Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 12 marca 2021 o 11:19:24. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

W Urzędzie Miasta Radlin oraz pozostałych jednotach organizacyjnych Miasta Radlin, funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Miasta Radlin:

Uwaga! Deklaracje dot. dostępność strony internetowej oraz dostępności architektonicznej Urzędu Miasta Radlin opublikowano na podstronie np. Deklaracja dostępności. Deklaracje dot. pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Radlin zostały opublikowane na stronach tych jednostek.

Raporty o stanie zapewniania dostępności poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Radlin (dok. zostaną opublikowane do 31 marca 2021 roku):

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmujący jednostki organizacyjne Miasta Radlin (dok. zostanie opublikowany po 31 marca 2021 roku).

Wersja utworzona

12 marca 2021 o 11:19:24Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>W Urzędzie Miasta Radlin oraz pozostałych jednotach organizacyjnych Miasta Radlin, funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Miasta Radlin:</strong></p>Bez zmian: <p><strong>W Urzędzie Miasta Radlin oraz pozostałych jednotach organizacyjnych Miasta Radlin, funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Miasta Radlin:</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list -->Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><li><strong>Wioleta Gawin</strong> – w zakresie dostępności architektonicznej (tel. 324590250, e-mail <a href="mailto: dostepnosc@radlin.pl" >dostepnosc@radlin.pl</a> lub <a href="mailto: inwestycje@radlin.pl" >inwestycje@radlin.pl< /a>)</li><li> <strong>Andrzej Hajm</strong> – w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno- komunikacyjnej (tel. 324590235, e-mail <a href="mailto: dostepnosc@radlin.pl" >dostepnosc@radlin.pl</a> lub <a href="mailto: iod@radlin.pl" >iod@radlin.pl< /a>).</li></ul>Bez zmian: <ul><li><strong>Wioleta Gawin</strong> – w zakresie dostępności architektonicznej (tel. 324590250, e-mail <a href="mailto: dostepnosc@radlin.pl" >dostepnosc@radlin.pl</a> lub <a href="mailto: inwestycje@radlin.pl" >inwestycje@radlin.pl< /a>)</li><li> <strong>Andrzej Hajm</strong> – w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno- komunikacyjnej (tel. 324590235, e-mail <a href="mailto: dostepnosc@radlin.pl" >dostepnosc@radlin.pl</a> lub <a href="mailto: iod@radlin.pl" >iod@radlin.pl< /a>).</li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Uwaga! Deklaracje dot. dostępność strony internetowej oraz dostępności architektonicznej Urzędu Miasta Radlin opublikowano na podstronie np. <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/deklaracja- dostepnosci-dot- urzedu-miasta- radlin/?preview= true">Deklaracja dostępności</a>. Deklaracje dot. pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Radlin zostały opublikowane na stronach tych jednostek.</p>Bez zmian: <p>Uwaga! Deklaracje dot. dostępność strony internetowej oraz dostępności architektonicznej Urzędu Miasta Radlin opublikowano na podstronie np. <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/deklaracja- dostepnosci-dot- urzedu-miasta- radlin/?preview= true">Deklaracja dostępności</a>. Deklaracje dot. pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Radlin zostały opublikowane na stronach tych jednostek.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>Raporty o stanie zapewniania dostępności poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Radlin </strong>(dok. zostaną opublikowane do 31 marca 2021 roku)<strong> :</strong></p>Dodano: <p><strong>Raporty o stanie zapewniania dostępności poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Radlin:</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list -->Bez zmian: <!-- wp:list -->
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-UM.pdf">Urząd Miasta Radlin – ul. Rymera 15, 44-310 Radlin</a></li><li>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie – ul. Korfantego 17, 44-310 Radlin</li><li>Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie – ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin</li><li>Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie – ul. Orkana 5, 44-310 Radlin</li><li>Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie – ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin</li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-MZOPO.pdf">Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie – ul. Rymera 15, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-ZGK.pdf">Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie – ul. Rymera 15, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-PP1.pdf" >Przedszkole Publiczne nr 1 w Radlinie – ul. Rymera 170A, 44–310 Radlin</a></li> <li>Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie – ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin</li><li>Przedszkole Publiczne nr 3 w Radlinie – ul. Mariacka 1, 44-310 Radlin</li><li>Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie – ul. Makuszyńskiego 17, 44-310 Radlin</li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-SSP2.pdf">Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie – ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin</a></li><li>Szkoła Podstawowa nr 3 w Radlinie – ul. Rymera 170, 44-310 Radlin</li><li>Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie – ul. Wiosny Ludów 287, 44–310 Radlin</li><li>Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie – ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin</li><li>Świetlica Środowiskowa w Radlinie – ul. Pocztowa 4, 44-310 Radlin</li></ul>Dodano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-UM.pdf">Urząd Miasta Radlin – ul. Rymera 15, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-MOSIR.pdf">Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie – ul. Korfantego 17, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-MOK.pdf">Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie – ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-MBP.pdf">Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie – ul. Orkana 5, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-MBP-FILIA.pdf">Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie - Filia – ul. Reymonta 9, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-OPS.pdf">Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie – ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-MZOPO.pdf">Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie – ul. Rymera 15, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-ZGK.pdf">Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie – ul. Rymera 15, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-PP1.pdf" >Przedszkole Publiczne nr 1 w Radlinie – ul. Rymera 170A, 44–310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-PP2.pdf" >Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie – ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-PP3.pdf" >Przedszkole Publiczne nr 3 w Radlinie – ul. Mariacka 1, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-SP1.pdf">Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie – ul. Makuszyńskiego 17, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-SSP2.pdf">Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie – ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-SP3.pdf">Szkoła Podstawowa nr 3 w Radlinie – ul. Rymera 170, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-SP4.pdf">Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie – ul. Wiosny Ludów 287, 44–310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-OPP.pdf">Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie – ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Raport_o_ stanie_zapewniania_ dostepnosci_ 2021-SWIETLICA.pdf">Świetlica Środowiskowa w Radlinie – ul. Pocztowa 4, 44-310 Radlin</a></li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/#!/ rejestry/S.0050/ 10/1/default/_">Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmujący jednostki organizacyjne Miasta Radlin</a> </strong>(dok. zostanie opublikowany po 31 marca 2021 roku).</p>Dodano: <p><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/S-0050-0049- 2021.pdf">Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmujący jednostki organizacyjne Miasta Radlin</a></strong>.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.