Skip to content
150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię – młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.

Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

  • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy
    od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
  • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
  • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;- przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

  • 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 31 lipca 2020 o 09:10:48. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a aktualną wersją.

Wersja utworzona

31 lipca 2020 o 09:10:48 Aktualna wersja
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.</strong></p> Bez zmian: <p><strong>Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.</strong></p>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> Dodano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:paragraph -->  
Bez zmian: <p>To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.</p> Bez zmian: <p>To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.</p>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> Dodano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:paragraph -->  
Bez zmian: <p><strong>Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?</strong></p> Bez zmian: <p><strong>Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?</strong></p>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> Dodano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:paragraph -->  
Bez zmian: <p>Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:</p> Bez zmian: <p>Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:</p>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph -->  
Skasowano: <!-- wp:paragraph -->  
  Dodano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li>w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;</li>
  Dodano: <li>posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy<br />od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);</li>
  Dodano: <li>posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;</li>
  Dodano: <li>rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;</li>
Skasowano: <p>- w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;<br>- posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy<br>od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);<br>- posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;<br>- rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;<br>- posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale<strong> </strong>od 13 tys. euro do 150 tys. euro;- przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.</p> Dodano: <li>posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;- przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.</li>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph -->  
Skasowano: <!-- wp:paragraph -->  
  Dodano: </ul>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Na co można przeznaczyć premię?</strong></p> Bez zmian: <p><strong>Na co można przeznaczyć premię?</strong></p>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> Dodano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:paragraph -->  
Bez zmian: <p>Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:</p> Bez zmian: <p>Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:</p>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph -->  
Skasowano: <!-- wp:paragraph -->  
  Dodano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <ul>
Skasowano: <p>- 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.</p> Dodano: <li>120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.</li>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph -->  
Skasowano: <!-- wp:paragraph -->  
  Dodano: </ul>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.</strong></p> Bez zmian: <p><strong>Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu