Skip to content
Wyniki badań ankietowych

Wyniki badań ankietowych

Mamy już wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, w ramach projektu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. projekt miał za zadanie zdiagnozować potrzeby mieszkańców Radlina. Jaki płynie z nich wniosek? Mieszkańcy są zainteresowani różnymi formami aktywnego wypoczynku, od nordic walking po taniec. W sytuacjach kryzysowych radzimy sobie samodzielnie. W kontaktach międzypokoleniowych zdecydowanie wybieramy bezpośrednią rozmowę.

60 % ankietowanych opowiedziało się za sportem i rekreacją, jeśli chodzi o swój wolny czas. Nieco ponad 30 % wolny czas poświęca na gotowanie, zaś 15,4 % na gry komputerowe. Jeśli zaś chodzi o wybór dyscyplin sportowo-rekreacyjnych, wśród ankietowanych zdecydowanie króluje nordic walking (ponad 30 %) . Jednak na drugim miejscu są już…gry planszowe (prawie 28%). Wśród licznie wybieranych było również bieganie, siatkówka i tenis stołowy.

W sytuacjach kryzysowych jesteśmy w większości zaradni – ponad 80 % ankietowanych radzi sobie samodzielnie z drobnym kryzysem. Jednocześnie nieco ponad 20 % prosi o pomoc inną osobę (możliwe były odpowiedzi wielokrotnego wyboru).

W kwestii komunikacji wnuk-dziadkowie, większość wybiera kontakt osobisty, lub telefoniczny. Dopiero trzecie miejsce na podium należy do popularnych komunikatorów internetowych.

Na pytanie o wybór zajęć artystycznych, większość wyraziła zainteresowanie zajęciami tanecznymi (ponad 42 %) oraz plastycznymi. Śpiew i teatr znalazły się na kolejnych miejscach.

W badaniu wzięło udział ponad 180 uczestników. Prawie połowa uczestników to osoby w przedziale wiekowym od 31 do 50.
23 % to osoby 50 +, zaś osoby od 19 do 30 roku życia to 15 % ankietowanych. Nieco ponad 11% to osoby w wieku od 10 do 18 lat.Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu