Skip to content
Zgłoś swój budynek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

Zgłoś swój budynek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

Od 1 lipca 2021 r. na mocy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wszedł w życie obowiązek zgłaszania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródeł ogrzewania budynków oraz stosowanych do ogrzewania paliw.
Obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli/zarządców budynków i lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Obowiązek ten ma być realizowany poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Można tego dokonać w formie elektronicznej https://zone.gunb.gov.pl (przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-dowodu) lub papierowo składając deklarację w urzędzie miasta.

Na złożenie deklaracji właściciele/zarządcy obiektów mają czas 12 miesięcy ( tj. do 30 czerwca 2022 r.) w przypadku budynków istniejących lub 14 dni w przypadku budynków nowo powstałych i budynków, w których nastąpiło uruchomienie nowego źródła (w tym wymiana) po 1 lipca 2021 r.

Przed przystąpieniem do składania deklaracji, zachęcamy do zapoznania się z sekcją
Najczęściej zadawane pytania na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Informacje można uzyskać w  Urzędzie Miasta w Radlinie pod nr telefonu: 32 45 90 266, 32 45 90 268 (Budynek B – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii). Druki dostępne są również w kancelarii UM Miasta – tam też można złożyć wypełnioną deklarację.

Druki i informacje do pobrania w wersji elektronicznej:

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu