Skip to content
ASF   –  Afrykański pomór świń

ASF - Afrykański pomór świń

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 2 listopada 2022 o 11:40:44. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

BRAK SZCZEPIONKI DROGI SZERZENIA SIĘ WIRUSA ASF:

WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ -kontakt ze skażonym zwierzęciem
-skażona pasza lub woda
-skażona odzież lub sprzęt
-skarmianie odpadkami kuchennymi

WIRUS ASF MOŻE PRZETRWAĆ NAWET KILKA MIESIĘCY W ROZKŁADAJĄCEJ SIĘ PADLINIE!
WĘDZENIE, PEKLOWANIE I MROŻENIE NIE ZAWSZE ZABIJA WIRUSA!

LUDZIE NIE SĄ WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WISUSEM ASF W ZWIĄZKU Z CZYM,
CHOROBA TA NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ICH ZDROWIA I ŻYCIA!

JAK CHRONIĆ GOSPODARSTWO PRZED ASF?

1.Przestrzegaj wymagań określonych w przepisach prawnych.
2.Wprowadzaj do gospodarstw świnie oraz paszę z pewnego źródła.
3.Zmieniaj odzież i buty przed wejściem do chlewni.
4.Myj i dezynfekuj ręce przed wejściem do chlewni.
5.Dbaj o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie szczególnie do obsługi świń.
6.Ogranicz do niezbędnego minimum dostęp do chlewni osób postronnych.
7.Zabezpiecz gospodarstwo przed dostępem zwierząt dzikich.

PRZEPISY PRAWNE
Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń odbywa się w szczególności na podstawie przepisów:
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z
2020 r. poz. 1421);
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń (Dz. U. poz.754).
Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) zwalczając ASF stosuje środki, przewidziane w art. 44 ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (decyzja administracyjna PLW)

Wersja utworzona

2 listopada 2022 o 11:40:44Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.</p>Dodano: <p> <strong>Afrykański pomór świń</strong>-to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>BRAK SZCZEPIONKI </strong> <strong> DROGI SZERZENIA SIĘ WIRUSA ASF:</strong></p>Dodano: <p><strong>BRAK SZCZEPIONKI </strong> <strong> TO WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ< /strong>.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p><strong>DROGI SZERZENIA SIĘ WIRUSA ASF:</strong></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ -kontakt ze skażonym zwierzęciem<br> -skażona pasza lub woda<br> -skażona odzież lub sprzęt<br> -skarmianie odpadkami kuchennymi</p>Dodano: <p> -kontakt ze skażonym zwierzęciem<br> -skażona pasza lub woda<br> -skażona odzież lub sprzęt<br> -skarmianie odpadkami kuchennymi</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>WIRUS ASF MOŻE PRZETRWAĆ NAWET KILKA MIESIĘCY W ROZKŁADAJĄCEJ SIĘ PADLINIE!<br>WĘDZENIE, PEKLOWANIE I MROŻENIE NIE ZAWSZE ZABIJA WIRUSA!</p>Bez zmian: <p>WIRUS ASF MOŻE PRZETRWAĆ NAWET KILKA MIESIĘCY W ROZKŁADAJĄCEJ SIĘ PADLINIE!<br>WĘDZENIE, PEKLOWANIE I MROŻENIE NIE ZAWSZE ZABIJA WIRUSA!</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>LUDZIE NIE SĄ WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WISUSEM ASF W ZWIĄZKU Z CZYM,<br>CHOROBA TA NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ICH ZDROWIA I ŻYCIA!</strong></p>Dodano: <p><strong>LUDZIE NIE SĄ WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WIRSUSEM ASF W ZWIĄZKU Z CZYM,<br>CHOROBA TA NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ICH ZDROWIA I ŻYCIA!</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><em><strong>JAK CHRONIĆ GOSPODARSTWO PRZED ASF?</strong></em></p>Bez zmian: <p><em><strong>JAK CHRONIĆ GOSPODARSTWO PRZED ASF?</strong></em></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1.Przestrzegaj wymagań określonych w przepisach prawnych. <br>2.Wprowadzaj do gospodarstw świnie oraz paszę z pewnego źródła. <br>3.Zmieniaj odzież i buty przed wejściem do chlewni. <br>4.Myj i dezynfekuj ręce przed wejściem do chlewni. <br>5.Dbaj o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie szczególnie do obsługi świń. <br>6.Ogranicz do niezbędnego minimum dostęp do chlewni osób postronnych. <br>7.Zabezpiecz gospodarstwo przed dostępem zwierząt dzikich. </p>Bez zmian: <p>1.Przestrzegaj wymagań określonych w przepisach prawnych. <br>2.Wprowadzaj do gospodarstw świnie oraz paszę z pewnego źródła. <br>3.Zmieniaj odzież i buty przed wejściem do chlewni. <br>4.Myj i dezynfekuj ręce przed wejściem do chlewni. <br>5.Dbaj o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie szczególnie do obsługi świń. <br>6.Ogranicz do niezbędnego minimum dostęp do chlewni osób postronnych. <br>7.Zabezpiecz gospodarstwo przed dostępem zwierząt dzikich. </p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><em><strong>PRZEPISY PRAWNE</strong> </em><br>Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń odbywa się w szczególności na podstawie przepisów:<br> ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z<br>2020 r. poz. 1421);<br> rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego<br>pomoru świń (Dz. U. poz.754).<br>Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) zwalczając ASF stosuje środki, przewidziane w art. 44 ustawy o ochronie zdrowia<br>zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (decyzja administracyjna PLW)</p>Dodano: <p><em><strong>PRZEPISY PRAWNE</strong> </em>:<br>Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń odbywa się w szczególności na podstawie przepisów:<br> -ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z<br>2020 r. poz. 1421);<br> -rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego<br>pomoru świń (Dz. U. poz.754).<br>Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) zwalczając ASF stosuje środki, przewidziane w art. 44 ustawy o ochronie zdrowia<br>zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (decyzja administracyjna PLW)</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Ponadto PLW wydaje akt prawa miejscowego – art. 45 ust 1 ww. ustawy.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Jeżeli konieczne jest zastosowanie wskazanych w ustawie środków na obszarze większym niż obszar powiatu, wówczas<br>powiatowy lekarz weterynarii informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, który występuje z wnioskiem do Wojewody.<br>Wojewoda wydaje rozporządzenie na podstawie art. 46 ust 3 ww. ustawy.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Jeżeli zagrożenie dotyczy całego terytorium RP lub znaczącej jego części rozporządzenie może wydać na podstawie art. 47<br>ust. 1 Minister właściwy ds. rolnictwa.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 1 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21<br>listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania<br>(Dz. U. z 2015 r., poz. 440) powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii oraz Główny Lekarz Weterynarii,<br>w zakresie swojej właściwości posiadają i stale aktualizują plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym<br>plan gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Dodatkowo od 2013 r. realizowane są roczne programy dotyczące monitorowania i zwalczania ASF na całym terytorium<br>Polski wydane na podstawie ww. ustawy.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Ponadto na podstawie art. 47 ust. 1 art. 48a ust. 3 ww. ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju<br>Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.<br>U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) wdrażające przepisy decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października<br>2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych<br>państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63<br>z późn. zm.)</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p><strong>Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE była stosowana do dnia 20 kwietnia 2021 r.</strong></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>W dniu 21 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r.<br>ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021 r., str. 1), które<br>ustanawia na określony czas środki szczególne w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które mają być stosowane<br>przez państwa członkowskie, dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub<br>III wymienione w załączniku I do ww. rozporządzenia.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p><br><strong> Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 obowiązuje bezpośrednio i wprost na terytorium Polski.</strong></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p> </p>Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph {"fontSize":"medium"} -->
 Dodano: <p class="has-medium- font-size"><strong>OBSZARY WYZNACZANE W ZWIĄZKU Z ASF</strong></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania<br> afrykańskiego pomoru świń ustanawia następujące obszary objęte restrykcjami, w związku z wystąpieniem afrykańskiego<br>pomoru świń (ASF):</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><li>„obszar objęty ograniczeniami I” oznacza obszar o precyzyjnie wyznaczonych granicach geograficznych w państwie<br> członkowskim wymieniony w załączniku I część I, objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania chorób i<br>graniczący z obszarami objętymi ograniczeniami II lub III;</li><li>„obszar objęty ograniczeniami II” oznacza obszar o precyzyjnie wyznaczonych granicach geograficznych w państwie<br> członkowskim wymieniony w załączniku I część II, objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania chorób;<br>-„obszar objęty ograniczeniami III” oznacza obszar o precyzyjnie wyznaczonych granicach geograficznych w państwie<br> członkowskim wymieniony w załączniku I część III, objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania chorób;<br>Na ww. obszarach zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń<br>u utrzymywanych świń właściwy organ państwa członkowskiego ustanawia obszar objęty ograniczeniami zgodnie z art. 21<br>ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i zgodnie z warunkami określonymi w tym artykule:</li> <li><strong>obszar zapowietrzony</strong> – 3 km wokół ogniska,</li> <li><strong>obszar zagrożony </strong>– dodatkowe 7 km od obszaru zapowietrzonego (łącznie 10 km wokół ogniska).</li></ul>
 Dodano: <!-- /wp:list -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":36018," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/ASF_-_zasady_ ochrony-.-2-pdf- 1024x724.jpg" alt="" class="wp-image- 36018"/></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p><br></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu