Skip to content

Zmarł ks. Prałat Alfred Wloka...

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci księdza Prałata Alfreda Wloki, wieloletniego proboszcza biertułtowskiej parafii, dziekana dekanatu wodzisławskiego, wykładowcy dogmatyki w Studium Katechetycznym, przez lata związanego z Diecezjalną Radą Duszpasterską, oraz Radą ds. Ekonomicznych Archidiecezji Katowickiej.

Pogrzeb odbędzie się 1 maja w biertułtowskiej parafii. O godz. 10.30 zostanie odmówiony różaniec za zmarłego, a o 11.00 odbędzie się msza pogrzebowa. Podczas uroczystości w kościele uczestniczyć będzie mogło maksymalnie 90 osób. Msza będzie jednak transmitowana na stronie internetowej parafii.

Ks. Alfred Wloka urodził się 26 stycznia 1941 w Bielszowicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Wirku. Rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1967 w Katowicach. Przez ponad 6 lat był osobistym sekretarzem bpa Herberta Bednorza. W 1975 roku ukończył studia na Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 9 grudnia 1976 do sierpnia 1978 roku był administratorem stacji duszpasterskiej w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w Gostyni Śląskiej. W tym czasie pełnił równocześnie obowiązki dziekana dekanatu mikołowskiego. 5 sierpnia 1978 został mianowany wikariuszem ekonomem parafii w Biertułtowach, a 10 października 1978 został w Biertułtowach proboszczem.

W latach 1983-1997 był dziekanem dekanatu wodzisławskiego, członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, a później Rady ds. Ekonomicznych Archidiecezji Katowickiej, przewodniczył Radzie Nadzorczej Księgarni św. Jacka w Katowicach, był pełnomocnikiem Fundacji Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim, wykładowcą dogmatyki w Studium Katechetycznym. W uznaniu zasług dla Kościoła na Śląsku abp Damian Zimoń mianował go w 1986 roku Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej. W latach 2003-2018 pełnił funkcję prepozyta Kapituły Katedralnej Katowickiej. Od 2004 roku prałat.
28 czerwca 2007 przeszedł na emeryturę.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu