Skip to content
KOMUNIKAT W SPRAWIE DODATKU OSŁONOWEGO

KOMUNIKAT W SPRAWIE DODATKU OSŁONOWEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przypomina, iż nadal można składać wnioski o przyznanie
dodatku osłonowego. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne
miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w
gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że dochód nie
przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500
złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy
1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania
Aby uzyskać podwyższoną kwotę dodatku osłonowego należy zgłosić źródło ogrzewania do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego reguluje ustawa o
świadczeniach rodzinnych. Wnioski złożone w okresie od stycznia do 31 lipca 2022 r będą
rozpatrywane w oparciu o dochody z roku 2020 zaś wnioski złożone od sierpnia do 31
października 2022 r z roku bazowego 2021.
Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to,
że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku
będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych
będzie wynosić 20 zł.
Wniosek
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w
godzinach jego urzędowania do 31 października 2022 roku. Wypłata dodatku zostanie zrealizowana do 2
grudnia 2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radlinie pod numerem tel. 32 4567072

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu