W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami mieszkańców dotyczącymi zasad przyznawania
dotacji do zabudowy źródeł ciepła w związku z nowym naborem 2021 r. przedstawiamy najczęściej
zadawane pytania i odpowiedzi:

 1. Czy dotacji podlegają urządzenia (piece) już zamontowane?
  Nie, przed zamontowaniem nowego urządzenia należy podpisać umowę z Miastem Radlin.
  Aby uzyskać dotację należy w pierwszej kolejności wysłać swoje zgłoszenie w trakcie trwania naboru i
  poczekać na informację zwrotną z Urzędu Miasta. O realizacji inwestycji decyduje kolejność wysłanych
  wiadomości.
 2. Jakie dane należy wpisać w zgłoszeniu sms?
  Odp. W treści wiadomości sms należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela posesji) oraz
  adres korespondencyjny, jeśli jest on inny niż adres budynku, w którym będzie przeprowadzana
  inwestycja, prosimy także podać adres inwestycji. Informacja ta usprawni weryfikację wysłanych
  zgłoszeń.
 3. Kiedy nastąpi podpisanie umowy z Miastem?
  Odp. Po zweryfikowaniu wszystkich wysłanych wiadomości, mieszkańcy którzy zakwalifikują się do
  realizacji na 2021 rok zostaną poproszeni o pobranie i złożenie w Urzędzie wniosku wraz z załącznikami,
  po ich weryfikacji zostaną przygotowane umowy dotacji. O tym, jak szybko zostaną przygotowane
  umowy będzie decydować poprawność wypełnienia wniosków i stosownych załączników

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).