Skip to content
Leksykon Radliński

Leksykon Radliński

Leksykon Radliński to praca przygotowana w Radlińskim Towarzystwie Kulturalnym w ramach zadania publicznego „Prowadzenie Izby Regionalnej” finansowanego przez Miasto Radlin pod nazwą „Byzuch w Izbie” w 2022 roku.

Zawiera on poprawione i uzupełnione hasła opublikowane w 2020 i 2021 r. w dwóch zeszytach roboczych. Prace nad leksykonem zostały zapoczątkowane przez pana dr Eryka Holonę w 2003 roku. Wtedy ukazał się periodyk „Wici” Radlińskiego Towarzystwa z datą 17.10.2003 r. w którym zamieszczono cztery szkice biograficzne radlinian: ks. Franciszka Palarczyka, ks. hm. dr Franciszka (Hermana) Jastrzębskiego, Pawła Gacy oraz Huberta Gruszczyka. W kolejnych periodykach również zamieszczono kilka notek biograficznych.

Leksykon jest jak pisze dr Eryk Holona formą celebracji pamięci zbiorowej, ocalenia od zapomnienia rocznicy 100 lat przyłączenia ziemi rybnicko – wodzisławskiej do Polski oraz jubileuszu 25 lat samostanowienia miasta Radlina.

Wersja elektroniczna leksykonu do pobrania:

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu