Skip to content
Park Jordanowski w Radlinie – prace rozpoczęte

Park Jordanowski w Radlinie - prace rozpoczęte

Park Jordanowski – jedna z kluczowych inwestycji Radlina w ostatnich latach – przechodzi z fazy projektu do fazy wykonania. Na zielonych terenach przy ul. Rydułtowskiej rozpoczęły się już prace, mające zaadaptować niewykorzystany dotąd obszar miasta, na potrzeby zielonego parku miejskiego, o funkcjach rekreacyjnych.
Na całość prac wykonawca ma dwa lata.

Plan stworzenia parku położonego bliżej centrum Radlina (istniejący – Park na Obszarach – oddalony jest od centrum ok. 3 km) przyświeca władzom samorządowym w mieście już od kilku lat. Postulat, nazwany swego czasu „central parkiem w Radlinie”, pojawił się podczas prac konsultacyjnych nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin.

Padło wówczas na teren przy ul. Rydułtowskiej – zarówno na zielonych terenach niegdysiejszego boiska lekkoatletycznego, jak i przy Pomniku Ofiar Szybu Reden. Chcąc pogodzić wyjątkowy charakter miejsca (kopalnia Reden była świadkiem tragicznych wydarzeń w czasie II wojny światowej) postanowiono całość parku podzielić na obszary tematyczne – miejsce refleksji (przy pomniku) oraz miejsce rekreacji (na dawnym boisku oraz na zielonych terenach prowadzących do ul. Hallera). Całości patronuje idea „parku jordanowskiego”, czyli tworzenia zielonych miejsc rekreacyjno-sportowych, które są jednocześnie przestrzenią do nauki historii.

Firma, która wykonuje prace, rozpoczęła inwestycję na wysokości dawnego boiska – głównie w zakresie przygotowania terenu do inwestycji i prac geodezyjnych.

Przypomnijmy, że stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie, to pierwszy etap projektu „Dobry Klimat dla Radlina”, na który pozyskaliśmy dofinansowanie z rządowego funduszu „Polski Ład” w kwocie aż 9 milionów. Drugim etapem tego zadania będą prace na pl. Radlińskich Olimpijczyków – plac także przejdzie rewitalizację i stać ma się oazą zieleni parkowej i miejscem do rekreacji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu