Skip to content
Zagadnienia melioracyjne – ankieta dla rolników

Zagadnienia melioracyjne - ankieta dla rolników

Ankieta skierowana do polskich rolników służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno – melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie systemu monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania regulowanych odwodnień i nawodnień podsiąkowych w skali obiektu melioracyjnego wyposażonego w innowacyjne, zaprojektowane w ramach projektu urządzenia do regulacji i odpływu wody z obiektu. W ramach projektu opracowane i przetestowane rozwiązania będą przygotowane do wdrożenia.

Projekt ma na celu rozwój współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, pobudzenie innowacyjnej aktywności, sektora przedsiębiorstw melioracyjnych oraz przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Ankieta do wypełnienia:

https;//forms.gle/NKWpWn6QAySZwswP9

Odpowiedzi są anonimowe i służą do opracowania zbiorczych opracowań. Pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych można kierować na adres:

inomel@agrocompolska.pl

Strona internetowa firmy Agrocom Polska:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu