Kolejne dofinansowanie na zakup komputerów dla uczniów

Bardzo miło nam przekazać, iż Miasto Radlin uzyskało tym razem 75 000,00 zł dofinansowania na zakup 30 laptopów wraz z oprogramowaniem dla 4 radlińskich szkół podstawowych. Szkoły tak jak poprzednio użyczą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Zakup sprzętu komputerowego sfinansowany będzie w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Eoropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Informacja jest na: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2/2-strona-glowna/1943-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione-2

https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2/2-strona-glowna/1943-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione-2

Więcej: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).