Skip to content
Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek

Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek

16 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła
wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na
poczet płatności obszarowych PROW.
W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln
rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł.
Zaliczki w 2020 r. wypłacane będą polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii
Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku
płatności obszarowych PROW – 85 proc.
W tym roku stawki dla poszczególnych dopłat wynoszą:

 • jednolita płatność obszarowa: 483,79 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego
  do płatności
 • płatność za zazielenienie: 323,85 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do
  płatności
 • płatność związana do zwierząt:
  1) bydło – 326,76 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus);
  2) krowy – 412,11 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus);
  3) owce – 111,12 zł za sztukę samicy gatunku owca domowa (Ovis aries);
  4) kozy – 52,57 zł za sztukę samicy gatunku koza domowa (Capra hircus).
 • płatność dla młodego rolnika: 256,62 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego
  do płatności
 • płatność dodatkowa: 182,02 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do
  płatności
 • płatność związana do powierzchni upraw:
  1) rośliny strączkowe na ziarno:
  a) 724,38 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności nieprzekraczającej
  75 ha,
  b) 362,19 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności przekraczającej
  75 ha;
  2) rośliny pastewne – 468,05 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;
  3) ziemniaki skrobiowe – 1128,24 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do
  płatności;
  4) buraki cukrowe – 1516,30 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;
  5) pomidory – 2575,02 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;
  6) chmiel – 2072,01 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;
  7) truskawki – 1204,72 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;
  8) len – 492,28 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;
  9) konopie włókniste – 127,16 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do
  płatności.
 • płatność niezwiązana do tytoniu:
  1) 3,11 zł na kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia;
  2) 2,19 zł na kilogram tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego
  powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i
  wędzenia.
  W pierwszym dniu płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane dla ponad 88 tys. rolników w
  wysokości 549 mln zł, a w ciągu trzech pierwszych dni dla ponad 243 tys. rolników na kwotę
  1,546 mld zł.
  Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2020 r., a od 1 grudnia rozpocznie się
  realizacja płatności końcowych.
  Więcej informacji na portalu internetowym www.arimr.gov.pl oraz pod bezpłatnym numerem
  infolinii 800 38 00 84

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu