Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 31 lipca 2020 o 11:07:13. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Jak ustrzec się zagrożenia gazowego?

  • Raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowej, piecyka, pieca gazowego. Sprawdzić drożność wentylacji w mieszkaniu.
  • Raz w roku przeprowadzić czyszczenie kominów, przewodów wentylacyjnych. WSZELKIE NAPRAWY I PRZEGLĄDY POWIERZAĆ OSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA
  • Raz na 10 lat wymienić piecyk, piec gazowy na nowe urządzenie gazowe.
  • Zaopatrzyć się w domowy wykrywacz gazu lub tlenku węgla (czadu).

Co robić gdy ulatnia się gaz?

  • nie włączać i wyłączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie korzystać z telefonu
  • zamknąć zawór przed urządzeniem gazowym lub przed gazomierzem; jeżeli gaz pobierany jest z butli – zakręcić zawór butli lub wynieść butlę z pomieszczenia na otwartą przestrzeń, gdy zawór jest uszkodzony
  • wietrzyć pomieszczenie otwierając okna, drzwi
  • powiadomić pogotowie gazowe lub straż pożarną i policję

(źródło: www.czk.pl )

Revision 28500 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

31 lipca 2020 o 11:07:13Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h3>Jak ustrzec się zagrożenia gazowego?</h3>Dodano: <h3>Jak ustrzec się zagrożenia gazowego?</h3>
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowej, piecyka, pieca gazowego. Sprawdzić drożność wentylacji w mieszkaniu.</li> 
Skasowano: <li>Raz w roku przeprowadzić czyszczenie kominów, przewodów wentylacyjnych. WSZELKIE NAPRAWY I PRZEGLĄDY POWIERZAĆ OSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA</li> 
Skasowano: <li>Raz na 10 lat wymienić piecyk, piec gazowy na nowe urządzenie gazowe.</li> 
Skasowano: <li>Zaopatrzyć się w domowy wykrywacz gazu lub tlenku węgla (czadu).</li> 
Skasowano: </ul> 
 Dodano: <ul><li>Raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowej, piecyka, pieca gazowego. Sprawdzić drożność wentylacji w mieszkaniu.</li><li>Raz w roku przeprowadzić czyszczenie kominów, przewodów wentylacyjnych. WSZELKIE NAPRAWY I PRZEGLĄDY POWIERZAĆ OSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA</li><li>Raz na 10 lat wymienić piecyk, piec gazowy na nowe urządzenie gazowe.</li>< li>Zaopatrzyć się w domowy wykrywacz gazu lub tlenku węgla (czadu).</li></ul>
Skasowano: <h3>Co robić gdy ulatnia się gaz?</h3>Dodano: <h3>Co robić gdy ulatnia się gaz?</h3>
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>nie włączać i wyłączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie korzystać z telefonu</li> 
Skasowano: <li>zamknąć zawór przed urządzeniem gazowym lub przed gazomierzem; jeżeli gaz pobierany jest z butli – zakręcić zawór butli lub wynieść butlę z pomieszczenia na otwartą przestrzeń, gdy zawór jest uszkodzony</li> 
Skasowano: <li>wietrzyć pomieszczenie otwierając okna, drzwi</li> 
Skasowano: <li>powiadomić pogotowie gazowe lub straż pożarną i policję</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: (źródło:&nbsp;<a href="http:// www.czk.pl/"> www.czk.pl</a>&nbsp;) 
Skasowano:  
 Dodano: <ul><li>nie włączać i wyłączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie korzystać z telefonu</li> <li>zamknąć zawór przed urządzeniem gazowym lub przed gazomierzem; jeżeli gaz pobierany jest z butli – zakręcić zawór butli lub wynieść butlę z pomieszczenia na otwartą przestrzeń, gdy zawór jest uszkodzony</li> <li>wietrzyć pomieszczenie otwierając okna, drzwi</li><li>powiadomić pogotowie gazowe lub straż pożarną i policję</li> </ul><p>(źródło: <a href="http:// www.czk.pl/"> www.czk.pl</a> )</p>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:19
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.