Miasto Radlin uzyskało dofinansowanie w kwocie 69 840,00 zł na projekt pn. „Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.


Środki te pozwoliły na zakup 27 laptopów wraz z oprogramowaniem dla 4 radlińskich szkół
podstawowych. Te następnie użyczyły sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.
W związku z zagrożeniem koronawirusem lekcje odbywają się online, jednak nie we wszystkich domach
jest wystarczający sprzęt, aby móc realizować naukę. Właśnie do takich rodzin, m.in. wielodzietnych,
które mają tylko jedno stanowisko komputerowe, trafił nowy sprzęt.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).