Skip to content
Za nami XXX sesja Rady Miejskiej w Radlinie

Za nami XXX sesja Rady Miejskiej w Radlinie

Za nami XXX sesja Rady Miejskiej w Radlinie, która odbyła się 23 lutego br. w sali posiedzeń UM Radlin przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, stąd niektórzy z radnych byli obecni podczas sesji online.

Podczas wczorajszej sesji omówiona została działalność za 2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie przez panią dyrektor Henrykę Pawliczek oraz działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie przez pana dyrektora MOK Tomasza Milera. Dyrektorowie obu instytucji zwrócili uwagę, iż miniony rok był niezwykle trudny z powodu obowiązujących ograniczeń, obostrzeń, a także decyzji o czasowym zamknięciu instytucji kultury. Mimo zamknięcia, obie instytucje pozostały dostępne dla mieszkańców oferując różnego rodzaju aktywności i ofertę online. Ponadto aktywnie prowadziły prace wewnętrzne i modernizacyjne.

Burmistrz Radlina Barbara Magiera przedstawiła sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami, omawiając m.in. sytuację w szkolnictwie, dane statystyczne za 2020 rok, działalność biura programu “Czyste Powietrze” https://miasto.radlin.pl/punkt-programu-czyste-powietrze-oficjalnie-otwarty/ oraz przedstawiając relację ze zbiórki i dostarczenia darów do ucierpiałego w trzęsieniu ziemi miasta Petrinja w Chorwacji.

Podjęte zostały uchwały w następujących tematach:

– w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

– w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021;

– w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym;

– w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2021 rok oraz w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2021 do 2034.

Ponadto podjęta została uchwała Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Nagranie z Sesji:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu