona dnia 31 lipca 2020 o 11:07:13 przez daniel_rad
  • Wersja utworzona dnia 18 czerwca 2020 o 13:19:15 przez Jarek

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:19:15Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h3>Jak ustrzec się zagrożenia gazowego?</h3>Bez zmian: <h3>Jak ustrzec się zagrożenia gazowego?</h3>
Bez zmian: <ul><li>Raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowej, piecyka, pieca gazowego. Sprawdzić drożność wentylacji w mieszkaniu.</li><li>Raz w roku przeprowadzić czyszczenie kominów, przewodów wentylacyjnych. WSZELKIE NAPRAWY I PRZEGLĄDY POWIERZAĆ OSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA</li><li>Raz na 10 lat wymienić piecyk, piec gazowy na nowe urządzenie gazowe.</li>< li>Zaopatrzyć się w domowy wykrywacz gazu lub tlenku węgla (czadu).</li></ul>Bez zmian: <ul><li>Raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowej, piecyka, pieca gazowego. Sprawdzić drożność wentylacji w mieszkaniu.</li><li>Raz w roku przeprowadzić czyszczenie kominów, przewodów wentylacyjnych. WSZELKIE NAPRAWY I PRZEGLĄDY POWIERZAĆ OSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA</li><li>Raz na 10 lat wymienić piecyk, piec gazowy na nowe urządzenie gazowe.</li>< li>Zaopatrzyć się w domowy wykrywacz gazu lub tlenku węgla (czadu).</li></ul>
Bez zmian: <h3>Co robić gdy ulatnia się gaz?</h3>Bez zmian: <h3>Co robić gdy ulatnia się gaz?</h3>
Skasowano: <ul><li>nie włączać i wyłączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie korzystać z telefonu</li> <li>zamknąć zawór przed urządzeniem gazowym lub przed gazomierzem; jeżeli gaz pobierany jest z butli – zakręcić zawór butli lub wynieść butlę z pomieszczenia na otwartą przestrzeń, gdy zawór jest uszkodzony</li> <li>wietrzyć pomieszczenie otwierając okna, drzwi</li><li>powiadomić pogotowie gazowe lub straż pożarną i policję</li> </ul><p>(źródło: <a href="http:// www.czk.pl/"> www.czk.pl</ a> )</p>Dodano: <ul><li>nie włączać i wyłączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie korzystać z telefonu</li> <li>zamknąć zawór przed urządzeniem gazowym lub przed gazomierzem; jeżeli gaz pobierany jest z butli – zakręcić zawór butli lub wynieść butlę z pomieszczenia na otwartą przestrzeń, gdy zawór jest uszkodzony</li> <li>wietrzyć pomieszczenie otwierając okna, drzwi</li><li>powiadomić pogotowie gazowe lub straż pożarną i policję</li> </ul><p>(źródło: <a href="http:// www.czk.pl/"> www.czk.pl</a> )</p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:19
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.