Tytuł projektu:„Wzrost atrakcyjności turystycznej Radlina poprzez budowę
tężni solankowej”

  • Beneficjent: Miasto Radlin
  • Wartość projektu: 1 425 710,79 zł
  • Wartość dofinansowania:1 211 854,17 zł

Przedmiotem projektu jest budowa tężni solankowej w Radlinie, która powstała jako zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów. Zagospodarowanie terenu obejmuje poza budową obiektu tężni solankowej z tarniną: wykonanie chodników, ciągów pieszych (spacerowych), montaż elementów małej
architektury (ławki, siedziska, tablice informacyjne, etc.) oświetlenia typu parkowego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.
Tężnia jest konstrukcją budowaną z drewna iglastego i gałązek tarniny oraz urządzeń do pompowania solanki. Na ułożone na drewnianej konstrukcji gałązki podawana jest za pomocą pomp solanka, która spływa swobodnie wytwarzając wokół aerozol solanki. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu. Cząstki aerozolu obdarzone są ładunkiem ujemnym, ponadto mają działanie bakteriobójcze.

Obiekt tężni zaprojektowany został na planie prostokąta o wymiarach 3,95 m x 24,00 m i wysokości 8,20 m. Od strony południowo-wschodniej do tężni
przylega część zadaszona pełnić będzie funkcję wydzielonej przestrzeni rekreacyjnej z ławkami przeznaczonymi dla sesji inhalacyjnych.

Dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych nastąpi m.in. poprzez wprowadzenie chodników i ścieżek spacerowych. Teren przewidziany pod inwestycję został optymalnie dobrany m.in. ze względu na dostępność dla turystów oraz dobrą obsługę komunikacyjną i bliskość centrum miasta. Stały dostęp do obiektu zapewniają od strony ul. Wypandów, ciągi spacerowe (chodniki i ścieżki) oraz dojazd dla obsługi serwisowej i pojazdów ratownictwa medycznego. Od strony ul. Wypandów zlokalizowany jest również istniejący parking.

Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy ul. Wypandów w Radlinie objął:

  • budowę tężni solankowej z tarniną, stanowiącą jednocześnie ogólnodostępną atrakcję turystyczną,
  • integrację przestrzeni rekreacyjnej wokół tężni oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez wprowadzenie chodników i ścieżek
    spacerowych.
  • dla optymalnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu inwestycji, dodatkowo wprowadzone zostały elementy małej architektury w postaci ławek, siedzisk, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz tablic informacyjnych.
  • projekt objął również oświetlenie terenu utwardzonego wokół tężni oraz podświetlenie dekoracyjne obiektu.

Za korzystanie z tężni nie będą pobierane opłaty.