Skip to content
Wymiana pieca krok po kroku

Wymiana pieca krok po kroku

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 5 lutego 2024 o 14:19:32. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Dlaczego warto wymienić piec?

  1. Wymiana pieca węglowego na nowe źródło ciepła przyczynia się do ograniczenia szkodliwego smogu.
  2. Nowoczesny system ogrzewania minimalizuje ryzyko wystąpienia pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla,
  3. Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na nowoczesne wiąże się z wygodą. To również brak konieczności codziennego rozpalania i uzupełniania paliwa,
  4. Nowoczesne urządzenia grzewcze nie wymagają dodatkowej przestrzeni do składowania paliwa,
  5. Rezygnacja z węgla to również rezygnacja z pyłu, popiołu i brudu,
  6. To również komfort użytkowania. Nowoczesne systemy grzewcze są wyposażone w łatwe w obsłudze systemy regulacji temperatury.

Jak wymienić piec krok po kroku?

Krok 1 – Podejmij decyzję

Pierwszy krok to podjecie decyzji o wymianie pieca i wybór najodpowiedniejszej technologii. Najlepszym czasem na wymianę jest okres po sezonie grzewczym, kiedy chwilowy brak ogrzewania nie będzie problemem. Istnieje również możliwość, aby przeprowadzić inwestycję w miesiącach jesienno-zimowych. W takiej sytuacji, o ile pozwalają na to warunki techniczne, w pierwszej kolejności instaluje się nowe ogrzewanie, a dopiero w kolejnym kroku likwiduje stary piec. Takie rozwiązanie jest korzystne jeśli zamieniamy np. piec kaflowy na nowy system grzewczy. Możliwe będzie wówczas dalsze korzystanie z pieca do ogrzania lokalu, do czasu uruchomienia nowego ogrzewania.

Krok 2 – Sprawdź dostępne programy dofinansowań:

  • Czyste powietrze
  • Moje ciepło
  • Mój prąd
  • Ciepłe Mieszkanie

Skorzystanie z gminnego programu dofinansowania nie wyklucza możliwości korzystania z programów ogólnopolskich. Warunkiem jest aby suma dotacji nie przekroczyła 100 % kosztów kwalifikowanych. Natomiast wydatki, które nie zostały sfinansowane z obowiązujących programów dotacyjnych, możesz nadal rozliczać w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Krok 3 – Skompletuj wymagane dokumenty

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o dotację różnią się w zależności od wybranego programu dofinansowania. Informacje dotyczące wymaganych załączników można znaleźć w regulaminach programów.

Krok 4 – Złóż wniosek o przyznanie dotacji

Sposób złożenia wniosku jest zależny od wybranego programu. W przypadku programu Czyste Powietrze wniosek o dotację można złożyć zarówno internetowo, jak i tradycyjnie, w formie papierowej, zgodnie ze schematem działania przedstawionym poniżej.

Wnioski do lokalnych programów najczęściej należy złożyć osobiście w odpowiednim wydziale urzędu miasta lub gminy. Terminy i miejsce składania dokumentów będą określone w ogłoszeniu o naborze.

W przypadku Programu Czyste Powietrze Miasto Radlin posiada podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na jego obsługę, w ramach którego każdy mieszkaniec miasta może skorzystać z pomocy w zakresie wypełniania wniosku w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym zlokalizowanym w budynku C Urzędu Miasta Radlin.

Krok 5 – Realizacja inwestycji

Kiedy Twój wniosek zostanie rozpatrzony i podpiszesz umowę możesz rozpocząć realizację inwestycji. Na początku warto przeprowadzić rozeznanie rynku, aby wybrać najbardziej korzystną ofertę. Skontaktuj się z kilkoma firmami zajmującymi się montażem systemów grzewczych i poproś o przestawienie wyceny. Wybierając instalatora zwróć uwagę, czy posiada on odpowiednie kwalifikacje do montażu danego źródła ciepła – w niektórych programach może być wymagane przedstawienie odpowiedniego certyfikatu instalatora. Pamiętaj również, aby podpisać umowę z firmą, w ofercie której znajdą się najważniejsze informacje np. dotyczące ceny oraz terminu wykonywania prac.

Pamiętaj! Dofinansowanie w ramach programów gminnych można otrzymać jedynie na piec, który nie został jeszcze wymieniowy, dlatego wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Natomiast wniosek do programu Czyste powietrze możesz złożyć także po zakończonej inwestycji, jednak nie później niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia inwestycji (daty wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

Krok 6 – Złóż wniosek o rozliczenie inwestycji

Podobnie jak w przypadku składania wniosku o przyznanie dotacji, każdy program dofinansowań posiada swoje wytyczne dotyczące rozliczenia dotacji. Jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji warto zwrócić uwagę na spis załączników, które trzeba będzie dołączyć do wniosku o rozliczenie. Te informacje można znaleźć w regulaminie programu. Sposób dostarczenia dokumentów rozliczeniowych najczęściej jest podobny, jak w przypadku wniosku o przyznanie dotacji.

Krok 7 – Przyznanie dotacji

Po złożeniu wniosku o rozliczenie i pozytywnym rozpatrzeniu go przez odpowiednią jednostkę otrzymasz informację o przyznaniu dofinansowania.

Pamiętaj! Okres trwałości wynosi 5 lat. W tym czasie nie można zamontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

źródło: ulotka Jak wymienić piec krok po kroku. Instrukcja dla mieszkańca.

,

Wersja utworzona

5 lutego 2024 o 14:19:32Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><b>Dlaczego warto wymienić piec?</b></p>Bez zmian: <p><b>Dlaczego warto wymienić piec?</b></p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:list {"ordered":true} --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:list {"ordered":true} --></p>
Bez zmian: <ol>Bez zmian: <ol>
Skasowano: <li>Wymiana pieca węglowego na nowe źródło ciepła przyczynia się do ograniczenia szkodliwego smogu.</li>Dodano: <li>Wymiana pieca węglowego na nowe źródło ciepła przyczynia się do ograniczenia szkodliwego smogu,</li>
Bez zmian: <li>Nowoczesny system ogrzewania minimalizuje ryzyko wystąpienia pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla,</li>Bez zmian: <li>Nowoczesny system ogrzewania minimalizuje ryzyko wystąpienia pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla,</li>
Bez zmian: <li>Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na nowoczesne wiąże się z wygodą. To również brak konieczności codziennego rozpalania i uzupełniania paliwa,</li>Bez zmian: <li>Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na nowoczesne wiąże się z wygodą. To również brak konieczności codziennego rozpalania i uzupełniania paliwa,</li>
Bez zmian: <li>Nowoczesne urządzenia grzewcze nie wymagają dodatkowej przestrzeni do składowania paliwa,</li>Bez zmian: <li>Nowoczesne urządzenia grzewcze nie wymagają dodatkowej przestrzeni do składowania paliwa,</li>
Bez zmian: <li>Rezygnacja z węgla to również rezygnacja z pyłu, popiołu i brudu,</li>Bez zmian: <li>Rezygnacja z węgla to również rezygnacja z pyłu, popiołu i brudu,</li>
Bez zmian: <li>To również komfort użytkowania. Nowoczesne systemy grzewcze są wyposażone w łatwe w obsłudze systemy regulacji temperatury.</li>Bez zmian: <li>To również komfort użytkowania. Nowoczesne systemy grzewcze są wyposażone w łatwe w obsłudze systemy regulacji temperatury.</li>
Bez zmian: </ol>Bez zmian: </ol>
Bez zmian: <p><!-- /wp:list --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:list --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><b>Jak wymienić piec krok po kroku?</b></p>Bez zmian: <p><b>Jak wymienić piec krok po kroku?</b></p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><strong>Krok 1 – Podejmij decyzję</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Krok 1 – Podejmij decyzję</strong></p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p>Pierwszy krok to podjecie decyzji o wymianie pieca i wybór najodpowiedniejszej technologii. Najlepszym czasem na wymianę jest okres po sezonie grzewczym, kiedy chwilowy brak ogrzewania nie będzie problemem. Istnieje również możliwość, aby przeprowadzić inwestycję w miesiącach jesienno-zimowych. W takiej sytuacji, o ile pozwalają na to warunki techniczne, w pierwszej kolejności instaluje się nowe ogrzewanie, a dopiero w kolejnym kroku likwiduje stary piec. Takie rozwiązanie jest korzystne jeśli zamieniamy np. piec kaflowy na nowy system grzewczy. Możliwe będzie wówczas dalsze korzystanie z pieca do ogrzania lokalu, do czasu uruchomienia nowego ogrzewania.</p>Bez zmian: <p>Pierwszy krok to podjecie decyzji o wymianie pieca i wybór najodpowiedniejszej technologii. Najlepszym czasem na wymianę jest okres po sezonie grzewczym, kiedy chwilowy brak ogrzewania nie będzie problemem. Istnieje również możliwość, aby przeprowadzić inwestycję w miesiącach jesienno-zimowych. W takiej sytuacji, o ile pozwalają na to warunki techniczne, w pierwszej kolejności instaluje się nowe ogrzewanie, a dopiero w kolejnym kroku likwiduje stary piec. Takie rozwiązanie jest korzystne jeśli zamieniamy np. piec kaflowy na nowy system grzewczy. Możliwe będzie wówczas dalsze korzystanie z pieca do ogrzania lokalu, do czasu uruchomienia nowego ogrzewania.</p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><strong>Krok 2 – Sprawdź dostępne programy dofinansowań: </strong></p>Bez zmian: <p><strong>Krok 2 – Sprawdź dostępne programy dofinansowań: </strong></p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:list --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:list --></p>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>Czyste powietrze</li>Bez zmian: <li>Czyste powietrze</li>
Bez zmian: <li>Moje ciepło</li>Bez zmian: <li>Moje ciepło</li>
Bez zmian: <li>Mój prąd</li>Bez zmian: <li>Mój prąd</li>
Bez zmian: <li>Ciepłe Mieszkanie</li>Bez zmian: <li>Ciepłe Mieszkanie</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <p><!-- /wp:list --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:list --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p>Skorzystanie z gminnego programu dofinansowania nie wyklucza możliwości korzystania z programów ogólnopolskich. Warunkiem jest aby suma dotacji nie przekroczyła 100 % kosztów kwalifikowanych. Natomiast wydatki, które nie zostały sfinansowane z obowiązujących programów dotacyjnych, możesz nadal rozliczać w ramach ulgi termomodernizacyjnej.</p>Bez zmian: <p>Skorzystanie z gminnego programu dofinansowania nie wyklucza możliwości korzystania z programów ogólnopolskich. Warunkiem jest aby suma dotacji nie przekroczyła 100 % kosztów kwalifikowanych. Natomiast wydatki, które nie zostały sfinansowane z obowiązujących programów dotacyjnych, możesz nadal rozliczać w ramach ulgi termomodernizacyjnej.</p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><strong>Krok 3 – Skompletuj wymagane dokumenty</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Krok 3 – Skompletuj wymagane dokumenty</strong></p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p>Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o dotację różnią się w zależności od wybranego programu dofinansowania. Informacje dotyczące wymaganych załączników można znaleźć w regulaminach programów.</p>Bez zmian: <p>Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o dotację różnią się w zależności od wybranego programu dofinansowania. Informacje dotyczące wymaganych załączników można znaleźć w regulaminach programów.</p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><strong>Krok 4 – Złóż wniosek o przyznanie dotacji</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Krok 4 – Złóż wniosek o przyznanie dotacji</strong></p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p>Sposób złożenia wniosku jest zależny od wybranego programu. W przypadku programu Czyste Powietrze wniosek o dotację można złożyć zarówno internetowo, jak i tradycyjnie, w formie papierowej, zgodnie ze schematem działania przedstawionym poniżej.</p>Bez zmian: <p>Sposób złożenia wniosku jest zależny od wybranego programu. W przypadku programu Czyste Powietrze wniosek o dotację można złożyć zarówno internetowo, jak i tradycyjnie, w formie papierowej, zgodnie ze schematem działania przedstawionym poniżej.</p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:file {"id":39152," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/02/ Krok-4.pdf"," displayPreview":true} --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:file {"id":39152," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/02/ Krok-4.pdf"," displayPreview":true} --></p>
Bez zmian: <object style="width: 100%; height: 600px;" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Krok-4.pdf" type="application/pdf" width="300" height="150" aria-label="Osadzony PDF"></object><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Krok-4.pdf" download="">Pobierz</a>Bez zmian: <object style="width: 100%; height: 600px;" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Krok-4.pdf" type="application/pdf" width="300" height="150" aria-label="Osadzony PDF"></object><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/Krok-4.pdf" download="">Pobierz</a>
Bez zmian: <p><!-- /wp:file --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:file --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p>Wnioski do lokalnych programów najczęściej należy złożyć osobiście w odpowiednim wydziale urzędu miasta lub gminy. Terminy i miejsce składania dokumentów będą określone w ogłoszeniu o naborze.</p>Bez zmian: <p>Wnioski do lokalnych programów najczęściej należy złożyć osobiście w odpowiednim wydziale urzędu miasta lub gminy. Terminy i miejsce składania dokumentów będą określone w ogłoszeniu o naborze.</p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Skasowano: <p>W przypadku Programu Czyste Powietrze Miasto Radlin posiada podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i&nbsp;Gospodarki Wodnej w Katowicach na jego obsługę, w ramach którego każdy mieszkaniec miasta może skorzystać z pomocy w zakresie wypełniania wniosku w Gminnym Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym zlokalizowanym w budynku C Urzędu Miasta Radlin.</p>Dodano: <p>W przypadku Programu Czyste Powietrze Miasto Radlin posiada podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i&nbsp;Gospodarki Wodnej w Katowicach na jego obsługę. W ramach porozumienia&nbsp; każdy mieszkaniec miasta Radlin może skorzystać z pomocy w zakresie wypełniania wniosku w Gminnym Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym zlokalizowanym w budynku C tutejszego Urzędu Miasta.</p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><strong>Krok 5 – Realizacja inwestycji</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Krok 5 – Realizacja inwestycji</strong></p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p>Kiedy Twój wniosek zostanie rozpatrzony i podpiszesz umowę możesz rozpocząć realizację inwestycji. Na początku warto przeprowadzić rozeznanie rynku, aby wybrać najbardziej korzystną ofertę. Skontaktuj się z kilkoma firmami zajmującymi się montażem systemów grzewczych i poproś o przestawienie wyceny. Wybierając instalatora zwróć uwagę, czy posiada on odpowiednie kwalifikacje do montażu danego źródła ciepła – w niektórych programach może być wymagane przedstawienie odpowiedniego certyfikatu instalatora. Pamiętaj również, aby podpisać umowę z firmą, w ofercie której znajdą się najważniejsze informacje np. dotyczące ceny oraz terminu wykonywania prac.</p>Bez zmian: <p>Kiedy Twój wniosek zostanie rozpatrzony i podpiszesz umowę możesz rozpocząć realizację inwestycji. Na początku warto przeprowadzić rozeznanie rynku, aby wybrać najbardziej korzystną ofertę. Skontaktuj się z kilkoma firmami zajmującymi się montażem systemów grzewczych i poproś o przestawienie wyceny. Wybierając instalatora zwróć uwagę, czy posiada on odpowiednie kwalifikacje do montażu danego źródła ciepła – w niektórych programach może być wymagane przedstawienie odpowiedniego certyfikatu instalatora. Pamiętaj również, aby podpisać umowę z firmą, w ofercie której znajdą się najważniejsze informacje np. dotyczące ceny oraz terminu wykonywania prac.</p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><strong>Pamiętaj! </strong>Dofinansowanie w ramach programów gminnych można otrzymać jedynie na piec, który nie został jeszcze wymieniowy, dlatego wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.</p>Bez zmian: <p><strong>Pamiętaj! </strong>Dofinansowanie w ramach programów gminnych można otrzymać jedynie na piec, który nie został jeszcze wymieniowy, dlatego wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.</p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p>Natomiast wniosek do programu Czyste powietrze możesz złożyć także po zakończonej inwestycji, jednak nie później niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia inwestycji (daty wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).</p>Bez zmian: <p>Natomiast wniosek do programu Czyste powietrze możesz złożyć także po zakończonej inwestycji, jednak nie później niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia inwestycji (daty wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).</p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><strong>Krok 6 – Złóż wniosek o rozliczenie inwestycji</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Krok 6 – Złóż wniosek o rozliczenie inwestycji</strong></p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p>Podobnie jak w przypadku składania wniosku o przyznanie dotacji, każdy program dofinansowań posiada swoje wytyczne dotyczące rozliczenia dotacji. Jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji warto zwrócić uwagę na spis załączników, które trzeba będzie dołączyć do wniosku o rozliczenie. Te informacje można znaleźć w regulaminie programu. Sposób dostarczenia dokumentów rozliczeniowych najczęściej jest podobny, jak w przypadku wniosku o przyznanie dotacji.</p>Bez zmian: <p>Podobnie jak w przypadku składania wniosku o przyznanie dotacji, każdy program dofinansowań posiada swoje wytyczne dotyczące rozliczenia dotacji. Jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji warto zwrócić uwagę na spis załączników, które trzeba będzie dołączyć do wniosku o rozliczenie. Te informacje można znaleźć w regulaminie programu. Sposób dostarczenia dokumentów rozliczeniowych najczęściej jest podobny, jak w przypadku wniosku o przyznanie dotacji.</p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><strong>Krok 7 – Przyznanie dotacji</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Krok 7 – Przyznanie dotacji</strong></p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p>Po złożeniu wniosku o rozliczenie i pozytywnym rozpatrzeniu go przez odpowiednią jednostkę otrzymasz informację o przyznaniu dofinansowania.</p>Bez zmian: <p>Po złożeniu wniosku o rozliczenie i pozytywnym rozpatrzeniu go przez odpowiednią jednostkę otrzymasz informację o przyznaniu dofinansowania.</p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p>Pamiętaj! Okres trwałości wynosi 5 lat. W tym czasie nie można zamontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.</p>Bez zmian: <p>Pamiętaj! Okres trwałości wynosi 5 lat. W tym czasie nie można zamontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.</p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- wp:paragraph --></p>
Bez zmian: <p><em>źródło: ulotka Jak wymienić piec krok po kroku. Instrukcja dla mieszkańca</em>.</p>Bez zmian: <p><em>źródło: ulotka Jak wymienić piec krok po kroku. Instrukcja dla mieszkańca</em>.</p>
Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Bez zmian: <p><!-- /wp:paragraph --></p>
 Dodano: <p>,</p>
Bez zmian: <p>,</p>Bez zmian: <p>,</p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_meta
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_tags
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_author_box
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_related_posts
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu