Skip to content
Ankieta CIEPŁE MIESZKANIE dla mieszkańców Radlina

Ankieta CIEPŁE MIESZKANIE dla mieszkańców Radlina

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków dla Gmin w kolejnej edycji programu Ciepłe Mieszkanie.

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani wsparciem w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – edycja druga, mogą wypełnić ankietę. Czas przesyłania ankiet mija 5 stycznia 2024 r.

Ankieta skierowana jest dla osób fizycznych (posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz najemców lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych) a także małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służących do ogrzewania i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Radlin.

Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w Programie. Posłuży ona do zebrania informacji, które będą pomocne w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę źródeł ciepła.

Oszacowana na podstawie ankiet liczba osób zainteresowanych dofinansowaniem będzie stanowić podstawę do przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji, który Miasto Radlin będzie mogło złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach ogłoszonego naboru.

Program przewiduje trzy poziomy dofinansowania dla lokali mieszkaniowych dla miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin:

Podstawowy poziom dofinansowania: – przewidziano przy dochodach do135 tys. zł rocznie – to szansa na dotację do 19 tys. zł (tj. nie więcej niż 35 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny).

Podwyższony poziom dofinansowania: przewidziano przy dochodach:

do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

do 2651 zł w jednoosobowym (chodzi o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego).

Wówczas można starać się o 29,5 tys. zł (do 65 proc. kosztów kwalifikowanych).

Najwyższy poziom dofinansowania przewidziano przy dochodach:

do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym

do 1526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Wówczas można starać się o 43,9 tys. zł (do 95 proc. kosztów kwalifikowanych).

Wypełnioną ankietę należy:

– złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin,

– wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin,

– przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: life@radlin.pl

Poniżej załączony został formularz ankiety w wersji edytowanej oraz wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, składanego do OPS w Radlinie.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu