Skip to content
Lista ZUM kluczem do pozyskania dotacji w Programie Czyste Powietrze

Lista ZUM kluczem do pozyskania dotacji w Programie Czyste Powietrze

Zarząd NFOŚiGW podjął 22 lutego br. uchwałę dotyczącą zmian związanych z dofinansowanie pomp ciepła oraz kotłów na drewno w programie Czyste Powietrze 2024.

Nowe wymogi NFOŚiGW będą obowiązywać już 1 kwietnia br.

Dofinansowanie do energooszczędnych instalacji grzewczych ma być przyznawane jedynie dla urządzeń z listy zielonych urządzeń i materiałów ZUM od 1 kwietnia br. która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Obecnie trwa implementacja uchwalonej zmiany w programie oraz aktualizacja regulaminu listy ZUM. Po ich zakończeniu oficjalnie zostanie opublikowane ogłoszenie zmian PPCP (program priorytetowy Czyste powietrze – przyp. PAP), a Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy prowadzący listę ZUM prześle do wszystkich podmiotów, których urządzenia są obecnie na liście ZUM informację o zmianie regulaminu oraz nowych wymogach dotyczących konieczności przedstawienia raportów z badań pomp ciepła potwierdzających parametry wskazane w etykiecie energetycznej i karcie produktu.

Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z ww. badań (raport będzie mógł być sporządzony w języku innym niż polski, z zastrzeżeniem, że dodatkowo dostarczona musi być skrócona wersja tego raportu w języku polskim).

Jak zapewnia NFOŚiGW, dostarczenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez IOŚ-PIB zapewni nieprzerwaną obecność danego urządzenia na liście ZUM. „Niedotrzymanie wyznaczonego terminu może spowodować zawieszenie dostępności danego urządzenia na Liście ZUM do czasu zakończenia weryfikacji spełniania wymagań

Czym jest lista zielonych urządzeń i materiałów ZUM?

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM ) jest spisem produktów, które spełniają określone standardy środowiskowe i są uznawane za ekologiczne. Lista ta jest prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Znaleźć na niej można urządzenia, na których nabycie można dostać dofinansowanie.

Pod tym adresem znajdują się nie tylko urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe oraz urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła), ale także dodatkowe elementy: materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu